ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מסיעי אריה שאשא בע"מ נגד עיריית גבעת שמואל :

1

בתי המשפט

בבית המשפט המחוזי תל – אביב יפו

בשבתו כבית משפט לעניניים מנהליים

בשא032236/08

בתיק עיקרי: עתמ 002408/08

בפני:

כבוד השופט יהודה זפט - סגן נשיא

תאריך:

11/09/2008

בעניין:

מסיעי אריה שאשא בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד

נשיץ, ברנדס ושות'

המבקשת

נ ג ד

1. עיריית גבעת שמואל

ע"י ב"כ עו"ד אילנה תמם

2. סמי רפאל שירותי הסעות בע"מ

3. מוניות תל השומר בע"מ

משיבה 3 ע"י ב"כ עו"ד ש. הרציג

4. ש.ט.ס. ישראל טרוול סרוויס בע"מ

5. טיולי הנשיא בע"מ

המשיבות

החלטה

בעתירתה בתיק עת"מ 2408/08 תוקפת העותרת את החלטת ועדת המכרזים של עיריית גבעת שמואל בישיבתה מ-31.7.08 שלא לאשר את הצעת המבקשת שהוגשה במסגרת מכרז 7/2008 לבחירת קבלן למתן שירותי הסעת תלמידים למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות.

לפני בקשה לצו ביניים המורה לעירייה להימנע מכל פעולה בנוגע למימוש המכרז, להימנע מהכרזה על הזוכה במכרז להסעות לחינוך הרגיל, להימנע מלבצע כל פעולה עם משיבות 2-5 ככל שנחתם עמן הסכם.

לאחר עיון בטיעוני הצדדים החלטתי לדחות את הבקשה מהטעמים הבאים:

א. החלטת ועדת המכרזים הודעה למבקשת ב-11.8.08, והמבקשת היתה מודעת לעובדה שהשירות נושא המכרז הינו שירות חיוני החייב להינתן כבר מ-1.9.08.

נתונים אלה חייבו פעולה זריזה שתאפשר לברר את טענות המבקשת לפני 1.9.09. למרות זאת השהתה המבקשת את פנייתה לבית המשפט עד 28.8.08, יום חמישי בשבוע, כשהלימודים נפתחו ביום שני שלאחר מכן.

הדברים עולים כדי שיהוי המצדיק כשלעצמו את דחיית הבקשה ואת דחיית העתירה.

ב. הסעדים התבקשו לגבי שירותי ההסעות למוסדות החינוך הרגיל והמיוחד ולהסעות אקראיות כאשר הצעת המבקשת התייחסה רק לחלק מהקווים, כשמתוכם הצעתה היתה ההצעה הזולה רק בשני מסלולים ובשלושה קווים שמתוכם יבוצע בפועל 2 מסלולים ובו אחד.

ג. ועדת מכרזים מוסמכת לא לקבל את ההצעה הזולה מקום שהצטבר ברשותה מידע מהימן המבסס חשש שקבלת ההצעה אינה מתיישבת עם האינטרס הלגיטימי של בעלת המכרז. במקרה כזה עליה לקיים את חובת השימוע, לאפשר לבעל ההצעה הזולה להתמודד עם הטענות נגדו, ולאחר מכן עליה לשקול את הדברים בתום לב ולהחליט. עיון בתשובת המשיבה מעלה שעל פני הדברים כך נהגה ועדת המכרזים. המבקשת הגישה לעירייה בעבר חשבונות על הסעות שלא בוצעו (בימי שישי וכן במקרים בהם המבקשת איחדה קווים והגישה חשבונות נפרדים המתעלמים מהאיחוד), והעובדה שבהליך משפטי בסכסוך הכספי בין המבקשת והעירייה הושגה פשרה, אין בה כדי להחזיר את האמון של העירייה במבקשת, ואמירת כב' השופט שמואל ברוך, אליה מפנה המבקשת, לא חייבה את ועדת המכרזים לשנות את התייחסותה לעובדות שהיו ידועות לה, מה גם שאין באמירה הנזכרת ממצא פוזיטיבי.

ד. לאור האמור לעיל אני סבור שסיכויי הצלחת העתירה נמוכים.

ה. עם הזוכים במכרז נחתמו חוזים והשירות החל להנתן מ-1.9.08.

מדובר בשירות חיוני שהסבתו למבקשת (כמובן, אם תזכה בעתירתה), בקווים בהם הצעתה היתה ההצעה הנמוכה, לא צפויה להתקבל בקשיים מיוחדים.

מאזן הנוחות נוטה בבירור נגד מתן צו ביניים, ולו צו מצומצם לשני המסלולים והקו האחד בהם הייתה הצעת המבקשת ההצעה הזוכה.

הבקשה נדחית.

המבקשת תשלם למשיבה הוצאות הבקשה, ושכ"ט עו"ד בסך -.20,000 ₪, וסך של -.5,000 ₪ למשיבה 3.

מוצע למבקשת להסכים, כי בכפוף לזכותה לבקש רשות ערעור על החלטתי ולתוצאות הליך כזה אם ינקט, תדחה עתירתה ללא צו נוסף להוצאות.

בא כח המבקשת יתייחס בכתב להצעה עד 30.9.08.

המזכירות תמציא עותק מהחלטה זו לב"כ הצדדים בפקסימיליה.

ניתנה היום י"א באלול, תשס"ח (11 בספטמבר 2008) בהעדר הצדדים.

השופט יהודה זפט - סגן נשיא