ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין משטרת ישראל נגד רוני צרקצי :


בתי המשפט

בית משפט השלום בראשון לציון

פ 001173/09

בפני:

כבוד השופטת שלומית יעקובוביץ

06/09/2009

בעניין:

רוני צרקצי

המבקש

הנאשם

- נ ג ד -

מדינת ישראל

המשיבה

המאשימה

החלטה

1. מונחת בפני בקשה להורות למשיבה להמציא לידי המבקש:

א. העתק מגיליון הרישום הפלילי של ע"ת 1 - המתלונן;

ב. רשימת תלונות שהוגשו בעבר על ידי ע"ת 1 - המתלונן;

ג. גיליונות הרישום הפלילי של עדי תביעה 3 ו- 5;

ד. רשימת תיקים סגורים ותיקים פתוחים (מב"דים) של ע"ת 1 - המתלונן, 3 ו- 5.

1.1 בהתייחס לבקשה, ככל שנוגעת לע"ת 1, הוא המתלונן, טוען המבקש כי בשים לב למיוחס לו בכתב האישום - עבירות של פציעה ואיומים, אזי כל מידע "בדבר אלימות" הינו רלוונטי לצורך "ניהול הגנתו בצורה ראויה והוגנת" וכך גם מידע על "עבירות מרמה".

עוד טוען המבקש כי לשם ערעור אמינותו של המתלונן יש לבחון באם הוא "מתלונן סידרתי", אם לאו.

1.2 העתירות הנוספות הנוגעות לע"ת 3 ו- 5 לא נומקו בבקשה בכתב ואף לא במעמד הדיון.

2. המאשימה מתנגדת למבוקש באשר לשיטתה אין החומר המבוקש עומד במבחן הרלוונטיות, זאת משאין בו, לגופו, כדי לקדם הגנתו של הנאשם, כפי שעולה מהמענה שמסר לכתב האישום, מה גם שככלל "תיקים סגורים" ו"תיקי מב"ד" אינם באים בגדר "חומר חקירה" במובן סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב - 1982.

3. הרשעות קודמות של ע"ת 1 - המתלונן

א. על פי ההלכה כפי שנקבעה בבש"פ 881/06 בניזרי נ' מדינת ישראל מצווה בית המשפט לבחון את גיליון ההרשעות ולהעמידו "במבחן של רלוונטיות ותועלת פוטנציאלית להגנתו" של הנאשם, כאשר מקום בו קיימת "אפשרות סבירה שתהא בחומר תועלת להגנת הנאשם - יורה בית המשפט על גילויו ... אף אם יהיה בכך משום פגיעה בזכויותיו של עד או מתלונן" ו"ככל שהרלוונטיות בין החומר הנדון לבין השאלות העשויות להיות במחלוקת במשפט רחוקה יותר" ו"הזיקה בין החומר לפוטנציאל ההגנה של הנאשם נחלשת", יינתן משקל רב יותר לזכויותיהם של העדים והמתלוננים.

ב. לאחר שעיינתי בגיליון ההרשעות של ע"ת 1 סבורה אני כי יכול ויהא בו כדי לקדם פני טענות בענין מהימנותו ועל כן מוצאת אני להיעתר לבקשה ומורה למשיבה להמציא לידי המבקש לאלתר עותק מגיליון ההרשעות.

4. רשימת תלונות שהוגשו בעבר על ידי ע"ת 1 - המתלונן

א. על פי ההלכה כפי שנקבעה לאחרונה בבש"פ 3099/08 דוד אברהמי נ' מדינת ישראל עשויה רשימת תלונות שהוגשו על ידי המתלונן, אשר תכליתה תקיפת מהימנותו על דרך הצגתו כ"מתלונן סידרתי", להוות "חומר חקירה", על כל הנובע מכך כשהכרעה בענין זה תעשה על פי מבחן הרלוונטיות המקובל - "נוסחאת האיזון" שבין זכותו של הנאשם למשפט הוגן ובין הפגיעה שעלולה להיגרם לעדים, בהם קורבנות וצדדים שלישיים.

ב. לאחר שעיינתי ברשימת התלונות שהוגשו על ידי ע"ת 1 סבורה כי אך חלקן עומד במבחן הרלוונטיות וכוונתי לאותן תלונות אשר הוגשו בגין עבירות ממין אלה המיוחסות למבקש בכתב האישום, קרי; עבירות אלימות נגד הגוף ואיומים.

רשימת תלונות אלה תועבר לידי המבקש לאלתר.

5. גיליונות הרישום הפלילי של עדי תביעה 3 ו- 5

על פי הודעת ב"כ המשיבה לעדי תביעה 3 ו-5 אין "הרשעות/אי הרשעות קודמות" ועל כן מתייתרת הבקשה בעניינם.

6. רשימת תיקים סגורים

על פי ההלכה כפי שנקבעה בבג"צ 233/85 עלי אל הוזייל ואח' נ' משטרת ישראל ואח', פ"ד לט(4) 124 "תיק חקירה נגד עד, שלא הסתיים בהגשת אישום ובהרשעה, אינו מהווה ככלל חלק מ"חומר החקירה" שעל התובע להעמידו לרשות הסנגוריה" ודומה כי הרציונאל לכך בעובדה כי בהעדר כל ממצא פוזיטיבי אין בעצם קיומה של תלונה כנגד העד רלוונטיות, לרבות לשאלת מהימנותו.

לא למותר לציין כי ככל שישאל עד שאלות בדבר ביצוע עבירות בהן לא הורשע או שלא הוגש בגינן כתב אישום, תהא תשובתו בענין זה סופית ולא ניתן יהיה לסותרה - להפריכה בדרך של הבאת ראיות.

לפיכך, אינני מוצאת להיעתר לבקשה ככל שנוגעת לרשימת התיקים הסגורים ומורה אני על דחייתה.

7. רשימת תיקי מב"ד

דומה עלי כי הטעם המונח בבסיס ההלכה לפיה תיק חקירה שנסגר אינו מהווה ככלל חלק מ"חומר החקירה" שעל התובע להעמידו לרשות הסנגוריה יפה אף לענין תיקי מב"ד (תיקים תלויים ועומדים), זאת משבהעדר כל ממצא פוזיטיבי אין בעצם התלונה שהוגשה כנגד העד רלוונטיות, לרבות לשאלת מהימנותו.

אף בענין זה יצוין כי ככל שישאל עד שאלות בדבר ביצוע עבירות בהן לא הורשע או שלא הוגש בגינן כתב אישום, תהא תשובתו בענין זה סופית ולא ניתן יהיה לסותרה - להפריכה בדרך של הבאת ראיות, כך ש"הפוטנציאל הראייתי" הגלום ברשימת המב"דים הינו אפסי אל מול הפגיעה בזכויותיו, לרבות פרטיותו של העד.

לפיכך, אינני מוצאת להיעתר לבקשה ככל שנוגעת לרשימת תיקי מב"ד ומורה אני על דחייתה.

המזכירות תשלח עותק ההחלטה לצדדים בפקס ותוודא טלפונית קבלתה.

ניתנה היום יז' אלול תשס"ט (6.9.09), בלשכתי

____________________

שלומית יעקובוביץ, שופטתמעורבים
תובע:
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: