ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ק.ג.ן סחר בע"מ נגד נדף ורד :

1

בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה - חיפה

עב 000490/08

בפני:

כב' השופטת אילת שומרוני-ברנשטיין

תאריך:

11/09/2008

המערערת

ק.ג.ן סחר בע"מ

בעניין:

- נ ג ד -

המשיבות

1 . נדף ורד

2. מדינת ישראל – משרד התמ"ת (חוגי חיה הממונה על חוק עבודת נשים)

נוכחים:

מטעם התובעת – מר נחום קורנפלד, בעלים ועו"ד לאופמן

נתבעת מס' 1 בעצמה וכן בעלה וכן ב"כ ועו"ד עמרני

מטעם הנתבעת 2 – מר יונתן אזוב מתמחה

פרוטוקול

באי כח הצדדים:

הנתבעת 1 עבדה בפועל אצל התובעת מיום 22.5.2006 עד ליום 30.6.2007.

התובעת נתנה הודעת פיטורים לנתבעת 1 ביום 12.6.2007.

אין מחלוקת כי עד יום מתן הודעת הפיטורים – הנתבעת לא הודיעה לתובעת כי היא בהריון.

יש מחלוקת מתי נודע לתובעת על הריונה של הנתבעת 1.

לגרסתה של התובעת – היא הודיעה ביום 14.6.2007 כי היא בהריון. הנתבעת 1 מפנה לנספח ג' לכתב ההגנה.

הנתבעת 1:

זה נכון שכאשר שפוטרתי ב-12.6 פוטרתי מעכשיו לעכשיו, וביקשתי להאריך את תקופת עבודתי.

ב-8.6.2007 עשיתי בדיקת דם וידעתי שאני בהיריון.

כשקיבלתי את המסמך מרופאת הנשים – זה היה ב-14.6 והתקשרתי לנחום להגיד לו שאני רוצה להיפגש איתו לשיחה.

מאחר ולא היה לו זמן לדבר איתי וזה נמשך. בסביבות ה-20 ומשהו בחודש יוני, נפגשתי איתו, אמרתי לו שאני בהריון ומסרתי לו את המסמך הרפואי.

הסברתי לו שמאחר ואני בהריון, ברור לי שאני לא אמצא עבודה אחרת ועל כן – אני מתחננת ומבקשת שישאירו אותי בעבודה עד הלידה ואני מתחייבת לבצע את העבודה על הצד הטוב ביותר שאני יכולה.

אמרתי גם שאם הוא ירצה, אני לא אחזור לעבוד אחרי חופשת הלידה.

הוא אמר לי שעקב המצב הכלכלי בחברה, הוא לא יכול להרשות לעצמו להחזיק אותו, אך הוא יבדוק את העניין וידבר איתי לאחר מס' ימים.

אני הגעתי לעבודה ב-1.7 כרגיל.

נחום הזמין אותי לשיחה והסביר לי שהתובעת לא יכולה להרשות לעצמה להמשיך ולהעסיק אותי. הוא הסביר שהפיטורים אינם נובעים מההיריון ואמר שנגמור את זה יפה או על פי חוק.

מר קורנפלד:

כל מה שנאמר – מוכחש.

התובעת קיבלה המון התראות על כך שעבדה בצורה לא טובה ולא נכונה.

היו לנו המון שיחות אך לא היתה שיחה שבה היא הודיעה לי שהיא בהריון.

אני לראשונה גיליתי שהיא בהריון לאחר שהיא סיימה את עבודתה וזאת משמועות במשרד שכן היא סיפרה על עניין זה לחברותיה במשרד.

שמעתי על כך בתחילת יולי. הודעה רשמית על כך שהיא בהריון קיבלתי במכתב מעורך הדין בערך ב-10.7.

ב"כ המדינה:

בפני הממונה היתה גרסה שהתקבלה מהתובעת ומהנתבעת כאשר גרסתה של הנתבעת היתה קצת שונה ממה שנטען היום ואני מפנה לפרוטוקול – עמ' 3 לנספח א'.

לעניין החלטת הממונה בתחום העובדתי – אני מפנה למכתב הממונה מיום 21.11.2007 נספח י' לכתב ההגנה.

בסעיף 3 לתמצית הנימוקים נרשם, כי עובדת ההיריון נודע למעביד בטרם נכנסו פיטורי העובדת לתוקף.

זהו הממצא העובדתי של הנתבעת 2.

ב"כ התובעת:

טענותינו ככל שהן מתייחסות לסבירות – הן לגבי פרק הזמן שלקח לממונה להגיע להחלטתה.

טענה נוספת לעניין סבירות – היא שלדעתנו – היה על המדינה הממונה להעדיף את גרסתו של מר קורנפלד.

לאחר הפסקה

באי כח הצדדים:

על אף שעדיין לא הוגשה תביעה מטעם המשיבה 1 כנגד המערערת על כך שלא שילמה לה כספים – ברור שתביעה כזאת תוגש בעתיד ועל כן – הגענו להסכם פשרה כולל שלוקח בחשבון גם את הערעור דנן וגם את טענותיה של התובעת בגין ובקשר לתקופת עבודתה במערערת וסיומה.

במסגרת הסכם הפשרה – הגענו לסכומים להם זכאית התובעת ועניין זה לוקח בחשבון את טענותיה של המערערת נשוא הערעור ולכן הופחת פרק הזמן בגינו תקבל המשיבה שכר.

ב"כ המדינה:

איננו מתנגדים לפשרה ואנו מוותרים על הוצאות.

ב"כ התובעת:

מרשתי הפקידה בידי מכתב המבטל את התלונות שהוגשו על ידה ואני שומר על מכתב זה בנאמנות ולאחר שאקבל את הכספים – אמסור את המכתב לחברי.

הצדדים מודיעים לבית הדין כי הם מקבלים את הצעת הפשרה כדלקמן:

  1. לסילוק מלא סופי ומוחלט של כל תביעות המערערת כנגד המשיבות ו/או מי מטעמן ולהיפך, ומבלי להודות באמור בתביעה, הוסכם כדלקמן:
  1. המערערת תשלם לגב' נדף שכר עבודה עד ליום 7.11.2007 כאשר מוסכם שהשכר הקובע יעמוד על 4,500 ₪. סכום זה ישא ריבית והצמדה מיום 1.12.2007 ועד ליום התשלום בפועל.
  1. התובעת רשאית להמציא תיאום מס תוך שבוע מהיום.
  2. הסכום הנ"ל ישולם ב-4 תשלומים שווים, חודשיים ורצופים, שישולמו החל מיום 20.9.2008 ועד ליום 20.12.2008. השיקים ירשמו לפקודת ב"כ התובעת וישלחו בדואר רשום עם אישור מסירה לכתובתו של ב"כ התובעת, רח' המייסדים 63א', זכרון יעקב, ת"ד 115, מיקוד – 30900.
  1. אם לא ישולם הסכום במועד ישא ריבית והצמדה מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.
  1. בכפוף לביצוע המפורט לעיל, מצהירים הצדדים שאין להם ולא תהיינה להם יותר כל טענות ותביעות זה כנגד זה בגין כל תקופת העבודה ו/או סיומה.
  1. הצדדים מבקשים מבית הדין ליתן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה דלעיל.

__________________ _________________

המערערת ובא כוחה המשיבה 1 ובא כוחה

פסק דין

אני מאשרת את הסכמת הצדדים דלעיל ונותנת לה תוקף של פסק דין.

אין צו להוצאות.

ניתן היום י"א באלול, תשס"ח (11 בספטמבר 2008) במעמד הצדדים.

אילת שומרוני-ברנשטיין, שופטת

קלדנית: נעמי ל.