ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רוזנר נגד נאמן :


בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

א 008588/07

לפני:

כבוד השופטת אנה שניידר

26/08/2009

בעניין:

רוזנר נתן

התובע

נ ג ד

נאמן אבנר

הנתבע

נ ג ד

עדי דורית

צג שלישי

פסק דין

הרקע

1. עניינה של התובענה שלפנינו, שהוגשה בסדר דין מהיר ביום 29.7.07, נזקים שאירעו לדירתו של התובע כתוצאה מזרימת מים מכיוון דירתו של הנתבע, אשר נמצאת בסמיכות לדירת התובע ברחוב שי בירושלים.

כתב התביעה המקורי התייחס לנזקים בסכום של 47,532 ₪, אולם על פי כתב התביעה המתוקן, שהגשתו אושרה בהחלטה מיום 4.6.08, מדובר בנזקים בסכום של 57,232 ₪.

  1. על פי כתב התביעה המתוקן, בסוף חודש פברואר 2007 התגלתה בקיר הדרומי במרתף דירתו של התובע דליפה מלווה בסירחון של ביוב, אשר גרמה להצפת מרתף הבית.

לאחר שתיקון קודם בתא איסוף (מנהול) של צד ג', עדי דורית שדירתה נמצאת אף היא בסמיכות לדירת התובע, לא צלח, הביא התובע, לצורך איתור מקור הדליפה, את הקבלן אברהם זכאי (להלן – הקבלן זכאי), אשר ביצע עבודות חשיפה, חפירה ואיטום בסכום של 11,000 ₪.

לטענת התובע, לאחר החשיפה התברר כי מקור הנזילה אינו בצנרת המשותפת לתובע ולנתבע, אלא במנהול שמצוי בחניה של התובע והינו בשימוש בלעדי של דירת הנתבע (להלן – מנהול מס' 1). המנהול מס' 1 נמצא סדוק, שבור ודולף, והוחלף בחדש מפלסטיק על חשבונו של התובע.

על אף החלפת מנהול מס' 1, התגלתה זרימה חדשה בקיר הדרומי של דירת התובע והתברר שמקור הנזילה הוא ממנהול נוסף של דירת הנתבע, המצוי מתחת לחלון המטבח.

זרימת השפכים מדירת הנתבע אל דירת התובע חדלה רק לאחר שבוצע מעקף של המנהולים השייכים לנתבע, הצנרת מדירתו של הנתבע חוברה אל מנהול מס' 1, ומשם המשיכה והתנקזה אל המנהול העירוני, של חברת הגיחון בע"מ (להלן - מנהול מס' 8).

3. התובע דורש סכום של 57,232 ₪, כמפורט בסעיפים 14 – 24 לסיכומיו, והמורכב כדלקמן:

2,000 ₪ - הוצאות ששולמו לחברת "אמין זמין" בע"מ עבור צילומים שבוצעו לפני הגעתו של הקבלן זכאי ולאחר שנתגלתה הדליפה ממנהול של צד ג';

21,000 ₪ - 10,000 ₪ + 11,000 ₪ - תשלומים לקבלן זכאי;

5,400 ₪ - תשלום עבור סגירת הפרצות בקיר, תיקוני שפכטל וצבע במרתף התובע, על פי הערכת השמאי חגי להב מטעמו (להלן – השמאי להב);

17,000 ₪ - החלפת הריצוף במרתף;

369 ₪ - הוצאות בשל רכישת משאבת מים לצורך שאיבת הביוב מהמרתף;

1,500 ₪ - עבור מכולות לפינוי ואיסוף פסולת לרבות שכר הפועלים;

8,000 ₪ - עגמת נפש ואובדן זמן;

1,559 ₪ - שכר טרחת השמאי להב;

404 ₪ - הוצאות בגין מכתב התראה לנתבע.

4. לטענת הנתבע, את הנזקים להם טוען התובע יש ליחס רובם ככולם לדליפה שפורטה בתביעה קטנה שהוגשה על ידי התובע נגד צד ג', (בת"ק 2910/07), שבה ניתן פסק דין על ידי כב' השופטת מרים ליפשיץ-פריבס ביום 29.10.07 וצד ג' חוייבה בתשלום סכום של 2,750 ₪ לתובע בשל דליפה שנתגלתה אצלה ותוקנה על ידי חברת אמין זמין בע"מ, ולאחר מכן על ידי הקבלן זכאי.

5. הנתבע הגיש הודעת צד ג' ביום 2.10.08, אך צד ג' בחרה שלא להתגונן, ואף לא התייצבה לדיוני ההוכחות.

לטענת הנתבע, התובע הוא זה שצריך להוכיח כי הנזקים הנטענים על ידו קשורים בקשר סיבתי לנתבע ולא לצד ג'.

6. יצויין כי ביום 7.2.08 הועבר התיק לגישור, אך הגישור לא צלח והתיק הוחזר לבית משפט זה ביום 4.5.08.

7. מטעם התובע העידו בפניי השמאי להב והקבלן זכאי, ואילו מטעם הנתבע העיד השמאי רוזנברג.

יצויין, כי הנתבע עצמו לא נתן תצהיר מטעמו, ואף לא התייצב לדיון. תצהיר שנתן בנו, יגאל נאמן, הוצא מהתיק בהעדר התייצבותו לחקירה.

האחריות

  1. לאחר ששמעתי את העדויות ועיינתי בחוות הדעת של השמאים משני הצדדים, בתמונות שהוגשו וכן בסיכומים ובסיכומי התשובה – הגעתי למסקנה שהאחריות לזרימת השפכים לדירת התובע במסגרת התביעה שלפנינו, מוטלת על הנתבע בלבד, ואין ליחס כל אחריות לצד ג' בענין זה.

הדבר עולה הן מעדותו של הקבלן זכאי (פרוטוקול עמ' 16 שורות 27 – 28 וכן עמ' 17 שורות 1 – 4), והן משתי חוות הדעת של השמאי רוזנברג מטעם הנתבע, שניתנו ביום 24.5.07 וביום 26.10.07, וכן מעדותו בפניי (פרוטוקול עמ' 32).

השמאי רוזנברג אף קבע באופן פוזיטיבי בחוות דעתו מיום 26.10.07 (עמ' 6 סעיף ו') כי לאחר ביצוע התיקונים בצנרת של הנתבע חדלו מים לחדור על דירת התובע, ומכאן המסקנה שמקור המים היה בדירת הנתבע.

  1. כעולה מחוות דעת רוזנברג וכן מהראיות שהוצגו בפני נזקיו של התובע קשורים בקשר סיבתי מלא לנתבע ולא לצד ג'.

בנסיבות אלה, אני קובעת כי האחריות לנזקי התובע מוטלת על הנתבע, ולא היה מקום להגשת ההודעה לצד ג', לאחר שהנזילה מדירתה תוקנה.

אמנם צד ג' לא התגוננה, אולם "חלקה" בפרשה הוברר במסגרת התביעה הקטנה, ואין לקשור את האמור בפסק הדין שם עם טענות התובע כנגד הנתבע במסגרת התביעה שלפנינו.

הנזקים

10. אשר לנזקים שנתבעים על ידי התובע – נתייחס לכל ראש נזק, כפי שפורט בסעיפים 14 – 24 לסיכומיו, בנפרד.

11. לגבי התשלום של 2,000 ₪ ל"אמין זמין" בע"מ – הואיל והקבלה מאת "אמין זמין" מתייחסת ל"איתור ותיקון נזילה במנהולים משותפים", והנושא נדון למעשה בתביעה הקטנה שהגיש התובע נגד צד ג' – אין לכלול ראש נזק זה במסגרת התביעה שלפנינו, הואיל ויש לראות הוצאה זו כקשורה להתדיינות הקודמת שבין התובע לבין צד ג'.

12. אשר לתשלומים בסך 21,000 ₪ לקבלן זכאי (10,000 ₪ בשל החלפת מנהול מס' 1 והחיבור למנהול מס' 8 וכן 11,000 ₪ בשל חשיפת הקיר, יבושו ואיטומו) – לענין הסכום של 10,000 ₪ הוגשה הצעת מחיר בלבד מיום 3.3.07, שצורפה לתצהירו של הקבלן זכאי, ולא הוגשה כל ראיה שסכום זה אכן שולם בפועל. גם לענין הסכום של 11,000 ₪ הוצגה הצעת מחיר בלבד.

הואיל ומצד אחד שוכנעתי כי היה צורך לבצע את כל העבודות שפורטו, לרבות האיטום בקיר של התובע, על מנת לפתור אחת ולתמיד את בעיית הרטיבות, וכי לא מדובר בשיפורים בלבד שבוצעו ביוזמת התובע, והואיל ומצד שני הוצגו הצעות מחיר בלבד – אני מעמידה את ראש נזק זה, על דרך האומדנא, על סכום של 10,000 ₪ בלבד.

13. לגבי הסכום של 5,400 ₪ בשל סגירת הפרצות בקיר, תיקוני טיח וכו' – ראיתי לקבל את הערכת השמאי רוזנברג לענין זה על סך של 4,400 ₪.

14. אשר לסכום של 17,000 ₪ בשל נזקים לריצוף – הנזק לריצוף במרתף דירת התובע תועד בצילומים (נ/1) ובצילומים נוספים שצורפו לכתב התביעה ולדו"ח השמאי להב.

מאידך, השמאי רוזנברג לא צירף שום צילום במרתף התובע הסותר את טענות התובע בענין זה.

כמו כן, הנתבע לא הצליח לשכנעני שניתן להחזיר את המצב לקדמותו על ידי פוליש בלבד ולא על ידי הדבקת ריצוף חדש על גבי הישן.

עיון בחוות הדעת של רוזנברג מיום 24.10.07 מעלה, כי לא היו לו למעשה הסתייגויות לגבי סבירות הסכום של 17,000 ש"ח, אלא שבסעיף ו' לחוות הדעת נקבע כי אף הקבלן זכאי חושב שביכולתו לבצע ניקיון ופוליש ולהשיב מצב המרצפות למצבן לפני האירוע.

הואיל וכאמור טענה זו לא הוכחה על ידי הנתבע, והואיל והתרשמתי שהנזק אשר נגרם למרצפות הינו גדול ולא הוכח כי ניתן להשיב את המצב לקדמותו באמצעות פוליש בלבד – אני מאשרת את הסכום של 17,000 ש"ח בשל ראש נזק זה.

15. אשר לסכום של 369 ש"ח בשל משאבת המים – הואיל והיה צורך לשאוב מים מהמרתף עקב האירוע נשוא התביעה ולא רק עקב האירוע נשוא התביעה הקטנה נגד צד ג' – ראש נזק זה יקובל.

16. אשר לסכום של 1,500 ש"ח (600 ש"ח + 900 ש"ח) בשל פינוי הפסולת – גם אם העבודות בוצעו בהקשר לעבודות האיטום אשר לגביהן נקבע לעיל שבוצעו עקב האירוע נשוא התביעה ולצורך פתרון יסודי של בעית הרטיבות – משלא הוצגה כל חשבונית על הסכום האמור, דינו של ראש נזק זה להידחות.

  1. אשר לסכומים בשל שכר טרחת השמאי להב (1,559 ש"ח) ובשל הוצאות מכתב הההתראה לנתבע (404 ש"ח), בסכום כולל של 1,963 ש"ח – דינם של ראשי נזק אלה להתקבל, בהיותם הוצאות הקשורות באופן אינטגראלי לנזק נשוא התביעה.

מאידך לא הוכח הסכום של 8,000 ש"ח בשל עוגמת נפש, ולכן דינו של ראש נזק זה להידחות.

סוף דבר

18. לאור כל האמור לעיל, אני מעמידה את סכום הנזק של התובע במסגרת התביעה דנן על סך של 33,732 ש"ח.

19. הנתבע ישלם לתובע, תוך 30 ימים, סכום של 33,732 ש"ח, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מהיום שבו אושרה הגשת כתב התביעה המתוקן (4.6.08) ועד לתשלום המלא בפועל.

20. כמו כן, ישלם הנתבע לתובע, תוך המועד האמור, הוצאות משפט וכן שכר טרחת עו"ד בסך 5,500 ש"ח בתוספת מע"מ כחוק. סכום זה כולל בתוכו הוצאות משפט בסך 1,000 ש"ח בשל הגשת הודעת צד ג' ללא צורך.

המזכירות תשלח העתק מפסק הדין לצדדים.

ניתן היום כו' באב, תשס"ט (16 באוגוסט 2009) בהעדר הצדדים.

אנה שניידר, שופטת

קלדנית: זהביתמעורבים
תובע: רוזנר נתן
נתבע: נאמן אבנר
שופט :
עורכי דין: