ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כד בני דרום אגודה נגד ג.וילי פו :


4

בתי המשפט

בית משפט השלום ראשון לציון

א 000527/09

בפני

כב' השופט יחזקאל קינר - סגן נשיא

תאריך:

06/09/2009

כד בני דרום אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

בעניין:

התובעת

עו"ד ברודשטיין ניר

ע"י ב"כ עו"ד

נ ג ד

1 . ג.וילי פוד אינטרנשיונל בע"מ

2 . וילי פוד השקעות בע"מ

3 . ויליגר צבי

4 . WF KOSHER FOOD DISTRIBUTORS LTD

(נתבעת פורמלית)

הנתבעים

פבה אמיר

1-3. ע"י ב"כ עו"ד

החלטה

לאחר שעיינתי בהודעת התובעת לבית המשפט, בתגובה ובתגובה לתגובה להלן הצעתי לצדדים לעניין סכום החוב, בלא להתייחס לטענות בדבר החבות של מי מהנתבעים לחוב זה:

א. סכום החוב לפני חישוב ההחזרים, יהא 120,883.33$ וללא ניכוי 3%, שכן הנחה זו ניתנה לפי המסמכים רק אם היה משולם תשלום מיידי.

ב. אינני מוצא שיש צורך להידרש לעניין טעויות שלטענת התובעת נפלו בחישוביה נשוא כתב התביעה, הן מאחר שלא צורפו אסמכתאות כלשהן לטעויות הנטענות, והן מאחר שכתב התביעה לא תוקן ואוכל להתייחס רק לכתב התביעה שבפני.

ג. לעניין ההחזרות – יש לחשב את הזיכוי בגין הפריטים המוחזרים, לפי אותם מחירים דולריים בהם נמכרו פריטים אלה לחברת WF (אף אחד מהצדדים לא ערך את החישוב באופן זה).

יש לערוך את החישוב בערכים דולריים, ואת ההפרש בין סכום החוב לזיכוי המגיע בגין ההחזר יש לתרגם לשקלים לפי שער יציג של הדולר בשיעור 3.45 (שער קובע המקובל על שני הצדדים). לסכום השקלי המתקבל יש להוסיף הפרשי הצמדה וריבית מיום 14.5.08 ועד יום עריכת החישוב.

ד. לסכום השקלי המתקבל יש להוסיף פיצוי של ה"ה וריבית עבור הסכום השקלי המחושב של הסחורה המוחזרת (לפי שער 3.45) לפי התקופה שחלפה מיום קבלת הסחורה אצל WF ועד ליום החזרתה לידי התובעת (אין מדובר בסכום מהותי, כך שניתן לבצע הערכה בעניין זה, או לחשב ריבית בלבד, לפי אורך התקופה).

ה. בנוסף, ולצורך הצעה זו, אני מאשר את הסכום הנדרש בגין הוצאות נסיעת מנהל התובעת לארה"ב בסך 4,978 ₪ בתוספת ה"ה וריבית מיום 10.7.08.

ו. סכום החוב לצורך הצעה זו, יהא, אפוא, צירופם של הסכומים הנזכרים בסעיפים ג-ה לעיל.

ניתנת לצדדים שהות של 30 יום לצורך הידברות ביניהם, ובית המשפט ממליץ לעשות כל מאמץ על מנת להגיע להסדר, בין אם כספי ובין אם אחר.

נראה לבית המשפט כי עתה, משהציע בית המשפט את אשר הציע בנוגע לסכום החוב, ייקל על הצדדים להעריך את סיכוניהם גם בשאלת החבות ולהגיע להסדר מתאים.

אם יגיעו הצדדים להסדר, יגישו על כך הודעה לבית המשפט עד ליום 15.10.09 (בהתחשב בפגרת סוכות).

אם לא יגיעו הצדדים להסדר אני קובע כי עדויות ראשיות יוגשו בתצהירים. תצהירי עדי התביעה יוגשו עד ליום 15.11.09, ותצהירי עדי ההגנה יוגשו תוך 30 יום מקבלת תצהירי עדי התביעה. חוות דעת יוגשו ביחד עם התצהירים. לתצהירים יצורפו כנספחים כל המסמכים שחפצים להגישם באמצעות המצהירים (או שיש להפנות לתיקי המוצגים/כתבי הטענות).

צד המעוניין להזמין עד שאין אפשרות לקבל ממנו תצהיר, יגיש ביחד עם תצהיריו בקשה להזמנת העד, שבה יפרט את הפניה אל העד, את הסיבה לחוסר האפשרות לקבלת תצהיר מהעד, את נושאי עדותו ואת תמציתם הצפויה.

נקבע לישיבת טרום הוכחות לאחר קבלת התצהירים ליום 14.1.10 שעה 8:30.

ניתנה היום י"ז באלול, תשס"ט (6 בספטמבר 2009) בהעדר הצדדים.

יחזקאל קינר, שופט

סגן נשיא


מעורבים
תובע: כד בני דרום אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
נתבע: ג.וילי פוד אינטרנשיונל בע"מ
שופט :
עורכי דין: