ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שאבי נגד חב חלקה 49 בגוש 7138 :


בתי המשפט

בית משפט מחוזי תל אביב-יפו

פשר 001621/05

בשא 2601/09

בפני:

כבוד השופטת ורדה אלשיך – סגנית נשיא

26/08/2009

המבקש:

עו"ד ארז חבר

בתפקידו כמפרק חברת חלקה 49 בגוש 7138 בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד אורי בראון ואח'

-- נ ג ד --

המשיבים:

1. איתן גולדברג

ע"י ב"כ עו"ד אבי אליוב

2. מירב שאבי

3. אורי שאבי

4. רונן שאבי

ע"י ב"כ עו"ד דורון רוזנברג

5. ג'רלדין בריגיד מוללי

6. רועי שאבי

ע"י ב"כ עו"ד יהודה רסלר ואח'

7. כונס הנכסים הרשמי[

ע"י ב"כ עו"ד יוסי מססה

החלטה

דומה, כי בסופו של יום, עניין לנו בשתי מחלוקת משפטיות פשוטות ביותר, אשר נקל לראות כי בשתיהן הצדק עם המפרק.


הסוגיה האחת, נוגעת לחיובה של אשת המנוח בהחזר חצי מסכום המשכנתא, עליה חתמה במשותף ולצד החייב.

משכך הם פני הדברים, צודק המפרק בכך כי קמה למעשה חזקה ניתנת לסתירה, כי המנוח ורעייתו דאז נטלו את המשכנתא בחלקים שווים. מובן, כי רעיית המנוח יכולה היתה להביא ראיות לסתור, אלא שבנסיבות המקרה לא מצאתי בטענותיה מאומה, מלבד טענה לקונית כי היא אינה חבה דבר. כך למשל, לא הובאה ולו ראשית ראיה להסכם כלשהו בינה לבין המנוח, או הסבר משכנע מדוע היא חתומה יחד עימו על הלוואה אשר לטענתה אין היא נוגעת לה, אלא המנוח נשא בה לבדו.

דומה, כי כל שיש בפי המשיבה 5, אינה אלא טענה כללית לחוסר סמכות, אשר אין בה מאומה. עניין לנו במפרק, המברר את מצבת החובות הקיימת לטובת חברה בפירוק הקשורה בבעלה המנוח. תפקיד זה, של בדיקת מצבת זכויות החברה, וגביה במידת הצורך מן החייבים לחברה, הינו עניין השייך מעצם טיבו אל "הליבה" של תפקידי המפרק. העובדה, כי יתכן ועניין דומה יתברר בין המשיבה דנן לבין קרובי משפחה אחרים של המנוח בהליך כזה או אחר בבית המשפט למשפחה אינה מעלה ואינה מורידה. זאת, באשר המפרק אינו בעל התפקיד הבא בנעליהם של אותם קרובי משפחה (אשר הינם סולבנטים ולא פושטי רגל), אלא פועל בשם ובנעלי החברה, כאשר לכאורה עולה כי המשיבה חבה לחברה, ולא לאותם קרובים באורח ישיר.

אמנם, אין ספק כי החברה היתה קשורה לענייניו האישיים והמשפטיים של המנוח; אולם, משבחר הלה לנהל את ענייניו באמצעות חברה, ללא ספק הפיק מכך תועלת כלכלית באותה עת, חזקה עליו, ועל כל אלו הקשורים בו, כי קיבלו על עצמם בו-בעת אף את המגבלות והבעיות האפשריות הקשורות להתאגדות מסוג זה, וזאת בהתאם לכלל הישן והמושרש כי "אין התאגדות לחצאין". אי לכך, ונוכח העובדה כי משיבה 5 לא העלתה כל טעם מהותי או עילה כנגד חיובה בהשבת מחצית הסכום שנטלו היא והמנוח יחדיו, דין עתירה זו של המפרק להתקבל.


הסוגיה האחרת עניינה חיוב שותפו לשעבר של המנוח בהפרשי ריבית והצמדה;

אף בעניין זה, כתבי הטענות מדברים בעד עצמם. אין כיום ספק, כי שותפו של המנוח נטל לעצמו כספים מעבר למגיע לו, אותם בסופו של דבר החזיר אך לאחר שהמפרק ביצע חקירות וגילה את דבר המעשים הללו. בעניין זה, אין כל נפקא מינא היכן החזיק המשיב 1 את הכספים, והאם אכן הפקיד אותם בבנק כזה או אחר, אם לאו. זאת, באשר הדין מורה באורח חד-משמעי, כי אדם אשר החזיק בסכום כסף המגיע לאחר, חייב להשיבו בתוספת ריבית והצמדה כשיעורם הקבוע בדין. בידי המשיב לא עלה ליתן כל הסבר מניח את הדעת בסוגיה זו שעניינה מה נעשה בכספים בתקופה שהחזיק בהם (בין אם בעצמו, ובין אם באמצעות צד ג'). משלא צירף תדפיסים כלשהם אשר יכולים היו לתמוך ולו בראשית ראיה את טענותיו הכללית, הרי שחישוביו של המפרק לא נסתרו. משכך, אין המשיב 1 יכול לצאת ידי חובתו בהשבת הקרן בלבד, ועליו להוסיף עליה הפרשי הצמדה וריבית, הכל כפי הכתוב בבקשה.


סוף דבר; דין הבקשה על כל עתירותיה, להתקבל.

המשיב 1, ישא, בנסיבות המקרה, בהוצאות המפרק ובשכר-טרחת עורך-דין בסך 15,000 ₪ בתוספת מע"מ, וכמו כן ישאו המשיבים 5 ו-6, ביחד ולחוד, בהוצאות המפרק ובשכר-טרחת עורך-דין בסך 15,000 ₪ בתוספת מע"מ. כל הסכומים ישאו הצמדה וריבית כדין מהיום ועד ליום התשלום בפועל.

ניתנה היום, ו' באלול, תשס"ט (26 באוגוסט 2009), בהעדר הצדדים.

ורדה אלשיך, שופטת

סגנית נשיא

תפארת