ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלי סעדיה נגד עזבון המנוח גבריאל רצאבי ז"ל :


בתי המשפט

בבית המשפט המחוזי בירושלים

ע"א 3027/09

לפני:

כב' השופט משה רביד

06/09/2009

בעניין:

1. אלי סעדיה

2. דני קאופמן

ע"י ב"כ

עו"ד אריה תוסיה-כהן

המבקשים

נ ג ד

1. עזבון המנוח גבריאל רצאבי ז"ל

2. רמה בן ידידיה

ע"י ב"כ

עו"ד משה כהן

המשיבים

ה ח ל ט ה

לפני בקשה להבהרת פסק דין מטעם המערער בהליך העיקרי (המבקש 1) והמשיב 3 בהליך העיקרי (המבקש 2).

הרקע להגשת הבקשה, פסק דין שניתן בערעור ביום 24.5.2009, לפי סעיף 79א לחוק בתי משפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 (להלן - "חוק בתי המשפט"), בהסכמת הצדדים, ללא נימוקים ועל יסוד החומר הקיים בכתב וטיעוני הצדדים בעל-פה בדיון שהתקיים ביום 19.4.2009 (להלן -"פסק הדין").

במסגרת פסק הדין הורה בית המשפט כדלקמן:

"בהמשך להחלטה מיום 19.4.09 ועל יסוד הסכמת הצדדים בדיון לפנינו במועד זה, ולאחר שנתנו דעתנו לטענות הצדדים לפנינו בכתב ובעל-פה, אנו מחייבים את המערער לשלם למשיבים 1 ו-2 סך של 100,000 ₪, נכון להיום, לסיום המחלוקות בין הצדדים מושא הערעורים. מאחר שהצדדים הסכימו על הליך של פשרה, איננו עושים צו להוצאות."

כנטען בבקשה, עובר למתן פסק הדין, התנהלו בין חלק מהצדדים להליך שני הליכים משפטיים: האחד, התביעה נשוא הערעור, והשני, תביעה המתנהלת בבית משפט השלום בירושלים (ת"א 8275/06). לטענת המבקשים, פסק הדין סיים גם המחלוקת נשוא התביעה בת"א 8275/06, שכן בדיון בעל-פה בערעור התייחס בא-כוחם גם לתביעה זו. בקשה שהגישו המבקשים לבית משפט השלום בירושלים לדחיה על הסף של התביעה בת"א 8275/06, נדחתה בהחלטה מיום 29.7.2009, לאור התנגדות המשיבים. בית משפט השלום הוסיף וקבע בהחלטתו, כי לא ניתן להסתמך רק על אזכור קיומה של התביעה במהלך טיעונים בעל-פה בדיון בערעור (בש"א 5069/09).

דין הבקשה דנן להידחות.

עקרון הוא בשיטת משפטנו, כי בית המשפט מסיים את מלאכתו וממצה את סמכותו עם מתן הכרעתו במחלוקת - מתן פסק הדין - בבחינת כלל סופיות הדיון (functus officio). לאחר מתן פסק הדין בית המשפט אינו מוסמך להידרש פעם נוספת לנושא ההתדיינות, להוסיף, לגרוע או לתקן את פסקו, אלא במסגרת המותרת לו בחוק והיא בגדרי תיקון טעות, כמשמעותה בסעיף 81 לחוק בתי המשפט או במסגרת הבהרה, הניתנת על ידי בית המשפט לפסק הדין לצורך ביצועו על-פי בקשתו של רשם ההוצאה לפועל, מכוח סעיף 12 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967 (ראו גם, ע"א 9085/00 אברהם נ' אחים שרבט חברה לבנין בע"מ, פ"ד נז(5) 462, 475 (2003).

ובענייננו, הבקשה אינה באה בגדרם של המצבים דלעיל - בקשה לתיקון טעות או בקשה להבהרה מטעם רשם ההוצאה לפועל - אשר אך בהם נתונה לבית המשפט הסמכות לשוב וליתן החלטה בענין אשר הוכרע באופן סופי.

למעלה מן הצורך, אוסיף כי לשון פסק הדין ברורה ומפורשת, בקובעה כי חיוב המבקש 1 בתשלום סך של 100,000 ₪ למשיבים הינו לסיום המחלוקות בין הצדדים "מושא הערעורים".

לפיכך, הבקשה נדחית ללא צו להוצאות.

המזכירות תשלח העתק ההחלטה לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, י"ז באלול, תשס"ט (6 בספטמבר 2009), בהעדר הצדדים.

משה רביד, שופט