ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סאלח כאמל חיר נגד עזבון המנוח מוחמד :


בתי המשפט

בית משפט מחוזי נצרת

בשא001486/09

בתיק עיקרי: א 000585/09

בפני:

כב' השופט צרפתי דני

תאריך:

08/09/2009

בעניין:

סאלח כאמל ח'יר

ע"י ב"כ עו"ד

מאהר סרחאן

המבקש/התובע

נ ג ד

עזבון המנוח מוחמד עוואד פאדל ז"ל ואח'

המשיבים/הנתבעים

החלטה

1. בבקשה שבנדון עותר המבקש (התובע) למתן פסק דין בהעדר הגנה.

2. לאחר עיון ראשוני, אינני רואה להיעתר בשלב זה לבקשה ואני מורה למבקש להציג את התיעוד הבא;

(א) מכתב התביעה עולה כי התובע מתקשה להשיג צווי ירושה/ צווים לקיום צוואות כל העיזבונות הנתבעים. כשהאמור מכוון לנתבעת 2 והנתבעים ג,ד,ה וו' (במובחן מנתבע 1 לגביו הוצג צו קיום צוואה).

בהעדר צווים כאלה יש לצרף תצהירים של שני אנשים זרים ומהיימנים אשר אינם מבעלי הדין ואשר הכירו כל אחד ואחד מהמנוחים הרלבנטיים המעידים על זהות יורשיהם של הנתבעים וכי המנוחים לא עשו צוואה ככל שידוע למצהירים. כמו כן, יש לצרף תדפיס של משרד הפנים המציג רשימת ילדים ובת זוג של המנוחים הרלבנטיים.

(ב) עיון בנסח הרישום מעלה כי רשומות הערות אזהרה, עיקולים וצווים. בהתאמה רואה להורות על צירוף המוטבים לפי נסח הרישום, כצדדים לתביעה, זאת על ידי תיקון לתביעה בהתאם.

(ג) התובע יפנה לרשם המקרקעין כדי לבצע הליך זיהוי כשלאחריו יוצג אישור כי הושלם זיהוי בעלים רשום בפניו. על התובע יהיה להוכיח בפני המקרקעין, טרם מתן פסק דין בעניינינו כי המנוח מוחמד פאדל ז"ל (נתבע מס' 1) שנשא ת.ז. 021093448 בחייו, הינו אותו אדם הרשום כבעלים בנסח הרישום וזאת ללא מספר ת.ז..

(ד) כמו כן, לאחר עיון בהסכם המכר שצורף לתביעה ובמיוחד מאחר וההסכם אינו חתום על ידי התובע, רואה מקום להורות על המצאת ראיות אחרות המוכיחות את קיום העסקה מלבד ההסכם כאמור.

(ה) הבהרה האם העסקה דווחה לשלטונות המס, ואם כן יש לצרף אישור על תשלום המיסים החלים על העסקה וכן תצהיר המפרט האם התובע מחזיק בפועל במקרקעין תוך צירוף אסמכתאות בעניין בדגש להיתר בנייה אם ישנם.

(ו) תצהיר מבצע מסירות בנוגע לכל המסירות נשוא התביעה. בין השאר המצהיר יפרט באלו כתובות קיבלו על פי הנטען הנתבעים את כתבי בי דין והאם הם גרים בכתבות שבוצעה בה המסירה, אם לאו. כמו כן, התובע ידאג לצרף אישורי מסירה לנתבע ג(3) ולנתבעת ו(5).

  1. המכלול האמור יושלם תוך 30 יום.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, 08 בספטמבר, 2009 (י"ט באלול תשס"ט), בהעדר.

צרפתי דני, שופט

רשם בית המשפט המחוזי

מירי בן-עמי