ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עאסלה עאטף נגד המוסד לביטוח לאומי :

2

בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה – חיפה

בשא006014/08

בתיק עיקרי: בל/2775/08

לפני:

כב' השופטת דלית גילה

11/09/2008

בעניין:

עאטף עאסלה

ע"י ב"כ

עו"ד סח שאדי

המבקש/התובע

- נ ג ד -

המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ

המחלקה המשפטית, חיפה

המשיב/הנתבע

פסק-דין

הודעת המוסד לביטוח לאומי, מהיום, כי - "לאחר התייעצות הוחלט להמשיך ולשלם מקדמות למבקש בגובה קצבת הנכות הכללית ששולמה לו עד ליום 31.7.08 וזאת עד להשלמת הטיפול בעניינו של המבקש לקביעת המשך דרגת אי כושרו להשתכר וזאת לאחר תום הזמניות של דרגת אי הכושר בשיעור של 75% שנקבעה למבקש באופן זמני עד 31.7.08" - מקבלת, למעשה, את תביעתו העיקרית של המבקש/התובע ומייתרת את הדיון בבקשתו לסעד זמני, שנקבע ליום 14.9.08, בשעה 09:00.

בית-הדין רשם לפניו את הסכמת המבקש, בתגובת בא-כוחו, שהוגשה אף היא היום, כי התשלומים יהיו בגדר "מקדמות, עד לסיום כל בדיקותיו".

בהתאם - ידאג המל"ל לכך שמקדמה בגין חודש אוגוסט 2008 תשולם, לכל המאוחר, במועד תשלום הקצבה לחודש ספטמבר 2009.

משעה שההסכמה על המשך התשלומים הושגה רק בעקבות פנייה לערכאות - ישלם המל"ל למבקש גם 2,000 ₪ שכר-טרחת עורך-דין, ללא קשר לתוצאות הבדיקות; לתשלום תוך 30 יום, שאם לא כן ישא הסכום הפרשי הצמדה ורבית מהיום ועד יום התשלום המלא בפועל.

ניתן היום, 11 בספטמבר 2008 (י"א באלול, תשס"ח), בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים, בדואר רשום.

דלית גילה, שופטת

006014/08בשא710