ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גרישמן אילנה נגד סטקיית הבוקרים :

1

בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה - חיפה

עב 002146/07

בפני:

כב' הרשמת שגית דרוקר

תאריך:

11/09/2008

בעניין:

גרישמן אילנה ת.ז. 307044156

ע"י ב"כ עו"ד

הסתדרות העובדים הלאומית

התובעת

נ ג ד

סטקיית הבוקרים הנועזים בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

זאבי יגאל

הנתבעת

נוכחים:

מטעם בתובעת – התובעת בעצמה וכן מר אלי בן נאים

מטעם הנתבעת – ב"כ עו"ד זאבי יגאל וכן מר יוסי טוכנר, מנהל הנתבעת

פרוטוקול

ב"כ הצדדים:

אין מחלוקת כי התובעת החלה עבודתה בחודש ספטמבר 2002 וסיימה עבודתה בחודש ספטמבר 2004.

אין מחלוקת כי התובעת היתה עובדת שעתית.

אין מחלוקת כי לתובעת לא שולמו פיצויי פיטורים במועד סיום עבודתה.

אין מחלוקת כי לתובעת לא שולמו דמי נסיעות, דמי הבראה ופדיון חופשה בתקופת העבודה בה עבדה התובעת, בין ספטמבר 2002 ל-ספטמבר 2004.

התובעת:

קיבלתי את הכסף שאנשים השאירו לי בתור טיפ. בסוף כל חודש הנפיקה לי המסעדה במעטפה את תלוש המשכורת. לא הונפקו לי צ'קים נוספים.

לשאלת בית-הדין על סמך מה נרשם הסכום בתלוש השכר – אני משיבה כי על סמך סך של 20 ₪ לשעה במכפלת מספר השעות שעבדתי, אך אני לא יודעת בוודאות מלאה.

לשאלת בית-הדין האם הנתבעת ידעה כמה טיפים קיבלתי – אני משיבה כי אחרי שהכסף היה אצלי, הכריחו אותנו לרשום כמה כסף קיבלנו כטיפ במהלך המשמרת.

ב"כ התובעת:

לפי הפסיקה – אם הכסף לא עבר בקופה ולא שולמו עליו מיסים, הכסף שייך לעובד (למלצר) ואינו קשור לשכרו.

לשאלת בית-הדין כיצד התנהל עניין הטיפ בנתבעת – אני משיב כי כל מלצרית, בגמר חשבון, היתה מגיעה אל הלקוח עם החשבונית. המלצרית היתה מקבלת את השכר המלא ואת הטיפ שנובע ממנו היו שמים בקופה נפרדת ולא בקופה הראשית.

ב"כ הנתבעת:

המצב לא היה כך. בקופה נפרדת שבה היו הטיפים נשמרו כל הטיפים. בסוף משמרת המלצרית היתה עושה חישוב של כמה כסף כטיפ היא קיבלה והכסף היה נרשם.

נציג התובעת:

הטיפים היו מחולקים בסיום המשמרת בין כל המלצרים, בלי קשר לכמה טיפ קיבל כל מלצר.

לאחר הפסקה.

הצדדים מודיעים לבית הדין כי הם מקבלים את הצעת הפשרה כדלקמן:

1. לסילוק מלא סופי ומוחלט של כל תביעות התובעת כנגד הנתבעת ו/או מי מטעמה, ומבלי להודות באמור בתביעה, תשלם הנתבעת לתובעת סך של 10,000 ₪.

2. הסכום הנ"ל ישולם ב-42 תשלומים שווים, רצופים וחודשיים באמצעות ארבע המחאות המשוכות לפקודות התובעת, הראשונה עד ליום ה-5/10/08 וכל תשלום נוסף לכל 5 לכל חודש עוקב, אשר תשלחנה עד ליום ה-5/10/08 בדואר רשום עם אישור מסירה לכתובתה של התובעת אצל משפחת גרישמן – ברחוב בר רב האי דוד 14/7, קרית שפרינצק.

3. אם לא ישולם הסכום במועד ישא ריבית והצמדה מיום ה- 14/06/2007 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

4. עם חתימתם על הסכם זה, מצהירים הצדדים שאין להם ולא תהיינה להם יותר כל טענות ותביעות זה כנגד זה ו/או מי מטעמם בגין כל תקופת העבודה ו/או סיומה.

5. הצדדים מבקשים מבית הדין ליתן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה דלעיל, ללא צו להוצאות.

התובעת ונציגהּ

ב"כ הנתבעת ונציגהּ

פסק דין

אני מאשרת את הסכמת הצדדים דלעיל, ונותנת לה תוקף של פסק דין.

אין צו להוצאות.

האגרה, ככל ששולמה, תוחזר על ידי המזכירות לתובעת, בכפוף לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות, התשכ"ט-1969) ובשיעור ככל שנקבע בתקנות אלה.

ניתנה היום י"א באלול, תשס"ח (11 בספטמבר 2008) במעמד הצדדים.

שגית דרוקר, רשמת

002146/07עב 710 רויטל מזרחי