ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין "סטי נגד מ.ט.ב אלקטרו מכניקה בע :


בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה בירושלים

דמ 005057/09

לפני:

כבוד השופטת שדיאור שרה

נציג ציבור (מ) מר חביב אהוד

נציג ציבור (ע) גב' שמש שולמית

06/09/2009

בעניין:

סטי אליהו

ע"י ב"כ עו"ד

בנימין סטי

תובע

נ ג ד

מ.ט.ב אלקטרו מכניקה בע"מ

ע"י ב"כ

ברנשטיין חיים

נתבעת

פסק דין

בפני בית הדין תביעת התובע מאת הנתבעת מ.ט.ב אלקטרו מכניקה בע"מ (להלן: "הנתבעת") לתשלום פיצויי פיטורים בגין הפסקת עבודתו ופיצויי הלנה בגינם ודמי הבראה.

הנתבעת טענה כי התובע לא השלים שנת עבודה מלאה אצל הנתבעת ועל כן אינו זכאי לפיצויי פטורים על פי החוק ולדמי ההבראה על פי צו ההרחבה.

בדיון שבפנינו ביקש בא כח התובע לתקן את כתב התביעה ולהוסיף בו רכיבים נוספים ובית הדין התיר תיקון כתב התביעה ותיקון כתב ההגנה הכל כאמור בהחלטה מיום 21.6.09 (עמ' 4-3 לפרו').

העובדות

 1. התובע עבד מיום 17.9.07 עד ליום 31.8.08.
 2. התובע הגיש תלושי שכר מיום 4.10.07 ועד 20.10.08 (ת/1-ת/13).
 3. במכתב מיום 15.8.08 הודיעה הנתבעת לתובע כי מיום 31.8.08 תופסק עבודתו.
 4. בא כח התובע שלח מכתב לנתבעת ביום 3.12.08 בעניין זכויותיו (ת/15). לא היתה התייחסות למכתב זה.
 5. לנתבעת היה חוזה עם משרד הבטחון בנוגע לעבודה במקום בו הועסק התובע עד 1.9.08 (נספח א'). משרד הבטחון לא חידש את ההתקשרות עם הנתבעת אשר נאלצה להפסיק עבודת כל עובדיה בחוזה שם.
 6. חב' "אקלים 2000" החליפה את הנתבעת החל מיום 1.9.08 במשרד הבטחון (נספח ב').
 7. התובע המשיך עבודתו בחב' אקלים 2000 באותו מקום ובאותו תפקיד החל מיום שסיים עבודתו בנתבעת ככל העובדים האחרים באותו פרוייקט.

המחלוקת

 1. האם זכאי התובע לפצויי פיטורים?
 2. האם זכאי התובע לדמי הבראה?
 3. האם זכאי התובע לדמי הודעה מוקדמת בגין 10 ימים בסך 2,160 ₪?
 4. האם זכאי התובע להפרשות לפנסיה לפי הסכם קיבוצי שהורחב בצו הרחבה על חב' כח אדם בסך 1,520 ₪. האם הנתבעת היא חב' כח אדם והאם חל הסכם זה על הנתבעת?
 5. האם על סמך אותו הסכם קיבוצי זכאי התובע לקרן השתלמות בסך 1,736 ₪?
 6. האם זכאי התובע לדמי חגים בסך 2,430 ₪?
הכרעת הדין
 1. אין מחלוקת כי התובע הועסק מיום 17.9.07 עד 31.8.08 בנתבעת דהיינו לא השלים שנת עבודה.

שוכנענו מעדותו של מר ברנשטיין חיים כי הנתבעת קבלה חוזה עבודה עם תאריך תחילה וסיום במשרד הבטחון וכי עניין זה היה ידוע לתובע מראש. טענתו עוגנה בנספח א' לכתב ההגנה לפיו עולה בבירור כי החוזה עם משרד הבטחון הוא מיום 2.9.07 ולא יאוחר מיום 1.9.08.

כמו כן שוכנענו כי החברה החדשה אקלים 2000 קבלה את המכרז מ 1.9.08 ואילך (נספח ב' לכתב ההגנה עמ' 4 סע' 16 ו-16.1), שם נאמר מפורשות כי "התחלת חוזה חדש עם חב' אקלים 2000 מתחילת חודש ספטמבר 2008... ". עולה אם כן בבירור כי הפסקת עבודתו של התובע נעשתה ב- 30.8.08. לא מתוך מגמה לפגוע בזכויותיו כי אם לנוכח עובדות אובייקטיביות בשטח.

זאת ועוד, ב- 15.8.08 קיבל התובע מכתב (ת/14) ובו נאמר "כידוע לך בסוף חודש אוג' אנו מסיימים עבודתנו בחוזה שבו הנך מועסק... לפיכך אנו מאלצים להפסיק עבודתך אצלנו. מועד הפסקה בפועל: 31/8/08 ..." .

מהמכתב ונוסחו ברור כי לתובע כבר היה ידוע עניין סיום העבודה. נוסח המכתב מהווה סיוע לעדותו של מר ברנשטיין (עמ' 7 ש' 6-14). ובפרט אמירתו כי העובדים והחברה ידעו חודשיים ומשהו לפני סיום העבודה על סיומה שכן בנספח ב' מפורט תהליך העברת כל המתקנים לאקלים 2000 "כלומר כל הנוגעים בדבר, אנו ובוודאי העובדים ידעו שב 31.8 אנו מפסיקים את העבודה. כל אחד נערך בהתאם. יכולנו להוציא את מכתבי הפסקת העבודה גם חודשיים לפני כן אך אנו היינו סמוכים שכל העובדים יודעים על הפסקת העבודה. אנו שלחנו אותם למי שמחליף אותנו על מנת שימשיכו לעבודה בחברה המחליפה. כך היה. כל העובדים מהיום הראשון המשיכו לעבוד בחברה המחליפה עובדים עד היום ...".

 1. התובע לא חלק על עדותו של מר ברנשטיין. לדבריו היו שמועות באויר. לטענתו נציג הנתבעת לא בא וישב עמו. הוא טוען "נודע לנו רק שהוא בא ונתן לנו את המכתב. לא הוא נתן את המכתב אלא השותף שלו". אולם בהמשך הוא נשאל:

"ש. מתי החלה ההתקשרות שלך עם המעביד הנוכחי.

ת. מס' ימים לפני שסיימתי את חוזה העבודה אתך. מס' ימים לפני, יומיים שלשה לא יותר". (דגש שלי ש.ש.).

 1. מהעובדות לעיל ברור כי אכן התובע התחיל לעבוד באקלים 2000 מס' ימים טרם סיום עבודתו בנתבעת.

פיצויי פיטורים

4. חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963 קובע:

"אימתי פיטורים אינם פוגעים בזכויות

3. פיטורים סמוך לפני סוף שנת עבודה ראשונה, יראו אותם – אם לא הוכח היפוכו של דבר – כאילו נעשו מתוך כוונה להימנע מחובת תשלום פיצויי פיטורים ואין פיטורים כאלה פוגעים בזכות הפיצויים:

מדובר בחזקה הניתנת לסתירה, כך שהמעסיק רשאי להוכיח כי הפיטורים סמוך לפני תום שנת העבודה הראשונה, לא נעשו כדי להימנע מחובת תשלום הפיצויים. (דב"ע תשן/3-141 רהיטי דורון בע"מ נ' פרוינד פד"ע כב' 230)".

ברור לנו כי התובע לא סיים שנה שלמה וכי תחילת העסקתו היתה ב- 17.8.07 בנסיבות שפורטו בעדות מר ברנשטיין (עמ' 6 שו' 27-28 עמ' 7 שו' 1-2).

לא מדובר בחוסר תום לב מטעם הנתבעת. מדובר במצב עובדתי שבו לא יכלה להעסיק אותו מעבר ל 1.9.08.

כמו כן המשיך התובע לעבוד ברצף באותו מקום עבודה, אף כי אצל אקלים 2000.

יתר על כן, התחיל אצל אקלים 2000 כמה ימים טרם סיום עבודתו בנתבעת ועוד לפני 1.9.08. בנסיבות אלו לא מתקיימת החזקה בסעיף 3 לחוק פיצויי פיטורים והוכח כי הפיטורים לא נעשו מתוך כוונה לאי תשלום ולכן לא קמה לתובע שעבד פחות משנה הזכות לפיצויי פיטורים.

תביעתו לפיצויי פיטורים נדחית.

דמי הבראה
 1. ההסכם הקיבוצי קובע מפורשות כי לצורך תשלום דמי הבראה על עובד להשלים שנה שלמה. התובע לא השלים שנה שלמה ולא בנסיבות שבהם מישהו פעל שלא כדין אלא בנסיבות אובייקטיביות בלתי תלויות בנתבעת הנוגעות לצד ג' כפי שהוכח בפנינו. משלא השלים התובע שנה ויתר על כן אף החל לעבוד באקלים 2000 ימים ספורים לפני המועד הנטען לסיום העבודה לא קמה כל זכות לדמי הבראה והתביעה נדחית.

דמי חגים

 1. התובע היה עובד חודשי במשכורת הדבר עולה בבירור מנספחים ת/1-ת/13. התובע גם לא טען טענה לגבי היותו עובד שעתי. יחד עם זאת, בבסיס השכר כתוב: "שעות". כמו כן בתוך התלושים ברור כי מדובר במשכורת שהיא פונקציה של כמות במכפלת תעריף.

לאור האמור אמור היה התובע להיות זכאי לדמי חגים אולם התובע לא הציג בפנינו את החגים לגביהם הוא זכאי כי אם הדבר נאמר באופן כללי (בעמ' 2 שו' 7-6 לפרו') ללא פירוט וגם בחקירתו הראשית לא פירט התובע מהם הימים בגינם זכאי לדמי חגים.

בתביעה כספית יש לכמת לא רק את הסכום אלא את הימים בגינם קמה זכאות וזאת לא נעשה בפנינו.

זאת ועוד, מר ברנשטיין העיד כי שולמו לתובע דמי חגים וכי אלו שולמו לכל העובדים (עמ' 3 שו' 4-6). הוא מפנה לתלוש אוק' שבו יש חגים וטוען כי החגים שולמו.

לא ניתן ללמוד מהתלושים אם שולמו ימי חג לנוכח הכתוב בהם וגם לא הוכח כי החגים באותה שנה היו באוק'. נטל זה מוטל על כתפי התובע ולא הנתבעת ומשלא הרים את הנטל יש לדחות את תביעתו לדמי חגים.

הודעה מוקדמת

7. התובע אישר שהיו שמועות לגבי העובדה שמסיימים את העסקה של הנתבעת במשרד הבטחון. כמו כן אוששה עדותו של מר ברנשטיין כי כבר חודשיים לפני כן ידעו על הסיום ועל עבודות העברה לאקלים 2000 (נספח ב' לכתב ההגנה). לפיכך, עוד לפני מכתב הפיטורין מיום 15.8.08 ידע התובע על הפסקת העבודה ולפי מר ברנשטיין עוד חודשיים קודם, עת נעשתה עבודת חפיפה עם החברה החדשה.

מכל מקום התובע המשיך לעבוד ברצף ללא צורך לעזוב את מקום העבודה ואף החל בעבודתו באקלים 2000 מס' ימים לפני תום החוזה עם הנתבעת.

לפיכך לא קם הרציונל של הודעה מוקדמת ואין כל הצדקה מעשית לתשלום סכום זה שעה שלמעשה לא נזקק התובע לחיפוש עבודה או לעשיית כל מעשה הנדרש בתקופת ההודעה המוקדמת והוא קבל תשלום שכר ברצף ללא הפסקה.

התביעה לתשלום דמי הודעה מוקדמת נדחית.

האם חל על הנתבעת ההסכם הקיבוצי שהורחב בצו הרחבה על חב' כח אדם.

8. התובע טען כי ההסכם הקיבוצי שהורחב בצו הרחבה על חב' כח אדם (להלן: "ההסכם הקיבוצי") חל על הנתבעת. אולם לא רק שלא הוכיח את תחולת ההסכם אלא שטענה זו הופרכה מעדות מר ברנשטיין שאמר: "אם חברי מתייחס לצו הרחבה של חב' כח אדם, הנתבעת היא לא חב' כח אדם לא במהותה ולא כהגדרתה. אנו חב' קבלנית שעוסקת במתן שירותי אחזקה ולא במתן השכרת כח אדם. כל צווי ההרחבה בנושא כח אדם לא חל עלינו". (עמ' 3 שו' 1-4).

סימוכין לעדותו ניתן למצוא בת/14 שהלוגו במכתב הפיטורין הוא של חב' אלקטרו מכניקה בע"מ. אין איזכור לחב' כח אדם.

כמו כן, מנספח א' לכתב ההגנה עולה כי מדובר בביצוע עבודת אחזקה למשרד הבטחון לא עולה מהמסמך כי מדובר במתן כח אדם אלא בביצוע עבודה. זאת ועוד, בנספח ב' להגנה יש פירוט מלא לעבודות הנדסה מערכות אלקטרו מכניות וכו' ומפורטות עבודות ספציפיות כמו חיבור תעלות, התקנת דלתות וכדו'. דהיינו אכן יש סימוכין של ממש לטענת הנתבעת כי איננה חב' כח אדם אלא חב' קבלנית לעבודות אחזקה.

משכך, לא הרים התובע את נטל ההוכחה בדבר תחולת ההסכם הקיבוצי על הנתבעת ועל כן לא קמה לו כל זכות לגבי הפרשות לפנסיה וקרן השתלמות.

דין התביעה להפרשות לפנסיה והתביעה לקרן השתלמות להדחות בהעדר כל בסיס לתביעתם.

סוף דבר,

9. כל רכיבי התביעה של התובע נדחו על פי הנמקותיהם כאמור לעיל.

בנסיבות הליך זה מצאנו כי כל צד ישא בהוצאותיו.

ניתן היום י"ז באלול , תשס"ט ( 6 בספטמבר 2009) בהעדר הצדדים.

______________ ____________ ________________

נציג ציבור, גב' שמש נציג ציבור, מר חביב שרה שדיאור, שופטתמעורבים
תובע: סטי אליהו
נתבע: מ.ט.ב אלקטרו מכניקה בע"מ
שופט :
עורכי דין: