ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מרקו פינקו נגד כנ"ר :


בתי המשפט

בבית המשפט המחוזי בנצרת

פשר000485/09

בפני:

כב' השופט דני צרפתי

תאריך:

08/09/2009

בעניין:

פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"מ-1980

ובעניין:

מרקו פינקו ת.ז. 068487589

ע"י ב"כ עו"ד

מרג'י ג'ריס

החייב

ובעניין:

הכונס הרשמי

הכנ"ר

צו

לאחר שעיינתי בבקשת החייב מיום 12.7.09 ובמסמכים המצורפים אליה, ולאחר קבלת תגובת הכנ"ר וקבלת הסכמת החייב לתנאים שהציב, אני מחליט:

(1) ליתן צו כינוס לנכסי החייב;

(2) למנות את הכונס הרשמי ככונס לנכסי החייב;

(3) לאסור את יציאת החייב מן הארץ. החייב יפקיד את דרכונו בידי הכונס הרשמי; על משטרת ישראל לעכב את יציאת החייב עד לקבלת הודעה מבית המשפט בדבר ביטול צו עיכוב היציאה;

(4) על החייב לבצע את הפעולות הבאות:

(א) להתייצב בפני הכונס הרשמי במשרדו בכל עת שיידרש לכך, לצורך חקירה;

(ב) לשלם לכונס הרשמי לטובת נושיו תשלום עיתי בסך 250 לחודש, החל מיום1.10.09, ומידי כל ראשון לחודש שלאחר מכן.

(ג) להגיש לכונס הרשמי תוך שבעה ימים מהיום דו"ח על מצב עסקיו בשלושה עותקים; אלא אם כן הכונס הרשמי יפטור אותו מחובה זו;

(ד) להגיש לכונס הרשמי דו"ח דו-חודשי על הכנסותיו והוצאותיו על פי הטפסים שיימסרו לו על ידי הכונס הרשמי ובמועדים שייקבעו על ידי הכונס הרשמי;

(ה) כן, אני מורה כי יינתן צו עיכוב הליכים כנגד החייב כאמור בסעיפים 20(א) ו- 22(א) לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), התש"מ - 1980.

(5) אני מטיל על החייב את ההגבלות לפי סעיף 42 א' לפקודה.

(6) המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל נקבע בזה ליום 27.9.10 שעה 9:00.

(7) אני מורה כי הפרסום שיתבצע על ידי הכנ"ר והמודיע על אסיפת הנושים, יכלול הודעה בדבר המועד הקבוע לעיל, ויהווה הזמנה כדין לנושים. ללא קשר לפרסום ימסור הכנ"ר לחייב מהו המועד שנקבע לאסיפת הנושים בתוך 14 יום ממתן צו הכינוס.

(8) החייב ימציא הודעה על מתן צו זה בכל תיקי ההוצל"פ המתנהלים נגדו, וכן לכל נושיו אשר טרם פעלו נגדו במסגרת ההוצל"פ, וזאת בתוך 10 מיום קבלת החלטה זו.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, 08 בספטמבר, 2009 (י"ט באלול תשס"ט), בהעדר.

צרפתי דני, שופט

רשם בית המשפט המחוזי

מירי בן-עמימעורבים
תובע: מרקו פינקו
נתבע: הכונס הרשמי
שופט :
עורכי דין: