ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אופנגדן נגד בטוח לאומי-סניף :

1

בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה - חיפה

בל 000519/07

בפני:

כב' השופטת מ. אריסון-חילו

תאריך:

11/09/2008

בעניין:

אופנגנדן אלכסנדר

ע"י ב"כ עו"ד יפתח קיפרמן

התובע

- נ ג ד -

המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ עו"ד ענת רישין-נקש

הנתבע

החלטה

1. לפני תביעה להכיר בליקוי השמיעה, ממנו סובל התובע, כ"מחלת מקצוע" ו/או כפגיעה מסוג מיקרוטראומה.

2. הצדדים הסכימו למינוי מומחה-יועץ רפואי בתחום א.א.ג., על מנת שיחווה את דעתו בשאלת הקשר הסיבתי בין ליקוי השמיעה והטנטון, להם טוען התובע, לבין חשיפתו לרעש מזיק.

3. על כן ד"ר א. ברקו ממרכז רפואי הרצליה, רחוב רמות-ים 7, הרצליה פתוח 46851, מתמנה בזה לשמש מומחה-יועץ רפואי (להלן - המומחה), לשם מתן חוו"ד רפואית בשאלות המפורטות להלן בהחלטה זו והמתייחסות לתובע, וזאת, ככל האפשר, תוך 30 ימים מקבלת החלטה זו.

4. ואלה העובדות המוסכמות:

(א) התובע יליד 1963.

(ב) התובע נחשף בעבודתו ברפא"ל ובחברת תעשיות פטרוכימיות לרעש מזיק של 85 דציבל ומעלה בין השנים 1998 ועד 3/2004, והחל מחודש 4/2004 ועד היום הוא חשוף בעבודתו בחברת תמי במשך כל שעות עבודתו לרעש של 83 דציבל.

(ג) ביום 1/7/1999 נחשף התובע לפיצוץ בעבודתו וליקוי השמיעה הקל ממנו סבל הוכר ע"י הנתבע כפגיעה בעבודה. ועדה רפואית קבעה כי לתובע 0% נכות בגין ליקוי השמיעה וכן שיש לו טנטון לא תמידי.

(ד) מאחר והתובע המשיך לעבוד בחשיפה לרעש מזיק והחל לחוש בהחמרה בשמיעתו ובטנטון תמידי הוא הגיש לנתבע בשנת 2003 תביעה להכרה בפגיעה זו על דרך ההחמרה.

(ה) ועדה רפואית לעררים אשר בדקה את התובע קבעה לו 10% נכות בגין טנטון קבוע, ואולם מאחר ודובר בהחמרה והועדה לא מצאה כי הפיצוץ גרם לטנטון הרי שהחלטתה לא תקפה משפעל התובע בהליך לא מתאים של תביעה להחמרת מצב במקום לתביעה להכרה בטנטון כפגיעה בעבודה.

(ו) התובע מתלונן על ירידה בשמיעה וטנטון תמידי החל משנת 2003.

5. ואלה המסמכים הרפואיים אשר מצורפים להחלטה זו:

(א) תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה מתאריך 7/4/2003.

(ב) קביעת החמרת מצב לנפגע בעבודה מתאריך 27/4/2003.

(ג) בדיקות שמיעה ומאפייני טנטון מתאריכים: 10/10/2002, 2/1/2003, 11/7/2005.

(ד) בדיקות שמיעה מתאריכים: 12/7/2005, 16/10/2006, 28/2/2007.

(ה) בדיקת OAE מתאריך 11/7/2005.

(ו) בדיקת BERA מתאריך 10/2/2008.

(ז) מרשם כדורים מתאריך 14/9/2006.

(ח) סיכום רפואי מתאריך 5/11/2006.

(ט) פרוטוקול ועדה רפואית לעררים מתאריך 18/2/2004.

(י) תיק תעסוקתי - ידני – קופ"ח לאומית.

(יא) תיק א.א.ג. – ד"ר דן רוזמן – קופ"ח לאומית.

(יב) תיק כללי ידני – קופ"ח לאומית.

(יג) תיק כללי + א.א.ג ממוחשב - קופ"ח לאומית.

6. ואלה השאלות שהמומחה מתבקש להשיב להן:

(א) מהי המחלה באוזניו ממנה סובל התובע.

(ב) האם ניתן לקבוע שעבודתו של התובע כמתואר לעיל, גרמה לו ל"מחלת מקצוע" כמוגדר בסעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנ"ה-1995 (מחלת מקצוע היא מחלה שנקבעה בתקנות על פי סמכות שר העבודה והרווחה שנקבעה בסעיף 85 לחוק). בחלק ב' לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה), התשי"ד-1954, פורטה מחלת המקצוע הנוגעת לענייננו כדלקמן:

שם המחלה העבודות ותהליכי הייצור

נזק לאוזן הפנימית הנגרם על ידי עבודה ממושכת בתנאי רעש ממוצע

חשיפה לרעש, שהביא לירידה בכושר ומשוקלל של לא פחות מ- 85 דציבל.

השמיעה בתדירויות הדיבור.

אם לא -

(ג) האם ניתן לקבוע שכל אחד מהרעשים להם נחשף התובע, כמתואר לעיל, גרם לו לפגיעה INJURY?

(ד) האם כל פגיעה ופגיעה כמתואר לעיל, גרמה לתובע פגיעה זעירה שלא ניתן להבחין בה, ושאפשר לייחס אותה לזמן מסויים?

(ה) במקרה שכן - ההיתה הפגיעה הנ"ל בעלת אופי בלתי הפיך, כך שבהצטרף אליה פגיעות זעירות דומות וחוזרות נוצר המצב הקיים?

(ו) אם לא, היש לראות במצב הקיים תוצאה של הליך תחלואי רגיל?

(ז) במידה שהמצב הקיים נגרם גם בגין הליך תחלואי וגם בגין פגיעות זעירות בעלות אופי בלתי הפיך, האם השפיע מה שאירע בעבודה על הופעת המחלה; וככל שכן האם השפעת תנאי העבודה על ליקוי השמיעה היתה פחותה בהרבה מהשפעת גורמים אחרים?

(ח) האם יש קשר סיבתי בין ליקוי השמיעה לבין הטנטון, לו טוען התובע?

(ט) האם יש קשר סיבתי בין הטנטון לבין תנאי עבודת התובע?

7. לתשומת לב הצדדים:

(א) אין צד רשאי לפנות באופן ישיר אל המומחה בכל עניין שהוא, ובכלל זה אינו רשאי להמציא מסמכים באופן ישיר למומחה.

(ב) ככל שצד מסויים סבור כי יש מקום לפנות למומחה בעניין מסויים או להגיש לו מסמכים - עליו להגיש, תחילה, בקשה מנומקת לבית הדין, תוך המצאת העתק לצד השני, וכל פניה אל המומחה, ובכלל זה המצאת מסמכים, תעשה על ידי בית הדין, זולת אם בית הדין הורה אחרת.

(ג) ככלל אין המומחה, אשר מונה על ידי בית הדין, בודק את בעל הדין, שעניינו הופנה אליו, אלא אם המומחה מבקש זאת או בעל דין הגיש בקשה מנומקת בעניין זה לבית הדין, תוך המצאה לצד השני, ובית הדין נעתר לבקשה.

8. שכר המומחה ישולם מקופת בית הדין.

9. התיק יובא לעיוני ביום 16/11/2008.

ניתנה היום י"א באלול, תשס"ח (11 בספטמבר 2008) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

מ. אריסון-חילו, שופטת

000519/07בל 710 מ