ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כהן יוחנן נגד ביטוח לאומי :


בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה
בבאר שבע

בשא 2057/09

בפני:

כב' הנשיא מיכאל שפיצר

08/09/2009

בעניין:

כהן יוחנן

מבקש

נ ג ד

המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ עו"ד:

סימונה מימון

משיב

החלטה

1. בפני בקשתו של התובע מר יוחנן כהן כי אפסול עצמי מלדון בעניינו, וזאת בעקבות החלטתי בבשא 1925/09 בה דחיתי את בקשתו לביטול פסק דין ולהורות על קיום משפט חוזר.

2. יצויין שכבר באותה בקשה לא חסך התובע שבטו מבית הדין, והבקשה נדחתה כאמור מהטעמים שפורטו בה, תוך חיובו של המבקש בהוצאות.

3. בבקשתו הנוכחית טוען המבקש כי ההחלטה באותה בקשה "היתה צפויה כקודמותיה" וכי מדובר בהחלטות שאינן מבוססות על האמת ונוטות לטובת עורכת הדין סימונה גולדמן - מימון מטעם המל"ל.

4. בהמשך בקשתו מתייחס המבקש לדברים אותם הבאתי מפסק דינו של חברי כב' הש' טוינה, ומכאן מבקש הוא להסיק כי אני נעול בדעתי נגדו, וכך גם בהתייחסותו בשאלת ההוצאות לפיה "סעיף ההוצאות בהחלטה זו כמו בהחלטות קודמות מביעים את הרהורי לבך ולכן בקשת הפסילה מתבקשת מאליה".

5. הנתבע בתגובתו מתנגד לבקשה, וטוען כי עילת הפסלות היא החשש הממשי למשוא פנים ועילה זו אינה מתקיימת בהליך זה.

6. לאחר שבחנתי את הבקשה ואת התגובה, סבור אני כי מן הראוי לדחות בקשה זו.

7. בית המשפט העליון נדרש לא אחת לשאלת פסלות ובהקשר זה נביא את פסק דינו של כב' הש' אור בעניין ישקר נ. אוזיק :-

"המקרה שבפנינו שייך לקטגוריית מקרים שבהם נבחנת עילת פסלות על רקע מצבים שבהם בית-משפט שדן בעבר, בגלגול קודם, בעניין הנוגע לצד כלשהו או לשאלה עובדתית או משפטית כלשהי, שב ודן בעניין. עילת פסלות אינה קמה באופן אוטומטי כל אימת שנוצר מצב כאמור. בע"א 1335/99 ש. ח. שוקי שווק ועבודות בע"מ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ [5], התייחס הנשיא ברק למצב זה, באומרו:

"אכן, במספר מצבים דומים נקבע, כי עצם הבעת עמדה או דעה בהליך קודם, אינה מקימה כשלעצמה חשש ממשי למשוא פנים. כך, בהליכי ביניים ובבקשות לסעדים זמניים (ראו: ע"א 6447/96 אחים שרבט נ' משרד הבינוי והשיכון (טרם פורסם)). כך, גם מקום בו נדונה שאלה משפטית דומה (ראו: ע"ב 1/88 ניימן נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, פ"ד מב(4) 177, 182). כך גם, מקום בו מוחזר תיק לדיון בפני שופט, לאחר התערבותה של ערכאת הערעור (ראו: ע"פ 75/98 עציון נ' מדינת ישראל (טרם פורסם)). השאלה שיש לשאול היא, על כן, אם נתקיים חשש ממשי למשוא פנים במובן זה, שדעתו של היושב בדין 'ננעלה', כך שניתן לראות בהליך כולו כ'משחק מכור' (ראו: בג"צ 2148/94 גלברט נ' יו"ר ועדת החקירה, פ"ד מח(3) 573, 605). הדגש הינו, על כן, לא רק בהליך הדיוני, במסגרתו נתגבשה דעה כזו או אחרת (אם בבקשה לסעד זמני; בערעור; בהליך קודם באותו עניין וכיוצא בזה). אלא בשאלה המהותית, והיא קיומו של חשש ממשי למשוא פנים לגוף העניין. במובן זה יכולה להיות, בין היתר, חשיבות לשאלה אם נשמעו ראיות אם לאו (ראו: ע"א 1016/97 פייקוב נ' פייקוב (טרם פורסם)); ואם נשמעו טיעונים אם לאו. אין לקבוע רשימה סגורה של מקרים ועילות בעניין זה. כל מקרה לגופו. כל אירוע ונסיבותיו" (ההדגשה שלי – ת' א') (בג"ץ 4057/00 סעיף 13 לחוות דעתו של כב' הש' אור).

7. במסגרת בקשות התובע שנדונו בהליכים שבפני, סברתי כי נכון יהיה להתייחס למלוא היקף התמונה העובדתית, ועל כן התייחסתי גם להחלטות קודמות שניתנו אצל שופטים אחרים, ומכל מקום מדובר בבקשה שאינה אלא שינוי חזית של הליך משפטי, שסברתי שלא ניתן לאפשר במסגרת ההליך הקיים , וכי על התובע להגיש תביעה חדשה לפקיד התביעות, ואין אני מוצא בהחלטה זו טעם כלשהו כי אפסול עצמי מהמשך הדיון בתיק.

8. זאת ועוד. חיובו של התובע בהוצאות נבעה מההקשר הפרוצדורלי של הבקשה וההחלטה לחייבו בהוצאות נומקה על ידי באותה החלטה, וככל שהתובע סבור שהחלטה זו שגויה - הרי שהדרך הנכונה לתקוף החלטה זו היא במסגרת ערעור ולא במסגרת בקשה לפסילה.

9. אשר על כן, אני דוחה את הבקשה.

10. החלטתי שלא להוסיף הוצאות נוספות על אלו שכבר חייבתי בהן את התובע.

11. עד ליום 15/9/09 יודיע התובע האם בכוונתו לערער על החלטה זו, ואם תתקבל הודעתו - הרי שכמצוות תקנה 112 לתקנות בית הדין לעבודה, יעוכב ההליך עד להכרעה בערעור על החלטה זו.

12. לעיון ביום 16/9/09.

ניתנה היום י"ט באלול, תשס"ט (8 בספטמבר 2009) בהעדר הצדדים.

מיכאל שפיצר, שופט

נשיא

02057/09בשא734 אלון שירהמעורבים
תובע: כהן יוחנן
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: