ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מאג'ד עג'לוני נגד בטוח לאומי-סנ :


בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה בירושלים

בל 010085/08

בפני:

דיתה פרוז'ינין – נשיאה

דן-יחיד

06/09/2009

בעניין:

מאג'ד עג'לוני

ע"י ב"כ עו"ד

סאמר זועבי

התובע

נ ג ד

המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ עו"ד

עדי סמואל

הנתבע

פ ס ק ד י ן

1. זו הפעם השניה שתביעתו של התובע לגמלת הבטחת הכנסה בגין התקופה שמ-06/02 ועד 09/03 נדונה בבית דין זה, בשאלה האם כדין נדחתה התביעה מחמת חוסר שיתוף פעולה. תביעתו הראשונה של התובע נדונה בפני מותב בראשות השופטת אורנית אגסי ונציגי הציבור מר פיינברג ומר אלון (בל 12226/03). בפסק הדין מיום 25.12.05 נקבע, לאחר שנפרסה בו בהרחבה כל התשתית העובדתית שהונחה בפני בית הדין, כי:

"אמנם מהות המחלוקת בין הצדדים לדיון, נסבה סביב השאלה האם בידי התובע נכס בא-זעיים בלבד, אך מעדויותיהם של מר רגבי נאפז גיסו של התובע (בעמ' 15-19) וחוקרי הנתבע, מר עבד חממי (בעמ' 19-23) ומר שלמה כהן (עמ' 29-30) והמסמכים שהוגשו לבית הדין, עולה כי לאבי התובע, היו גם נכסים אחרים (בהם גם מטע זיתים, בתים, ומוסך), בתחומי ירושלים ואף מחוץ לתחומה. בהסכם המכירה (הסכם מכירת חלקו של התובע בעזבון ד.פ.) לא צויין מהם הזכויות בירושה, אותן קנה מר אלחטיב מהתובע, מהם שני החלקים השייכים לצד א' שנמכרו ומה היה חלקו של התובע בירושה, שלא נמכר למר אלחטיב ומדוע היה צורך לציין כי לצד א' אין כל זכות בעזבון" (סעיף 17ב' לפסק הדין, נספח ב' לתצהיר התובע)

תביעת התובע נדחתה מן הטעמים המפורטים להלן:

"20. בענייננו בעת הגשת תביעתו להבטחת הכנסה, כל עוד נמנע התובע מהצגת תמונה שלמה ומהימנה של הנכסים שברשותו או שהיו ברשותו בעבר, הרי שבדין עוכבה תביעתו על ידי הנתבע.

21. לא זו אף זו, משפרש בפנינו התובע את גרסתו, אותה מצאנו בלתי מהימנה, הרי שכל עוד לא הציג התובע, באופן ברור ושאינו משתמע לכמה פנים, את תמונות נכסיו נכסי אביו המנוח, שנכללו בצו הירושה, הרי שהוא בבחינת בעל נכסים, שאינו זכאי להבטחת הכנסה".

2. התובע הגיש ערעור על פסק הדין לבית הדין הארצי לעבודה, וביום 22.3.06 הגיעו הצדדים להסכם פשרה כדלקמן:

"מוסכם עלינו כי התקופה הרלוונטית לבחינת זכאות המערער להבטחת הכנסה הינה מחודש 06.02 ועד לחודש 09.03. לגבי תקופה זו שבית הדין האזורי בפסק דינו אישר את החלטת המוסד על פי סעיף 19 שלא לשלם גימלה באשר בדין עוכבה ההכרעה בה לגופה, אזי מוסכם עלינו כי המערער יגיש תוך 30 יום מהיום את המסמכים הבאים:

1. צו ירושה וחלקו של המערער בירושת אביו.

2. פירוט כל הנכסים שהוריש אביו, ואשר אירע לנכסים אלה בתקופה הרלוונטית.

המוסד לביטוח לאומי יהא רשאי לבקש מסמכים נוספים הנדרשים לבחינת שאלת הזכאות לאור האמור לעיל לרבות גוש וחלקה ככל שהם קיימים, וככל שיסבור כי ניתן להכריע בשאלה האם מגיעה למערער גימלת הבטחת הכנסה לגבי התקופה הרלוונטית הוא יתן על כך החלטתו; וככל שיסבור שהמידע שנמסר לו אינו מספק על פי סעיף 19 לחוק גם על כך יתן החלטתו.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין באמור כדי לשנות את קביעותיו העובדתיות של בית הדין קמא באשר לראיות שהוצגו לפניו בדיון שהתקיים לפניו".

הסכם זה קיבל תוקף של פסק דין (נספח ג' לתצהיר התובע).

3. ביום 23.4.06 המציא התובע לנתבע צו ירושה והצהרה משותפת בדבר החזרת נכס בואדי אלג'וז. במכתב ב"כ התובע שצורף למסמכים נכתב כי:

"מלבד הנכסים הנ"ל, לא היתה למנוח בעת פטירתו כל

זכות בנכס אחר" (נספח ד' לתצהיר התובע".

ואולם בחקירתו הנגדית של התובע לפני התברר כי קיימים מסמכים נוספים הנוגעים לנכסי אביו. כך אמר התובע בעניין זה:

"מה שהצלחתי הבאתי, הבאתי מפה, נתתי לעורך דין. יש

לי בעיות משפחתיות, יש לי בעיות יותר מזה" (ע' 3 ש' 26-27).

משמע שקיימים מסמכים נוספים ו/או נכסים נוספים שהתובע אינו מציגם לפני הנתבע, ואף לא לפני בית הדין. התובע לא מצא לנכון לפרט מה הם אותם מסמכים או נכסים שבני משפחתו מסרבים לתיתם לו, ומי הם בני המשפחה המונעים ממנו נגישות למסמכים אלה. גם בתצהירו טען התובע טענות כלליות בלבד, שרב בהן הנסתר על הנגלה, ולא הבהיר דבר בעניין אותם מסמכים ובני משפחה עלומים. התובע לא מצא לנכון לפרט כמה אחים יש לו, ומי הם אחיו ה"נמנעים מלעזור לי" (סעיף 15 לתצהיר). התובע גם לא התייחס כלל להערת בית הדין כי למשפחה נכסים נוספים, ובחקירתו הנגדית היתמם וטען כי אינו יודע כלל כי ניתן פסק דין הדוחה את תביעתו, כי בפסק הדין נכתב כי יש לו נכסים, וכי לא היה כלל בבית הדין הארצי (ע' 3 ש' 12-20). זאת, אף כי מהמשך החקירה התברר כי התובע הינו אדם ממולח הבקיא היטב בענייניו. מכאן, שגם עתה לא מצא התובע לנכון לחשוף את מלוא התמונה הנוגע לנכסי אביו לפני בית הדין, אף כי ניתנה לו הזדמנות נוספת לעשות כן.

4. סעיף 19 לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980 (להלן – החוק) מטיל חובה על המבוטח למסור לנתבע כל ידיעה או מסמכים שברשותו או שבאפשרותו לקבלם. לא שוכנעתי כי התובע אכן הציג לפני הנתבע את כל המסמכים שברשותו לקבלם, שכן, כאמור לעיל, טענת התובע כי נמנעה ממנו הגישה למסמכים מסויימים, לא הוכחה אף לא לכאורה, ואת התמונה המלאה ביחס לנכסי הירושה.

לפיכך כדין נדחתה תביעת התובע בשנית בשל אי שיתוף פעולה.

התביעה נדחית.

התובע ישלם הוצאות הנתבע בסך של 2,500 ש"ח בצירוף מע"מ כחוק.

ניתן היום י"ז באלול, תשס"ט (6 בספטמבר 2009) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

דיתה פרוז'ינין, שופטתמעורבים
תובע:
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: