ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כהן ניסים נגד מ"י מגב-ים :


בתי המשפט

בבית משפט השלום בירושלים

בש 012129/09

בפני:

כב' השופטת עירית כהן

תאריך:

06/09/2009

בעניין:

כהן ניסים

המבקש

נ ג ד

משטרת ישראל

המשיבה

החלטה

1. בפני בקשה להחזרת רכב שנתפס על ידי המשטרה ביום 27.8.09 לפרק זמן של 30 יום לפי סעיף 12א(ג1) לחוק הכניסה לישראל, תשי"ב – 1952.

2. הרכב שנתפס הוא מונית. הרכב נתפס לאחר שהמבקש הסיע במונית תושבי שטחים.

3. בבקשה נטען כי המבקש הגיע למחסום והבחין במספר אנשים שעמדו ליד ניידת משטרה, בסמוך למחסום, ולכן חשב לתומו שהם שוהים חוקיים.

4. בהודעה שמסר הנוסע במשטרה הוא מסר כי הנוסעים עלו בצור הדסה וכי הנהג שאל אותם והם אמרו לו שאין להם אישורים.

5. המבקש בהודעתו מסר כי שאל את הנוסעים האם הם תושבי שטחים (שורה 10 להודעה) אולם לא בדק מסמכים, והאמין שהכל בסדר (שורה 16 להודעה). מההודעה עולה כי רכב המשטרה עמד בצד השני של הכביש, וכי הנוסעים לא עמדו לצידו.

6. עפ"י סעיף 12א(ג)(1) לחוק הכניסה לישראל, תשי"ב - 1952:

"המסיע ברכב תושב זר השוהה בישראל שלא כדין, דינו - מאסר שנתיים או הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 4 (להלן - חוק העונשין)"

עפ"י סעיף 12א(ג1) לחוק:

"היה לשוטר יסוד סביר לחשד כי נעברה עבירה לפי סעיף קטן (ג) או (ג5), רשאי הוא למסור לנהג הרכב שבו נעברה העבירה או לבעל הרכב כאמור הודעה האוסרת את השימוש ברכב לתקופה שלא תעלה על 48 שעות, ולעניין עבירה שנעברה בשטח כאמור בסעיף קטן (ד)(3) - לתקופה שלא תעלה על שלושים ימים וליטול את רישיון הרכב לאותה תקופה; בהודעה תצוין הסיבה לאיסור השימוש ברכב ולנטילת הרישיון."

עפ"י סעיף 12א(ד) לחוק:

"מי שעשה מעשה כאמור בסעיפים קטנים (א), (ב), (ג) או (ג5), עליו הראיה שהמעשה נעשה באחת מאלה:

(1) לאחר שבדק שבידי התושב הזר מסמכים, שלפיהם הוא נכנס לישראל כדין ויושב בה כדין או, לענין עבירה לפי סעיף קטן (ג5), מסמכים שלפיהם הוא רשאי לנהוג ברכב בישראל;

(2) בנסיבות שבהן הוא לא חשד שהמדובר בתושב זר שנכנס לישראל שלא כדין, שהוא יושב בה שלא כדין, או לענין עבירה לפי סעיף קטן (ג5), בנסיבות שבהן הוא לא חשד שהמדובר בתושב זר שאינו רשאי לנהוג ברכב בישראל."

7. בפסקי הדין מודגשת המסוכנות הרבה לבטחון הציבור הקיימת בביצוע העבירה של הסעת שוהים בלתי חוקיים לתוך תחומי מדינת ישראל (ראה בש"פ 8303/03 פקיה איסמעיל נ' מדינת ישראל (פורסם במאגרים, 17.9.03) וכן את רע"פ 5198/01 חטיב נגד מדינת ישראל (פורסם במאגרים, 18.10.01)).

סמכות התפיסה הקבועה בסעיף 12א'(ג1) נחקקה יחד עם הוראות נוספות כחלק מהמאבק בתופעת הפיגועים (ר' דברי ההסבר להצעת חוק שהייה שלא כדין (אסור סיוע) (הוראת שעה) (תיקון מס' 7) התשס"א – 2001, בו הוצע להוסיף הוראות אלה לחוק הכניסה לישראל, ה"ח תשס"א, עמ' 603).

8. העובדה שמול התחנה בה עמדו הנוסעים עמדה ניידת משטרה אין בה, כשלעצמה, כדי ליצור מצג כי הנוסעים שוהים כחוק בישראל. המבקש נהג מונית, ויודע כי עליו לברר האם הנוסעים בעלי אישור שהייה בישראל. העובדה שהוא שאל האם יש להם אישורים, סותרת את דבריו לפיהם הוא האמין שהם שוהים בישראל כחוק עקב כך שעמדו לא רחוק מניידת משטרה.

9. בנסיבות אלה, אין מקום להתערב בהחלטת השוטר לאסור את השימוש ברכב, ואני דוחה את הבקשה.

ניתנה היום י"ז באלול, תשס"ט (6 בספטמבר 2009) בהיעדר הצדדים.

המזכירות תשלח את ההחלטה לב"כ הצדדים באמצעות הפקסימיליה.

עירית כהן, שופטתמעורבים
תובע: כהן ניסים
נתבע: משטרת ישראל
שופט :
עורכי דין: