ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עאיידה ראס נגד עיריית קלנסווה :


בית הדין לעבודה

בית הדין האיזורי לעבודה בתל-אביב - יפו

בשא007581/07

בפני כב' השופטת מיכל לויט

01/09/2009

עאיידה ראס

בעניין:

המבקשת

עו"ד דוד מיימון

ע"י ב"כ

נ ג ד

1. עיריית קלנסווה

2. ויאם זמירו – מנכ"ל העיריה

3. תכרורי יוסף ראש העיריה

המשיבים

עו"ד נאטור הזאע חסן

ע"י ב"כ

החלטה

1. בפני בקשה להפעלת סמכויות לפי פקודת בזיון בית המשפט, בגין פסק דין מיום 11.12.06 שניתן בתביעת המבקשת כנגד המשיבה 1, עיריית קלנסווה, בתיק עב 9060/04 בבית דין זה. (להלן: "פסק הדין").

2. המבקשת עותרת להפעלת סמכויות בית הדין על פי הפקודה בנושאים הבאים:

א. אי ביצוע תוספת וותק לשכרה על פי סעיף 26 לפסק הדין לפיו חוייבה המשיבה 1 להוסיף לוותקה של המבקשת 4 שנות וותק וזאת החל מיום 1.6.99 ולעדכן שכרה בהתאם, תוך תשלום הפרשי השכר הנדרשים מהעדכון.

ב. אי ביצוע סעיף 37 לפסק הדין בו הורה בית הדין לשלם למבקשת תגמול בשיעור 5.3 כוננות ביום לפי תגמול של 100% מערך שעה וכן הורה בסעיף 39 לפסק הדין למשיבה 1 לבצע את התחשיב הנדרש בהתאם לאמור בסעיפים 36-38 ולהשלים למבקשת את הפרשי הכוננות.

ג. על פי סעיף 49 לפסק הדין, היתה המשיבה 1 מחוייבת לשלם למבקשת את כל הכספים שקוזזו משכרה לפי היקף המשרה של 100% משרה.

3. לבקשה התקבלה תגובת המשיבים בכתב וכן תשובת המבקשת לתגובת המשיבים.

4. במעמד הדיון שקויים בבקשה הגיש ב"כ המשיבים מסמך לגבי העלאת אחוז משרתה של המבקשת ל- 100%, בצרוף אישור איוש המשרה ב- 100%. עוד הוסיף כי פסק הדין הועבר לבדיקתו של החשב המלווה של העיריה ואי אפשר לשלם דבר בלי אישורו וחתימתו.

5. ב"כ המבקשת השיב כי הבקשה אינה עוסקת בסכום הכספי של המשכורות שנקצב בפסק הדין ובגינו נפתח תיק הוצל"פ והכספים נגבו, אלא בשלוש סוגיות אחרות שנקבעו בפסק הדין ואשר המשיבים לא פעלו לקיומן.

בנושא הדרגה, נקבע כי מ- 8/06 צריך לעדכן את דרגתה של המבקשת ולא נעשה כן. עד היום מופיע בתלוש שכרה דרגה ח'. בנושא הותק, צריך היה להוסיף למבקשת 4 שנות ותק ועד היום לא הוסף. כן היה צריך לעשות חישוב מחדש של הותק, משנת 99' ולא נעשה.

בנוסף, בנושא גמול שעות כוננות נקבע שצריך לעשות תחשיב על פיו המבקשת תקבל 100% ולא נעשה דבר. ב"כ המבקשת ציין כי על פי תלוש השכר שצורף לבקשה וכן לתגובת המבקשת עולה כי התשלום לכוננות הוא לפי 90% ו-60%, אך לא לפי 100%. דהיינו, עולה שלא נעשה חישוב לאחר פסק הדין כפי שפסק הדין הורה.

6. כאשר הפנה בית הדין שימת ליבו של ב"כ המשיבים לכך שעל פי החומר המצוי בפניו, בשלושת הנושאים אליהם מתייחסת הבקשה טרם פעלה העיריה על פי פסק הדין, השיב כי החשב המלווה צריך לאשר את התשלומים למבקשת.

7. לבקשת ב"כ המשיבים הושהה מתן ההחלטה בבקשה, על מנת לנסות ולהסדיר את עניינה של המבקשת בלא צורך בהפעלת סנקציות על פי פקודת הביזיון.

8. ביום 16.6.09 התקבלה בקשה מטעם ב"כ המבקשת למתן החלטה, משלא הסדירה העיריה בכל דרך את הסוגייה.

9. ביום 12.7.09 התקבלה בקשה שנייה מטעם ב"כ המבקשת למתן החלטה ולפיה, משהעירייה לא שילמה ולא יצרה כל קשר עימו על מנת להסדיר את הסוגייה נשוא הבקשה, אין מנוס מליתן החלטה.

הכרעה

10. על מנת לקבוע שפלוני ביזה החלטה של בית משפט, או בית הדין, דרוש יסוד נפשי של לפחות רשלנות, דהיינו התנהגות שאדם סביר צריך לצפות שאינה ראויה, בין בזדון ובין ללא כוונת זדון. (דב"ע נו / 5-18, אמונים פיתוח ושירותי הספקת כח אדם בע"מ נ' זאב שרעבי).

הלכה היא כי חיובו של בעל-דין במסגרת הליך הביזיון אינו טעון הוכחת יסוד נפשי מיוחד ואין צורך בכוונה להפר את צו בית המשפט, אלא די במודעות למעשה ההפרה (עפ 1914/99 יוסף קייזר נ' ליאור פוקס, ניתן ביום 14.7.99).

אפילו נעשו האקטים המפרים נושא ההליך בתום-לב ומתוך אמונה כנה שמעשים אלה אינם ממרים את הצו, אין טעם שלא לכפות על הממרה את ביצועה של ההחלטה השיפוטית בעתיד, לאחר שהובהר לו במסגרת אותו הליך כי מעשיו אינם עולים בקנה אחד עם ההחלטה השיפוטית (ע"פ 2351/95 מובי בירנבאום בע"מ נ' הניה שמעוני, פ"ד נא(1) עמ' 661 בעמ' 669). עוד נפסק באותה פרשה כי אין הכרח כי בלב הנתבע תשכון 'מחשבה פלילית' ספציפית של 'כוונת הפרה' או של מצב נפשי בדומה לה. די בכך שהנתבע מודע למעשיו או למחדליו ובזיון בית המשפט "קם ונהיה". די כי תוכח "כוונה המגיעה לפחות לידי רשלנות, היינו, התנהגות שאדם סביר היה צריך לצפות שהיא אינה ראויה, על פי החלטת בית המשפט" (ע"פ 180008/98 יוסף בן דב - ק.ח. טכנולוגיות לרכב בע"מ, ניתן ביום 12.1.07).

11. כלל נקוט הוא כי הליך בזיון "יוגש לא רק נגד מי שהיה צד ישיר להליך, אלא גם נגד כל מי שידע עליו וגרם לסיכולו" (ע"ע 561/06 גיטנר אולג - משה זאק, ניתן ביום 18.10.06, והאסמכתאות המובאות שם).

הלכה זו חלה אף לעניין אחריותם של עובדים ושלוחים, אשר בהתנהגותם במהלך העבודה ותוך ביצוע תפקידיהם הביאו לידי כך כי המעביד או השולח יפר צו שיפוטי המחייבו כדין (ע"א 371/78 מוניות הדר לוד בע"מ נ' ביטון, פ"ד לד(4)232).

12. צו מכח פקודת בזיון בית המשפט הוא צו הצופה פני עתיד. מטרתו של הליך הביזיון איננה להעניש את הממרה על אירועי העבר, כי אם לדאוג לכך שהצו (אותו מבקשים לאכוף) יקויים בעתיד.

(ע"פ 2351/95 מובי בירנבאום בע"מ נ' הניה שמעוני הנ"ל; דב"ע נו/9-8 המוסד לביטוח לאומי נ' יפה דריהם פד"ע ל' 60),

הקנס המוטל מכח הפקודה משולם לאוצר המדינה ולא לצד המבקש ומקבל את הצו.

13. הסנקציה המוטלת על מפר הצו צריך שתהא סבירה ומידתית. הסנקציה המוטלת מכוחה של פקודת בזיון בית המשפט הינה סנקציה שתכליתה לכפות ציות להוראות בית-המשפט. סנקציה חריפה מדי עלולה להפוך לסנקציה עונשית במהותה, ועל-כן היא עלולה להחטיא את תכליתו של סעיף 6 לפקודת בזיון בית המשפט. (ע"פ 5177/03 שמואל מור נ' דנציגר -משק פרחים "דן", פ"ד נח(4) 184 והאסמכתאות שם; ע"א 24/78 ויטקו כימיקלים בע"מ נ' סלמאן, פ"ד לג(3) 101, בעמ' 106 –107).

14. מכל החומר שהובא בפני עולה כי בשלושת הנושאים שלגביהם מתייחסת הבקשה –לא פעלה העיריה לביצועו של פסק הדין.

ב"כ המבקשת צירף במעמד הדיון תלוש מ- 2/09, בו עולה כי הותק המצטבר של המבקשת הוא 11 שנים כפי שהיה לפני פסק הדין. עוד עולה כי דרגתה נותרה ח', כפי שהיה לפני פסק הדין. בנוסף לא בוצע התחשיב של הפרשי כוננות לכדי 100%, לגביו עתרה המבקשת בבקשה זו.

לאי ביצוע פסק הדין לא ניתן הסבר ממשי, פרט להסבר על פיו טרם התקבל אישור החשב המלווה שמונה לעירייה לביצועו של פסק הדין באותם סעיפים נשוא הבקשה.

הסבר זה אינו מניח את הדעת, בפרט כאשר לא הובא בפני כל מסמך מטעם החשב המלווה המסביר מדוע לא ניתן אישורו לביצוע פסק הדין והאם הובאו כלל בפניו אותם נושאים שלא בוצעו על פי פסק הדין, לאישורו.

15. לפיכך, משהוכח בפני כי בשלושת הנושאים נשוא הבקשה לא קויים פסק הדין ומשנוכח התנהלות העיריה עד עתה, סביר כי הצו לא יקוים בעתיד, יש מקום להפעלת הליכי בזיון על מנת לאכוף את קיומו של פסק הדין בעתיד.

16. בהתאם לכך, תחוייב המשיבה 1, עיריית קלנסווה, בקנס כספי בסך של 1,500 ש"ח בגין כל חודש שיחלוף החל מ-1.10.09, בכל 1 בחודש, ובו לא יבוצעו הוראות פסק הדין בשלושת העניינים נשוא בקשה זו (כמפורט בסעיף 2 להחלטה לעיל).

בנוסף ועל מנת להבטיח את קיום פסק הדין, יחוייבו המשיבים 1 ו-2, ראש העירייה ומנכ"ל העירייה, בהיותם האורגנים הבכירים בעירייה והמופקדים על קיום פסק דין ככתבו וכלשונו, בתשלום קנס בסך של 750 ש"ח כל אחד מהם בגין כל חודש כאמור, בכל אחד בחודש, עד לביצועו המלא של פסק הדין.

17. המשיבה 1, עיריית קלנסווה, תישא בשכ"ט עו"ד לטובת המבקשת בסך של 1,200 ש"ח בתוספת מע"מ כחוק, לתשלום תוך 30 יום ממועד המצאת החלטה זו לידיה.

ניתנה היום, 31 באוגוסט, 2009 (י"א באלול תשס"ט) ,בהעדר הצדדים.

מיכל לויט, שופטת

קלדנית: צביה אברהםמעורבים
תובע: עאיידה ראס
נתבע: עיריית קלנסווה
שופט :
עורכי דין: