ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חבושה ארז נגד יבטח-אבטחה ושמירה :

1

בתי הדין לעבודה

בית דין א.לעבודה ת"א

עב 004524/06

בפני:

כב' השופטת יהלום הדס

17/07/2008

בעניין:

חבושה ארז

ע"י ב"כ עו"ד

גורודסקי גל

התובע

נ ג ד

יבטח-אבטחה ושמירה בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

טיקולסקר

הנתבעת

החלטה

1. בהמשך להחלטה מיום 17/6/08 ולאחר עיון בעמדת ההסתדרות ובתגובת המבקשת, להלן החלטה בסוגיות התלויות ועומדות.

2. מתקבלת הבהרת ההסתדרות לפיה אין היא מבקשת להצטרף לבקשה לאישור התביעה כייצוגית.

בית הדין יפעל על פי הבהרה זו.

3. להלן החלטה בבקשה לגילוי מסמכים (בש"א 3038/08).

4. שעה שההסתדרות אינה צד להליך, לא ניתן לחייבה למסור תצהיר גילוי מסמכים כללי.

הבקשה בעניין זה נדחית.

5. באשר לבקשה לגילוי מסמכים ספציפיים:

כפי שהובהר לצדדים בדיון, אין מניעה שבית הדין יורה לצד ג', שאינו צד להליך, למסור לצד להליך מסמכים שיש בהם כדי לשפוך אור על סוגיות שנויות במחלוקת.

במיוחד אמורים הדברים שעה שההסתדרות היא גוף ציבורי המחוייב בחובת הגילוי הנאות.

לפיכך, אדון להלן בסעיפי הבקשה.

א. סעיף 7.1 – אין מקום להעתר לבקשה, הן מחמת העובדות שההסתדרות אינה צד להליך והן מחמת היות הבקשה כללית ובלתי מפורטת.

ב. סעיף 7.2 – שעה שיבטח היא צד להליך, שעניינו תחולת הסכם קיבוצי, הרי שהמסמכים שבהם מדובר הם רלבנטיים להליך.

יחד עם זאת, יבטח הודיעה בתגובה שהיא מוותרת על גילויים של מסמכים אלה.

ג. סעיף 7.3 – אין מקום להורות לצד ג' לגלות מסמכים פנימיים ותרשומות פנימיות שלו.

במיוחד אמורים הדברים שעה שמדובר בבקשה כללית ובלתי מפורטת.

ד. סעיף 7.4 – אין מקום להעתר לבקשה.

מדובר בהתכתבות בין עובד לבין ההסתדרות. אותו עובד, אשר לטענת הנתבעת חל עליו הסכם קיבוצי ולכן הוא זכאי להגנה מהארגון היציג.

אין מקום להורות על חשיפת תכתובות בין העובד לבין ארגונו היציג.

במיוחד שעה שמדובר בבקשה כללית וגורפת.

6. הבקשה לגילוי מסמכים נדחית.

7. באשר לזימון העדה מטעם ההסתדרות, שעה שהסוגיה שבמחלוקת היא האם חל על הנתבעת הסכם קיבוצי, שההסתדרות צד לו, הרי שמן הראוי לשמוע עדות מטעם ההסתדרות בסוגיה זו, ובודאי שעה שהנתבעת – הטוענת להיותה צד להסכם, מבקשת לזמנו.

8. המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים ולהסתדרות.

ניתנה היום י"ד בתמוז, תשס"ח (17 ביולי 2008) בהעדר הצדדים

יהלום הדס, שופטת

תשובה חן-קלדנית.