ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מירזאיב נגד רוזיליו :


בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

א 002472/09

בפני:

כבוד השופטת יעל ייטב

26/08/2009

בעניין:

המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ עו"ד

עדית פלדמן

תובע

נ ג ד

1. המאגר הישראלי לביטוחי רכב בע"מ (הפול)

2. אבנ"ר - איגוד לביטוח נפגעי רכב בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

מירב שלמה

נתבעות

פסק דין

1. הסוגיה היחידה הטעונה הכרעה במסגרת פסק הדין הינה כלום יש לחייב את התובע לשאת בהוצאות שנגרמו לנתבעות בעקבות הגשת התובענה, או בשכ"ט עורך דינן.

2. התובע הגיש כנגד הנתבעות ביום 9.2.09, תביעה בסדר דין מקוצר שעניינה השבת סכום של 3,506 ₪ ששילם לנפגע בתאונת דרכים שאירעה ביום 18.2.02.

3. בבקשה לרשות להתגונן טענו הנתבעות שהנפגע שימש כשליח, ותאונת הדרכים אירעה במהלך עבודתו. כן נטען שאין לקבל את טענת התובע לפיה מדובר ברכב הרשום על שם צד ג'.

4. הצדדים הודיעו לבית המשפט על הסכמתם לדחיית התביעה, ובהחלטתי מיום 28.6.09 נדחתה התביעה.

5. במקביל הודיעו הצדדים על כך שאין ביניהם הסכמה בשאלת ההוצאות, וכל צד טען את טענותיו בסוגיה זו.

6. לטענת התובע, פנה אל הנתבעים ביום 14.4.08 על פי ההסכם ביניהם, בדרישה לפירעון סכום של 2,085 ₪. לטענתו התשובה שקיבל הייתה תשובה לאקונית, לפיה התאונה אירעה בזמן העבודה בשירות המעביד. כן טען שרק לאחר הגשת התביעה, במסגרת הבקשה לרשות להתגונן, העבירו הנתבעות מסמכים התומכים בטענתן. בשל כך, לא היה מנוס מהגשת התביעה, אף שסכומה נמוך.

7. נטען שלאור הגישה הקניינית באשר לפרשנות המונח "רכב מעביד", על הנתבעות מוטלת החובה להפריך את החזקה לפיה אופן רישום הרכב במשרד הרישוי משקף את הבעלות ברכב, ואין די בטענה סתמית בנושא זה.

8. עוד נטען שמיד עם קבלת נספחי הבקשה לרשות להתגונן הסכים התובע להסתפק בהם ולדחות את התביעה.

9. התובע הפנה לשורה ארוכה של פסקי דין שבהם נדחתה תביעה בנסיבות דומות, ללא צו להוצאות.

10. לטענת הנתבעות, מדובר בתביעת סרק, וניתן היה ללמוד מהודעת הנפגע על פגיעה בעבודה שהתאונה התרחשה במהלך עבודתו של הנפגע כשליח, וכן על כך שהקטנוע מצוי בבעלות המעביד ובשימושו.

11. נטען שהתובע לא פנה אל המעביד על מנת לקבל פרטים נוספים, והיה באפשרותו לקבלם מהמעביד אם רק היה פונה אליו.

12. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים מצאתי שאין להשית הוצאות בנסיבות העניין.

13. מטיעוני הנתבעות עולה שהן אכן נמנעו מלהעביר לתובע את האסמכתאות המבססות את טענתן לפיה אין עליהן חובה לפרוע את הדרישה, והסתפקו בתשובה לאקונית.

14. במערכת היחסים החוזית בין הצדדים, אשר תכליתה למנוע התדיינויות מיותרות וממושכות בבית המשפט, ובשים לב לכך שהמבחן שאומץ בפסיקה אינו מבחן רישומי בלבד, אלא מבחן מהותי, חייבות הנתבעות לבסס את טענותיהן באמצעות אסמכתאות.

15. אין לטעמי מקום לדרוש שהתובע יבצע בעניין זה חקירה ובדיקה עם המעביד. הנתבעות בודקות ממילא מהי עמדתן ביחס לדרישה שהועברה, וחזקה שהן אינן טוענות טענה סתמית מבלי שבדקו האם מן הבחינה העובדתית מדובר ברכב מעביד, אם לאו. בנסיבות העניין לא היה מקום למתן תשובה סתמית, מבלי לתמכה באסמכתאות. כשם שהגישו את האסמכתאות הרלוונטיות לבית המשפט במסגרת בקשת רשות להגן, כך היה עליהן להגישן במסגרת התשובה לדרישה.

16. ראוי לציין שהתובע התייחס למסמכים בסמוך לקבלת הבקשה לרשות להתגונן, והודיע על הסכמתו לדחיית התובענה במועד מוקדם וסביר בנסיבות העניין.

17. לפיכך, ובהמשך לדחיית התובענה, אינני מוצאת לנכון לפסוק לטובת הנתבעות הוצאות או שכר טרחת עו"ד.

ניתן היום ו' באלול, תשס"ט (26 באוגוסט 2009) בהעדר הצדדים.

יעל ייטב, שופטתמעורבים
תובע: בוריס מירזאיב
נתבע: אלברט רוזיליו
שופט :
עורכי דין: