ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עסאם שלופה נגד רגב הנדסת חשמל ב :

1

בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה – חיפה

דמ 005409/07

עב 4196/07

בפני:

כב' השופטת אילת שומרוני-ברנשטיין

תאריך:

11/09/2008

התובע

עסאם שלופה

בעניין:

- נ ג ד -

הנתבעת

רגב הנדסת חשמל בע"מ

התובע בעצמו וכן ב"כ עו"ד עון מישל

מטעם הנתבעת – מר רגב, בעלים בנתבעת וכן ב"כ עו"ד כהן שאול

נוכחים:

פרוטוקול

באי כח הצדדים:

התובע החל עבודתו ביום 1.10.1998 וסיים עבודתו ביום 22.8.2005.

התובע היה עובד חודשי ומשכורתו החודשית עמדה על 8,410 ₪ לחודש.

ככל הנראה מסוף 1999 מבוטח התובע מבוטח בביטוח מנהלים.

במהלך תקופת עבודתו – התובע לקח הלוואה אחת מקופת מנהלים והלוואה השנייה – מבנק הפועלים. ההלוואה מהבנק היתה בערבות הנתבעת.

בסיום העבודה נותר יתרת החוב של התובע לבנק על סך 9,492 ₪ וביטוח מנהלים – 19,865 ₪.

אין מחלוקת כי במועד סיום עבודתו של התובע שולם לתובע גמר חשבון בסך 10,000 ₪.

אין מחלוקת כי אם יפסק שהתובע זכאי לפיצויי פיטורים, הרי הוא זכאי לסכום בסך 58,000 ₪.

אין מחלוקת כי התובע חתום על נספח ב' לכתב ההגנה המתוקן (מכתב לפיו התובע ביקש מכתב פיטורים למרות שהתפטר) ועל נספח ג' – מכתב פיטורים.

ב"כ הנתבעת:

אנחנו עשינו שימוש ב-10,000 ₪ שנשארו בביטוח המנהלים כדי לכסות את חובו של התובע בבנק הפועלים.

באי כח הצדדים:

אין מחלוקת כי מיד לאחר סיום העבודה (יום למחרת) – התובע עבד אצל הנתבעת כקבלן משנה (לפי תפוקה).

התובע הוא נוצרי-אורתודוכסי.

ב"כ הנתבעת:

יש לנו פנקס חופשה ואנחנו נמציא לב"כ התובע צילום תוך 7 ימים מהיום.

אנחנו פירטנו בכתב ההגנה את ימי החופשה של התובע לפי תאריכים שהוא מילא.

כפי שעולה מכתב ההגנה התובע קיבל את מלוא החופשה לה הוא היה זכאי.

לאחר הפסקה

הצדדים מודיעים לבית הדין כי הם מקבלים את הצעת הפשרה כדלקמן:

  1. לסילוק מלא סופי ומוחלט של כל תביעות התובע כנגד הנתבעת ו/או מי מטעמה ולהיפך, ומבלי להודות באמור בתביעה, תשלם הנתבעת לתובע סך של 17,000 ₪ נטו כמענק סיום עבודה/פיצויי פיטורים.
  1. הסכום הנ"ל ישולם ב-3 תשלומים שווים, חודשיים ורצופים, שישולמו החל מיום 18.9.2008 ועד ליום 18.11.2008. השיקים ירשמו לפקודת ב"כ התובע וישלחו בדואר רשום עם אישור מסירה לכתובתו של ב"כ התובע, ת"ד 226, נצרת, 16000.
  1. אם לא ישולם הסכום במועד ישא ריבית והצמדה מיום הגשת כתב התביעה ועד ליום התשלום המלא בפועל.
  1. בכפוף לביצוע המפורט לעיל, מצהירים הצדדים שאין להם ולא תהיינה להם יותר כל טענות ותביעות זה כנגד זה בגין יחסי העבודה בין הצדדים עד ליום 1.8.2008 (לרבות סיום עבודה), כאשר הצדדים מנהלים התדיינות משפטית בהתייחס לתקופה שלאחר מכן במסגרתה התקיימו יחסי קבלנות.
  1. הצדדים מבהירים כי במסגרת הסכם הפשרה נלקחו בחשבון אותם קיזוזים שצויינו במסגרת פרוטוקול זה (דהיינו – החזרים ההלוואות מהבנק, מביטוח מנהלים ותשלום גמר חשבון בסך 10,000 ₪).
  2. הצדדים מבקשים מבית הדין ליתן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה דלעיל.

__________________ _________________

התובע ובא כוחו מנהל הנתבעת ובא כוחה

פסק דין

אני מאשרת את הסכמת הצדדים דלעיל ונותנת לה תוקף של פסק דין.

אין צו להוצאות.

ניתן היום י"א באלול, תשס"ח (11 בספטמבר 2008) במעמד הצדדים.

אילת שומרוני-ברנשטיין, שופטת