ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין לזר נגד אדרי :


1

בתי המשפט

בית משפט לתביעות קטנות ירושלים

תק 001495/09

בפני:

שופט: מוסק כרמי

26/08/2009

בעניין:

1 . לזר נסים

2 . לזר חנה

התובעים

נ ג ד

1 . אדרי דורית

2 . ברוך ישראל

הנתבעים

פסק דין

1. התובעים השכירו לנתבעים דירה על פי הסכם שכירות שנערך ביום 23/10/05. תקופת השכירות נקבעה מיום 1/9/05 ועד 31/8/06. הצדדים האריכו את תוקף ההסכם תוך הסכמה שבעל פה, מבלי לערוך הסכמים נוספים בכתב.

2. ביום 23/11/07 נערך מסמך נוסף בין הצדדים שכותרתו: "הודעה על סיום שכירות דירה". על פי האמור בו מודיעים הנתבעים לתובעים כי החליטו לסיים את חוזה השכירות בתאריך 1/7/08.

3. לפי האמור, היה על הנתבעים לפנות את הדירה במועד זה ולשלם לתובעים דמי שכירות עד לאותו מועד.

4. הנתבעים טוענים כי בפועל פינו את הדירה ביום 1/5/08 ועל כן אינם חבים בדמי שכירות ממועד זה.

5. אין מחלוקת, וכך עלה מהראיות שהובאו ונשמעו, כי סמוך למועד סיום השכירות חלה הרעה ביחסים שבין הצדדים. הנתבעים הפסיקו לשלם דמי שכירות במועד, לא שילמו חשובנות גז וחשמל, והיחסים בין הצדדים הפכו לבלתי נעימים והגיעו ליחסים צורמים.

6. מכתב התביעה עולה כי התובעים ידעו שהנתבעים מבקשים לפנות את הדירה לפני ה-1/7/08. ב-2/5/08 נערכה פגישה בדירה, אז התברר כי קיימים חובות גז וחשמל והתובעים כלשונם "עצרו את מוני הגז והחשמל", היינו הגז והחשמל נותקו.

7. אין בהוראות הסכם השכירות הוראה המאפשרת לשוכר, היינו הנתבעים, להפסיק את הסכם השכירות באופן חד צדדי. לפיכך, משהוסכם כי השכירות תהיה עד יום 1/7/08 ולא באה הסכמה כתובה אחרת, קמה חובה על הנתבעים לשלם לתובעים את מלוא דמי השכירות עד למועד זה.

8. יתר על כן, גם אם הנתבעים החליטו באופן חד צדדי לפנות את המושכר ביום 1/5/08, הדבר נעשה ללא תאום עם המשכירים ועל כן תשלום דמי שכירות לתקופה נוספת של 60 יום הוא סביר בהחלט.

9. הנתבעים טוענים כי שילמו לתובע את דמי השכירות לחודשים מרץ ואפריל במזומן בעת שהנתבע פגש בתובע בדירה. מדובר בתשלום חריג, שהרי התשלומים האחרים שולמו לחשבון הבנק של התובעים. דווקא שעה שקיים סכסוך בין הצדדים, חובות שונים וטענות שונות, מוזר מאד שהנתבע משלם לתובע דמי שכירות במזומן ולא דואג לבקש אישור בכתב לכך.

10. התובעים מכחישים כי קיבלו תשלום דמי שכירות לחודשים מרץ ואפריל 2008. לאור האמור, אני מקבל את דבריהם. יחד עם זאת, התובעים העמידו את תביעתם לתשלום דמי שכירות שלא שולמו על סך 6,000 ₪ בלבד, ועל כן אני מחייב את הנתבעים בסכום זה.

11. לגבי חובות החשמל והגז, אין מחלוקת כי הנתבעים לא שילמו סכומים אלה למרות שהיה עליהם לעשות כן על פי האמור בהסכם שבין הצדדים. לפיכך, אני מחייבם בתשלום הסכום של 4,543 ₪.

12. התובעים טוענים לנזקים שונים שנגרמו לדירה על ידי הנתבעים. על פי הוראות ההסכם על הנתבעים לתקן כל נזק שנגרם שלא כתוצאה מבלאי סביר. כמו כן על הנתבעים לזמן את התובעים לדירה, בעת מועד הפינוי ולערוך בדיקה משותפת באשר למצב הדירה. מהראיות עלה כי הנתבעים בחרו שלא לעשות כן. הם פשוט עזבו את הדירה באופן חד צדדי. בכך הפרו את המוסכם ביחס לבירור משותף של מצב הדירה בעת פינויה והחזרת החזקה בה לתובעים. בכך לקחו הנתבעים על עצמם סיכון כי הם עלולים להתבע בגין נזקים שנגרמו לדירה שאינם.נובעים מבלאי סביר, וכי הנטל להוכיח שלא כך פני הדברים, מוטל עליהם.

13. התובעים צרפו לתביעתם קבלה לפיה שילמו ביום 17/6/08 סך של 2,950 ₪ עבור תיקון תריסים, דלתות, מנגנונים, מנעולים. כמו כן צורפה קבלה עבור תשלום סך של 2,550 ₪ עבור סיוד חדש. קבלה בסך של 1,290 ₪ עבור רכישת כיריים חדשים.

14. בעת הדיון הגישו התובעים תמונות שצולמו ובהן נראים הנזקים שנגרמו לדירה כמו סדק בכיור, שברים בקרמיקה, בחלונות, רשתות, מיכל הדחה, מסגרות לחלונות, הכיריים הישנות ועוד.

15. יחד עם זאת, לא ניתן להתעלם מאפשרות הסבירה שחלק מהנזקים נובע מבלאי סביר, כך גם עולה מחלק מהתמונות שהוגשו על ידי התובעים עצמם.

16. בנסיבות אלה סבורני כי יש לחייב את הנתבעים בסכום של 5,000 ש"ח מתוך כלל הנזקים הנטענים.

17. לאור כל האמור, אני מחייב את הנתבעים לשלם לתובעים סך של 15,543 ₪, בצרוף הוצאות המשפט בסך 400 ₪. הסכומים יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 11/2/09 ועד התשלום המלא בפועל.

18. המזכירות תשלח העתק פסק הדין לצדדים.

ניתן היום ו' באלול, תשס"ט (26 באוגוסט 2009) בהעדר הצדדים

כרמי מוסק, שופט

סגן נשיא


מעורבים
תובע: לזר נסים
נתבע: אדרי דורית
שופט :
עורכי דין: