ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד חסון :


4

בתי המשפט

בית משפט לתעבורה אשקלון

בש 000366/09

בפני:

כב' השופט דורון חסדאי

תאריך:

בעניין:

אבי חסון

ע"י ב"כ עו"ד

ליאור ליברמן

המבקש

נ ג ד

מדינת ישראל

ע"י ב"כ עו"ד

אביטל ענת

המשיבה

החלטה

1. כנגד המבקש הוגש ביום 7.7.09 כתב אישום המייחס לו ביצוע עבירות של נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא ביטוח ונהיגה ללא רישיון נהיגה תקף תקופה העולה על 6 חודשים.

2. בכתב האישום נטען בין היתר כי בתאריך 1.2.06 נפסל הנאשם בהעדרו מלקבל או להחזיק רישיון נהיגה למשך 3 חודשים ואודות גזר הדין נמסר לו על ידי שוטר, כי ביום 8.6.09 נפסל הנאשם מלקבל או מלהחזיק רישיון למשך 30 ימים, הוא זומן לשימוע אך בחר שלא להופיע, כי ביום 22.6.09 נפסל הנאשם מלקבל או מלהחזיק רישיון למשך 30 ימים, זומן לשימוע אך בחר שלא להופיע וכי ביום 6.7.09 בשעה 08:00 נהג הנאשם ברכב בצומת פלוגות ביודעו כי הוא נפסל כאמור ובעוד שלוש הפסילות כאמור בתוקף.

3. בד בבד הוגשה בקשה למעצרו של המשיב עד תום ההליכים. בדיון שהתקיים ביום 7.7.09 בפני כב' השופט ח. נחמיאס הורה בית המשפט על שחרורו של המשיב בתנאי מעצר בית מלא ובערבויות שונות כמפורט בעמוד 10 לפרוטוקול.

4. כבר ביום 20.7.09 (כשבועיים לאחר מתן ההחלטה הנ"ל) הגיש המבקש בקשה לעיון חוזר ולהתיר לו לצאת לעבודה (ב"ש 321/09). המשיבה הגיבה לבקשה זו ביום 27.7.09 ובית המשפט (כב' השופט ח. נחמיאס) בהחלטתו מיום 27.7.09 מצא לדחות את הבקשה מטעמי תגובת המשיבה.

5. ביום 29.7.09 הוגשה על ידי ב"כ המבקש בקשה לקביעת דיון במעמד הצדדים, בית המשפט בהחלטתו מיום 29.7.09 ציין כי החלטתו מיום 27.7.09 מדברת בעד עצמה ולפנים משורת הדין הועבר הטיפול בבקשה לעמיתתי כב' השופטת דינה כהן. כב' השופטת כהן בהחלטה מיום 5.8.09 לא מצאה נסיבות המצדיקות דיון נוסף במסגרת בקשה לעיון חוזר ושרות המבחן נתבקש להגיש תסקיר.

6. שרות המבחן הגיש תסקיר בעניינו של המבקש ביום 23.8.09. הדיון בבקשה נקבע בפני על ידי העוזרת המשפטית בבית משפט השלום בקרית גת. שרות המבחן בתסקיר מפרט את הרקע האישי והמשפחתי של המבקש, עיסוקיו, מתאר את המפגש עם אשתו של המבקש ועם הוריו ולאחר שהתרשם מחלופת המעצר הוא המליץ להותיר את החלופה והערבים על כנם. השרות מציין כי לאור התרשמותו כי התחייבויות המבקש בתחום הבניה הינן בעלות השפעה על מצבה הכלכלי של המשפחה, המלצתו הינה להקל בתנאי מעצר הבית ולאפשר לו לצאת בליווי אביו לעבודה בימים א' – ו'.

7. בדיון שהתקיים בפני טענו ב"כ הצדדים איש איש כמידתו בתמיכה לעמדת שולחו. ב"כ המבקש ביקש בין היתר בתמצית כי בימ"ש יאמץ את המלצת שרות המבחן ואף ציין כי קיימים שני ערבים נוספים המוכנים להרתם ולדבריו מעצר הבית המלא מהווה נטל כלכלי קשה על המבקש (ר' בהרחבה טיעונו בעמ' 1 ש' 5-17 ובעמ' 2 ש' 23-27).

8. ב"כ המבקשת ציינה בין היתר כי מדובר באדם הנוהג משנת 93', צבר לחובתו 100 הרשעות קודמות בעבירות שונות, אינו מכבד החלטות משפטיות, נהג בזמן פסילה, המדובר בעבירה חמורה אשר יש בה לסכן את ציבור המשתמשים בדרך. לדבריה, לא חלף זמן משמעותי ואין מקום לעיון חוזר בהחלטת השחרור בתנאים (ר' בהרחבה טיעונה בעמ' 1 ש' 20-24 ובעמ' 2 ש' 1-20).

9. ככלל יאמר כי המלצת שרות המבחן הינה בגדר המלצה בלבד ואין חובה על בימ"ש לאמצה בכל מקרה (ר' בש"פ 2740/01 חמדון נ' מ"י; בש"פ 5190/04 אסולין נ' מ"י).

10. אכן קיים טעם לכאורה בדברי ב"כ המשיבה לפיה כב' השופט ח. נחמיאס הכריע בבקשת המבקש לעיון חוזר ודחה בקשה זו כבר ביום 27.7.09. ברם אולם לא מצאתי להאחז בעובדה זו ולדחות בעטיה את הבקשה ולהדרש לה לגופה.

11. סעיף 52 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) התשנ"ו - 1996 קובע:

"(א) עצור, משוחרר בערובה או תובע רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה לעיון חוזר, בענין הנוגע למעצר, לשיחרור או להפרת תנאי השיחרור בערובה לרבות בהחלטה לפי סעיף זה, אם יתגלו עובדות חדשות, נשתנו נסיבות או עבר זמן ניכר מעת מתן

ההחלטה. "

12. העילה של חלוף זמן ניכר היא גמישה ויש לפרשה בהתאם לנסיבות כל מקרה ומקרה תוך יצירת איזון ראוי בין הפגיעה הנגרמת לנאשם הספציפי בשל חלוף הזמן לבין האינטרס הציבורי (ר' בש"פ 6845/07 קוסטריקין נ' מ"י – 19.8.07 ). במסגרת איזון זה נקבע בפסיקה כי יש להביא בחשבון בין היתר את חומרת העבירות המיוחסות לנאשם, את מידת המסוכנות הנשקפת ממנו את התנהגותו במעצר או אופן עמידתו בתנאי חלופת המעצר ואת נסיבותיו האישיות : המשפחתיות הכלכליות והנפשיות (ר' בש"פ 6286/06 פלוני נ' מ"י – 21.8.06 ).

13. אין חולק כי העבירות בהן מואשם הנאשם בין היתר של נהיגה בזמן פסילה הינה עבירה חמורה, במיוחד לעת הזו כאשר יש חובה להלחם בתופעת הקטל בדרכים ולהגן על בטחון הציבור באמצעות הרחקת נהגים מסוכנים ופורעי חוק מהכביש (ר' בש"פ 6/07 כוכבי נ' מ"י; בש"פ 1753/07 אבו רקייה נ' מ"י; בש"פ 1913/09 ערוסי נ' מ"י; בש"פ 10181/04 ג'באלי נ' מ"י).

14. המבקש שוחרר לחלופת מעצר בתנאי מעצר בית מלא בהתאם להחלטתי מיום 7.7.09 כאשר בא כוחו ציין בדיון בין היתר כי "...אבל אני לא אקפוץ מעל הפופיק ולא אבקש להוציאו לעבודה..." (עמ' 5 ש' 6). והנה לא יבשה הדיו על החלטת בית המשפט ובקשה לאפשר למבקש לצאת לעבודה הוגשה בחלוף כשבועיים. נכון למועד קיום הדיון בפני לא חלפו אפילו חודשיים ימים מאז שוחרר המשיב בתנאים כך שלא ניתן לומר שעבר זמן ניכר מאת מתן ההחלטה.

15. על מנת שיוכל העורר לבוא בשערי ה"עיון מחדש" בהחלטת מעצר (לפי סעיף 52 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים, תשנ"ו – 1996). נדרשות לכך נסיבות חדשות או עובדות שנתחדשו מאז ניתנה אותה החלטה.

16. "עובדות חדשות" הן עובדות שנתחדשו מעת מתן ההחלטה ועד להגשת הבקשה. שינוי נסיבות משקף אף הוא התפתחויות מאוחרות לדיון המקורי (ר' י. קדמי בספרו "על סדר הדין בפלילים", חלק ראשון עמ' 317).

17. בגדר התפתחויות חדשות ניתן להעלות גם את הטענה כי חל כירסום בחומר הראיות.

כאשר מדובר בהתפתחויות שעניינן חומר הראיות הרי שעל מנת לשנות את החלטת המעצר "יש להצביע על שינוי דרמטי במערכת ראיות התביעה ועל כירסום ממשי שחל בה" (ראה בש"פ 3956/99 מדינת ישראל נגד חדיף תק – על 99 (2) 1008)

18. ב"כ המבקש לא העלה בפני בית המשפט עובדות חדשות או שינוי נסיבות אשר יהא בו כדי להצדיק לעת הזו ובטרם חלפו חודשיים מאז מתן החלטת השחרור בתנאים, שחרורו של המשיב כעת ממעצר הבית בו הוא נתון.

19. בסופו של יום, לא מצאתי להעתר לבקשה לעיון חוזר. התרשמות בית המשפט הנה כי בשלב הראשון מיקד ב"כ המבקש מאמציו בכך שהמבקש ישוחרר למעצר בית מלא תוך שהציג בפני בית המשפט כי אין בכוונתו לבקש יציאת המבקש לעבודה וכעבור זמן קצר ביותר ובאופן שכונה בפסיקה "שיטת הסלמי" הזדרז להגיש בקשה שתכליתה לאפשר למבקש יציאה לעבודה.

20. בהנתן האמור, לאור מסוכנותו של המשיב ולפי שלא מלאו בשלב זה התנאים לעיון חוזר בהחלטת בית המשפט מיום 7.7.09, כאמור בסעיף 52 לחוק המעצרים, מצאתי לדחות את הבקשה.


21. המזכירות תשלח החלטתי זו לב"כ הצדדים בהקדם.

ניתנה היום 26 באוגוסט, 2009 (ו' באלול תשס"ט) בהעדר הצדדים.

________________

דורון חסדאי, שופט

קלדנית: תמר


מעורבים
תובע: אבי חסון
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: