ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ג'ריס דאו נגד עיסא ג'ריס "אבו :

1

בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה - חיפה

עב 000814/07

בפני:

כב' הרשמת שגית דרוקר

תאריך:

11/09/2008

בעניין:

ג'ריס דאו

ע"י ב"כ עו"ד

עבדאלג'ני נימר

התובע

נ ג ד

עיסא ג'ריס "אבו נאדר"

ע"י ב"כ עו"ד

ג'רייס נאדר

הנתבע

נוכחים:

מטעם התובע – התובע בעצמו וכן מתמחה, מר יוסי סגל

מטעם הנתבע – ב"כ עו"ד ג'רייס נאדר

פרוטוקול

הצדדים מודיעים לבית הדין כי הגיעו להסכם פשרה כדלקמן:

1. לסילוק מלא סופי ומוחלט של כל תביעות התובע כנגד הנתבע ו/או מי מטעמו, ומבלי להודות באמור בתביעה, ישלם הנתבע לתובע סך של 5,500 ₪.

2. הסכום הנ"ל ישולם תוך 30 יום מהיום באמצעות המחאה המשוכה לפקודת ב"כ התובע, עו"ד עבדאלג'ני נימר שתשלח בדואר רשום עם אישור מסירה ו/או תימסר במסירה אישית לכתובתו של ב"כ התובע – ת.ד. 1100, כפר בענה, מיקוד 20189.

3. אם לא ישולם הסכום במועד ישא ריבית והצמדה מיום ה-26/2/07 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

4. עם חתימתם על הסכם זה, מצהירים הצדדים שאין להם ולא תהיינה להם יותר כל טענות ותביעות זה כנגד זה ו/או מי מטעמם בגין כל תקופת העבודה ו/או סיומה.

5. הצדדים מבקשים מבית הדין ליתן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה דלעיל, ללא צו להוצאות.

התובע

ב"כ הנתבע

פסק דין

אני מאשרת את הסכמת הצדדים דלעיל, ונותנת לה תוקף של פסק דין.

אין צו להוצאות.

האגרה, ככל ששולמה, תוחזר על ידי המזכירות לתובע, בכפוף לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות, התשכ"ט-1969) ובשיעור ככל שנקבע בתקנות אלה.

ניתנה היום י"א באלול, תשס"ח (11 בספטמבר 2008) במעמד הצדדים.

שגית דרוקר, רשמת

000814/07עב 710 רויטל מזרחי