ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כח עוצמה בע"מ נגד בן זמרה :


בתי המשפט

בית משפט השלום ראשון לציון

א 002302/08

בפני:

כבוד השופט שוורץ אורן

תאריך:

08/09/2009

בעניין:

כח עוצמה בע"מ

ע"י ב"כ

עו"ד שור אשר

התובעת

- נ ג ד -

בן זמרה אלברט

ע"י ב"כ

עו"ד ששון עובדיה

הנתבע

פסק דין

בהסכמת הצדדים ניתן בזאת פסק דין על דרך הפשרה בסמכותו של בית המשפט הקבועה בסעיף 79 א' לחוק בתי המשפט (נוסח משולב) תשמ"ד – 1984.

לאחר שקראתי את כתבי הטענות וצרופותיהם, וכן את התצהירים וצרופותיהם, ובהמשך להסכמה הדיונית אליה הגיעו הצדדים, ניתן בזאת פסק דין לפיו על הנתבע לשלם לתובעת סך 5,500 ₪, ליום מתן פסק הדין. סכום פסק הדין ישולם ב- 10 תשלומים חודשיים, רציפים ושווים. התשלום הראשון ישולם לא יאוחר מיום 10.10.09 וחוזר חלילה מידי 10 לחודש הקלנדרי העוקב. אם אחד מהתשלומים לא ישולם במועדו יעמוד סכום פסק הדין לפירעון מיידי, בניכוי התשלומים שכבר שולמו.

איחור של עד חמישה ימי עסקים לא יהווה הפרה של הסדר התשלומים.

בנסיבות הענין, כל צד ישא בהוצאותיו.

החזר אגרה - על פי התקנות.

ניתן היום 08 בספטמבר, 2009 (י"ט באלול תשס"ט) בהיעדר הצדדים.

אורן שוורץ, שופטמעורבים
תובע: כח עוצמה בע"מ
נתבע: בן זמרה אלברט
שופט :
עורכי דין: