ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יהושע רובין נגד סאמי סאלם :


בתי המשפט

בית משפט מחוזי נצרת

ברע000195/09

בפני:

כב' סגן הנשיא, השופט תאופיק כתילי

תאריך:

01/09/2009

בעניין:

יהושע רובין

ע"י ב"כ עו"ד

עו"ד רובין יהושע

המבקש

נ ג ד

סאמי סאלם

ע"י ב"כ עו"ד

המשיב

החלטה

1. בקשת רשות ערעור זו עניינה פסק-דין שניתן בבית המשפט לתביעות קטנות בנצרת (כב' השופטת רים נדאף) מיום 1.5.09 (להלן: "פסק הדין"), לפיו התקבלה תביעת המשיב (להלן: "המשיב") והמבקש (להלן: "המבקש") חוייב להשיב למשיב סך של 7,500 ₪, בצירוף הצמדה וריבית, וכן הוצאות משפט בסך 500 ₪.

2. ביסודו של פסק הדין, תביעה שהגיש המשיב להחזר שכר טרחה ששילם למבקש. מהמסכים העומדים בפניי, טענות הצדדים, והחלטות בית המשפט קמא עולה כי המשיב שכר את שירותיו של המבקש-עורך דין במקצועו, ובין שני הצדדים נחתם הסכם שכ"ט בו צויין, בין היתר, כי על המשיב לשלם למבקש שכ"ט בסך של 15,000 ₪ כולל מע"מ, בגין הטיפול בשני עניינים: ערעור על פסק הדין של בית המשפט לענייני משפחה נצרת, ותביעת פינוי.

להשלמת התמונה להלן אפרט בקצרה את ההליכים המשפטיים שהתנהלו בין הצדדים: המשיב הגיש תביעה לבית המשפט לענייני משפחה שעניינה סכסוך בינו לבין אחיו בדבר זכויות בנוגע לבית שהותירה אימו. בפסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה מיום 20.4.06 נדחתה תביעת המשיב ונקבע כי לאחיו של המשיב יש רשות בלתי הדירה להמשיך ולהתגורר בבית לצמיתות. המבקש ייצג את המשיב בהליכי הערעור על פסק הדין בבית המשפט לענייני משפחה, והערעור שהוגש על-ידי המשיב נדחה בפסק דינו של בית המשפט המחוזי בנצרת (כב' השופטת מוניץ) מיום 27.5.07.

אעיר, וכפי שגם נקבע על-ידי בית המשפט קמא, כי שני העניינים, היינו הערעור על פסק הדין של בית המשפט לענייני משפחה ותביעת הפינוי, קשורים אחד לשני, היות ותביעת הפינוי אף היא מיועדת להיות מוגשת כנגד אותו אח הגר בבית נשוא המחלוקת.

על ידי שני הצדדים, הן המשיב והן המבקש, הוגשה תביעה ותביעה שכנגד שהתבררו בפני כב' השופטת רים נדאף בבית המשפט לתביעות קטנות. עניין התביעה שהוגשה על-ידי המשיב הינה להשבת שכ"ט עו"ד ששולם על ידו למבקש בסך של 15,000 ₪, ואילו התביעה שכנגד שהוגשה על-ידי המבקש עניינה פיצוי בגין הוצאות דיבה, איומים והטרדות שביצע המשיב כלפי המבקש. על-פי פסק דינה של כב' השופטת רים נדאף מיום 14.12.07, הן התביעה והן התביעה שכנגד, נדחו. המשיב הגיש בקשת רשות ערעור על פסק הדין, ובית המשפט המחוזי, בפסק דין מיום 16.6.08, קיבל חלקית את הערעור והורה על החזרת העניין לדיון בפני כב' השופטת נדאף בבית המשפט לתביעות קטנות, בסוגייה של אי הגשת תביעת פינוי על-ידי המבקש כפי שסוכם בהסכם שכ"ט.

בפסק הדין נשוא בקשת רשות ערעור זו, חייבה כב' השופטת נדאף את המבקש לשלם למשיב סך של 7,500 ₪, וכן הוצאות משפט בסך של 500 ₪. בפני בית המשפט קמא טען המשיב, בין היתר, כי הדבר העיקרי לשמו הוא פנה למבקש ושילם לו סך של 15,000 ₪, הינו תביעת הפינוי ולא הערעור על פסק הדין של בית המשפט לענייני משפחה, ומאחר ותביעת הפינוי כלל לא הוגשה על-ידי המבקש הרי יש להחזיר לידיו את שכר הטרחה שילם למבקש. מנגד, טען המבקש כי הסיכום היה גלובלי וכי לא ניתן להפריד בין הדברים, מאחר ובשני העניינים תלויים אחד בשני, וכי הסכום של 15,000 ₪ מהווה שכר טרחה סביר בגין הגשת ערעור בלבד, אף ללא תביעה לפינוי כלל.

בית המשפט קמא קבע כי על פי הסכם שכר הטרחה סוכם מפורשות שהסכום של 15,000 ₪ ישולם למבקש על-ידי המשיב לטיפול בשני עניינים, ולא עניין אחד, וכי היה על המבקש לייצג את המשיב הן בערעור שהוגש לבית המשפט המחוזי, והן בתביעת הפינוי שאמור היה המשיב להגיש כנגד אחיו. בית המשפט קבע בפסק הדין נשוא בקשת רשות הערעור, כי משנדחה הערעור שהוגש על-ידי המשיב ובית המשפט המחוזי אישר את פסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה, בו נקבע כי לאחיו של המשיב הייתה רשות בלתי הדירה להמשיך ולהתגורר בבית לצמיתות, הרי התייתר הצורך בהגשת תביעת פינוי כנגד אחיו של המשיב. לפיכך, קבע בית המשפט קמא כי לא יהיה זה צודק להתיר למבקש לגבות את מלוא שכר הטרחה המוסכם, כשנחסמה ממנו עבודה רבה שהייתה כרוכה בהגשת ובניהול תביעת פינוי כנגד אחיו של המשיב. בית המשפט קמא עוד קבע, כי בהערכת העבודה שהייתה כרוכה בהגשת הערעור לבית המשפט המחוזי, מול העבודה שהייתה כרוכה בהגשת ובניהול תביעת הפינוי, ניתן לומר במדיה רבה של סבירות, כי העבודות במימדיהן שוות, לפיכך נקבע כי המבקש זכאי לקבל מחצית מסכום שכר הטרחה.

בבקשת רשות ערעור חוזר המבקש, למעשה, על מרבית הטענות שהשמיע בפני בית המשפט קמא, טענות שלא התקבלו. המבקש טוען, בין היתר, כי בית המשפט קמא התעלם מהעובדה כי בהסכם שכ"ט נקבע במפורש, כי המשיב התחייב כי ככל שהוא מפסיק את טיפולו של המבקש הוא מחוייב במלוא שכר הטרחה, וכי בית המשפט קמא התעלם מכך כי המשיב באמצעות התנהגות אלימה ובריונית, דרש להפסיק את הטיפול בעניינו. כן טען המבקש, כי קיימת תשתית ראיתית להגשת תביעת הפינוי נגד אחיו של המשיב. כן טען המבקש כי טעתה הערכאה הראשונה כאשר התעלמה מקביעותיה שלה בפסק הדין מיום 16.6.08, לפיה סכום שכר הטרחה שולם על-ידי המשיב באופן כולל וגלובלי עבור הערעור ותביעת הפינוי.

כן טוען המבקש כי לא היה מקום לחייבו בסך של 2,500 ₪ בהתאם להחלטתי מיום 2.7.09.

מנגד, המשיב טוען כי אין כל מקום להתערב במסקנות בית המשפט קמא תוך שהוא סומך את ידו על קביעותיה של הערכאה הראשונה. על כן המשיב ביקש לדחות את הבקשה ולחייב את המבקש בהוצאות.

3. כאמור, בקשת רשות הערעור עסקינן עניינה בפסק דינו של בית המשפט לתביעות קטנות. מטרתו של בית המשפט לתביעות קטנות הינו לאפשר לצדדים הליך יעיל, פשוט ומהיר, שמאפשר להביא לסיום המחלוקת ללא שיהוי, בעניינים בעלי ערך כספי מועט, ולפטור את הצדדים בכל הקשיים הכרוכים בהגשת תביעה רגילה. על מטרתו של בית המשפט לתביעות קטנות ראה, בין היתר, החלטת בית המשפט העליון ברע"א 5711/08 רשל פרטוק נ' סול טורג'מן בע"מ:

"אקדים ואומר כי מטרתו של בית המשפט לתביעות קטנות היא לאפשר הליך מהיר ושאינו יקר לתביעות בסכומי כסף קטנים ולמנוע מהצרכן את הקשיים הכרוכים בהגשת תביעה בצינורות השיפוט המקבולים.

כן ראה רע"א 292/93 אריה סרבוז ואח' נ' אופק בע"מ:

"אם כי הליכי דיון מהירים, זולים ובלתי פורמאליים, אינם תכליתו של מוסד התביעות הקטנות, יש לייחס להם חשיבות ראשונה במעלה, באשר בלעדיהם לא ניתן להגשים את התכלית שלשמה נוצר מוסד זה, היא פתיחת שערי המשפט בפני האזרח הקטן"

כאמור, מאחר וההליך בפני בית המשפט לתביעות קטנות אמור להיות יעיל, נגיש ומהיר הרי נדרש להגיש בקשת רשות ערעור, ואין לערער עליו בזכות מטעם צד שאינו שבע רצון מהחלטות בית המשפט. למעלה מן הנדרש אציין, כי גם במקרים בהם ניתנת זכות ערעור, הרי בית המשפט של ערכאת הערעור אינו מתערב בקביעותיה של הערכאה הדיונית כדבר שבשגרה, קל וחומר שכזכות הערעור אינה מוקנית כגון ערעור על פסק דין של בית המשפט לתביעות קטנות. בשורה של פסקי דין לרבות בבר"ע (מחוזי י-ם) 375/08 ארקיע קווי תעופה ישראליים בע"מ נ' קורח מאיר, ובר"ע (י-ם) 244/90 יאיר נ' פרנקל נקבע כי רשות ערעור על פסק דין של בית המשפט לתביעות קטנות תינתן כאשר מדובר בטעות משפטית או עובדתית גלויה על פניה, שאינה מצריכה דיונים ארוכים וטענות מקדמיות.

ומן הכלל אל הפרט: טענות המבקש הינן במישור העובדתי, ואין זו דרכה של ערכאת הערעור להתערב בממצאיו העובדתיים של בית המשפט קמא אלא בנסיבות מיוחדות, כשמדובר בטעות בולטת במסקנותיו של בית המשפט קמא. פסק דינו של בית המשפט קמא אינו מגלה טעות משפטית או עובדתית בולטת. במקרה הנדון בית המשפט לתביעות קטנות שמע את הצדדים שהעידו בפניו, התרשם מהם באופן ישיר, וקבע את אשר קבע תוך שדחה את טענות המבקש. לא ראיתי כל מקום להתערב בממצאיו של בית המשפט קמא. אעיר, כי בית משפט קמא נימק את מסקנותיו, תוך שבחן כאמור את טענות הצדדים לגופן, הראיות בפניו כמו גם השתלשלות ההליכים המשפטיים שהתנהלו.

בהקשר זה אציין, כי לא ראיתי שנפלה סתירה בקביעותיו של בית המשפט קמא.

לאור המפורט לעיל לא מצאתי כי נפלה טעות בפסק דינו של בית המשפט קמא ובנסיבות אלה דין הבקשה להידחות.

המבקש ישא בהוצאותיו של המשיב בסך של 1,000 ₪, בתוספת ריבית והצמדה מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

כמו כן איני רואה כל מקום לבטל החלטתי מיום 2.7.09 בדבר חיובו של המבקש לשלם למשיב הוצאות ושכ"ט בסך של 2,500 ₪.

ניתנה היום, י"ב באלול, תשס"ט (1 בספטמבר 2009), במעמד הנוכחים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים

תאופיק כתילי, סגן נשיא

000195/09ברע054 קארן מגידסמעורבים
תובע: יהושע רובין
נתבע: סאמי סאלם
שופט :
עורכי דין: