ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אפלייד קלינטק (ישראל) בע"מ נגד הגדר עדס וקסמן ואח' :

1

בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה - חיפה

בשא006048/08

בתיק עיקרי: עב 003040/08

בפני:

כב' השופטת עפרה ורבנר

תאריך:

11/09/2008

בעניין:

אפלייד קלינטק (ישראל) בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד מיכאלי ואח'

המבקשת

- נ ג ד -

1. הגר עדס וקסמן

ע"י ב"כ עו"ד שפורן

2. זיו וקסמן

המשיבים

החלטה

1. בפני בקשה ליתן צו דחוף במעמד צד אחד עד לדיון במעמד הצדדים, כנגד המשיבים, אשר יורה למשיבים להעביר לידי נאמן, שימונה על ידי בית הדין, את כל הרכוש שנגזל או העתקו וכי הנאמן יעשה שימוש ברכוש שנגזל בהתאם להוראות בית הדין, כאשר המבקשת מבקשת למנות כנאמן את ב"כ המבקשת או לחילופין כל נאמן אחר כפי שימצא בית הדין לנכון.

כמו כן מבקשת המבקשת כי לאחר העברת הרכוש שנגזל לנאמן כאמור לעיל יושמד וימחק כל הרכוש הנגזל מבלי שיוותר בידי המשיבים ו/או צדדים שלישים כשלהם עותק של הרכוש שנגזל או אפשרות לשחזורו.

המבקשת הגדירה בבקשתה מהו הרכוש שנגזל.

2. לאחר עיון בבקשה על נספחיה הנני נעתרת לבקשה להוצאת צו ארעי כמבוקש בסעיף 1 לבקשה, עד לדיון במעמד הצדדים אשר יתקיים ביום א' 14.9.08 בשעה 12:30.

המבקשת תבצע מסירה אישית של הבקשה ושל הצו לידי המשיבים עוד היום עד השעה 20:00.

נציין כי מהתכתובות שצורפו לבקשה עולה כי למעשה המשיבה 1 לא הכחישה את לקיחת החומר על ידה אם כי טענה שתעמוד בכל התחייבותיה על פי הסכם העבודה לרבות סעיף שמירת הסודיות.

נוסיף ונציין כי הצו המבוקש על ידי המבקשת אינו צו מסוג אנטון פילר/צו חיפוש ותפיסת חומר מרכוש המשיבים אלא צו שענינו מתן הוראה למשיבים להמציא לידי נאמן את כל החומר שברשותם שנלקח מהמבקשת.

3. הצו יומצא למשיבה 1 באמצעות בא כוחה עו"ד שפורן וזה יודיע לב"כ המבקשת עד מחר, 11.9.08 בשעה 08:30 האם קיים עו"ד המוסכם כי ישמש כנאמן אליו יועבר החומר, וככל שלא ניתן יהיה להגיע להסכמה מידית בין ב"כ המבקשת לבין ב"כ המשיבה 1, יפנה ב"כ המבקשת ליו"ר לשכת עורכי הדין בת"א או ממלא מקומו במידה ואינו זמין (שם ממוקמים משרדי באי כח שני הצדדים), או ליו"ר לשכת עורכי הדין בחיפה או ממלא מקומה במידה ואינה זמינה, (מקום מגורי המשיבים ומקום ביצוע העבודה) וזה יקבע מיהו עורך הדין שישמש כנאמן אליו יועבר החומר שנלקח על ידי המשיבה 1 מהמבקשת ושהועבר, לטענת המבקשת גם לידי המשיב 2.

על המשיבים להמציא "הרכוש שנגזל" כמפורט וכמוגדר בסעיף 1 לבקשה לידי הנאמן בתוך 12 שעות מהמועד בו תמסר למשיבים זהות הנאמן.

4. החומר שיועבר לנאמן הינו החומר המפורט בסעיף 1 לבקשה, ונוסח הבקשה במלואה יומצא אף הוא למשיבים בד בבד עם המצאת צו בית הדין.

5. כמו כן ניתן בזאת צו האוסר על המשיבים או מי מהם לגלות, להעביר, לשכפל, לשנות ו/או לעשות שימוש מסוג כלשהו במישרין או בעקיפין ו/או לאפשר לאחרים לעשות שימוש ברכוש המבקשת שנלקח על ידי המשיבים או מי מהם, וככל שהמשיבה 1 זקוקה לחלק מהמסמכים שנלקחו על ידה לצורך הגשת תביעה כנגד המבקשת בהתייחס לפיטוריה, תפרט המשיבה לאילו מסמכים היא זקוקה, ותינתן לה האפשרות להסתמך על מסמכים אלה לצורכי תביעה (המשיבה מופנית גם לסעיף 58 בבקשת המבקשת, כך שהמשיבה תוכל לעיין ולערוך סינון ומיון של המסמכים הרלוונטים שיהיו בידי הנאמן אליו יועבר כל החומר).

6. תגובת המשיבים בכתב, לרבות בשאלה האם אכן נלקח על ידי המשיבה החומר המכונה על ידי המבקשת "הרכוש שנגזל", תוגש לבית הדין עד לתאריך 14.9.08 בשעה 09:00.

עותק מהתגובה ימסר ישירות לב"כ המבקשת עד לאותו מועד, דהיינו עד 14.9.08 בשעה 09:00.

ניתנה היום י' באלול, תשס"ח (10 בספטמבר 2008) בהעדר הצדדים.

עפרה ורבנר - שופטת

006048/08בשא710 אלונה זרגריאן