ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין (סנא קומע נגד שוורץ אדריאן )בתיק שוורץ נגד סנא :


בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

בש"א 8286/08

(ת.א. 14143/08)

בפני:

כב' הרשם אורי פוני

תאריך:

26/08/2009

בעניין:

סנא קומע

המבקשת

נ ג ד

שוורץ אדריאן

המשיב

החלטה

1. על פי כתב התביעה שהגיש המשיב כנגד המבקשת נטען, כי המבקשת הציגה את עצמה בפני המשיב כבעלת קישורים מיוחדים אשר בעזרת טיפולים מסויימים יש ביכולתה לסייע לו במצוקותיו הנפשיות.

המשיב כך נטען, הינו רווק בן 54 חשוך ילדים ומתגורר עם אמו הקשישה בת 91 בדירה בירושלים.

לאור פרסומים מטעם המבקשת, פנה אליה המשיב בתקופה בה היה שרוי במצב נפשי ירוד.

בפגישות שהתקיימו בדירתה בת"א נהגה המבקשת ללבוש בגדים שחורים והתנהגה באופן מוזר תוך ניצול מצבו הנפשי והפעילה כישופים ומעשים מגיים שונים. בנסיבות שנוצרו ובעיקר עקב מצבו הנפשי הקשה ועל פי דרישותיה חסרות הרסן של המבקשת, הוא החל למשוך את כל חסכונותיו מעבודתו בבית החולים הדסה בירושלים ואף פרע את קרן ההשתלמות והעביר למבקשת כספים שהגיעו עד לסך של 361,000 ₪. רוב רובן של הכספים נמסר למבקשת במזומן.

המשיב טען עוד, כי בידו תמליל שיחה שערך עם המבקשת בחודש מרץ 08 ולפיו מודה המבקשת בקבלת הכספים, אך טוענת כי הכספים הלכו לשיוחים שונים.

לשיטתו טען עוד, כי נפל קורבן לתרגיל עוקץ חמור ואף העלה חשד, כי המבקשת הצליחה אף להונות אנשים אחרים.

2. בד בבד עם הגשת התביעה, עתר המשיב למתן צו עיקול זמני, המדובר על צו עיקול זמני על שני נכסי מקרקעין הרשומים על שמה של המבקשת בלשכת רישום המקרקעין וכן על חשבונה בבנק הפועלים. צו העיקול ניתן ביום 4.5.08.

המשיב טען בית היתר, כי התברר לו כי המדובר בנוכלת סדרתית שידועה בכך שהונתה אנשים נוספים בעבר ואף הוגש כנגדה כתב אישום פלילי בגין כישוף וקבלת דבר במרמה.

עוד נטען, כי קיים חשש שעם היוודע דבר הגשת הבקשה לצו העיקול הזמני, יש חשש, כי היא תבריח את נכסיה ולא ניתן יהיה להיפרע ממנה ככל שיינתן פסק דין כנגדה.

3. המשיב בחקירתו הנגדית חזר על עיקרי הדברים שפורטו בכתב התביעה ובבקשה להטלת עיקול זמני.

4. המבקשת בתצהיר בתמיכה לבקשתה לבטל את צו העיקול, מציגה את עצמה כמומחית בעלת שם עולמי בקריאה בקפה ובקלפים ועוסקת בתחום זה כ- 20 שנה. המבקשת טוענת, כי בקשתו של המשיב רצופה שקרים ואי אמיתות.

המבקשת מציינת, כי מחיר ביקור עומד ע"ס של 190 ₪ בצירוף מע"מ. לטענת המשיב, טופל על ידה במשך כשנה.

בחקירתה הנגדית הודתה המבקשת, כי אכן יש לה חשבון בבנק הפועלים ביפו אך בפועל מי שמנהל את ענייני הכספים הוא בעלה שאף יש לו זכות חתימה בחשבון ולפיכך לה אין כל מידע לגבי מצב החשבון.

המבקשת אף הודתה בחקירתה הנגדית, כי בגין כל טיפול היא מוציאה קבלה ואף יש לה הנהלת חשבונות מסודרת.

ואולם במקום אחר בחקירתה (שורה 23 בעמ' 12 לפרוטוקול) נאלצה להודות כי אין ברשותה חשבוניות מס רשומות על שם המשיב.

עוד עולה מחקירתה של המבקשת, כי יש לה נכסי מקרקעין אך הם רשומים על שמה ועל שם בעלה וכך אף הרכב היוקרתי שברשותם הגם שלה אין כלל רשיון נהיגה. כמו כן, על נכסי המקרקעין קיימת משכנתא.

5. על פי תקנות סדר הדין האזרחי, על המבקש להציג בכתב התביעה ראיות מהימנות לכאורה לעילת התביעה. הראיות הלכאוריות אינן מצביעות אלא על כך שהתביעה איננה חסרת סיכוי. השאלה מה שיעור הסיכוי אינה ניתנת לתשובה בשלב הנוכחי בו טרם נחקרו העדים וטרם נבחנו המסמכים שבידי בעלי הדין. הראיות הלכאוריות אמורות להצביע על כך שהתביעה אינה טרדנית וקיימת שאלה רצינית שיש לדון בה. בשלב זה של בקשה לסעד זמני, אין צורך לפסוק באורח סופי בצידקתו של מי מהצדדים. הכלל הינו, כי בדיון במתן סעד זמני אין בית המשפט דן בניתוח מקיף של הראיות ואף אין הוא חייב לבדוק את מכלול הראיות.

מעיון בכתב התביעה ונספחיה הונחה לדעתי תשתית עובדתית לכאורה התומכת בה באמור בכתב התביעה ומכאן שהמשיב עמד ברף שהציבו התקנות והפסיקה להוכיח כי אין המדובר בכתב תביעה חסר סיכוי. המחלוקת ככל שהיא עולה מכתבי הטענות מקומה להתברר במסגרת הליך רגיל.

6. על פי תקנות סדר הדין האזרחי ולאור הוראות חוק היסוד, כבוד האדם וחירותו, הדגש במתן צו העיקול הושם על הצורך למנוע שינוי מצבו של המבקש לרעה עד להכרעה סופית במחלוקת שבין הצדדים.

אומנם, נודעת עדיפות לזכות הנתבע להגנה על קיניינו מפני עיקול על פני זכות התובע להצליח במימוש פסק הדין עשוי להינתן לטובתו. יחד עם זאת וכמו בכל מקרה של איזון בין זכויות מתנגשות, זכות הקניין של הנתבע, אינה מוחלטת ועדיפותה על פני זכות הקינין של התובע אין פירושה הצבת מחסום בלתי עביר המונע לעולם פגיעה בקיניינו של הנתבע קודם למתן פסק הדין.

העדיפות באה לידי ביטוי אך בנטל הרובץ על התובע לשכנע באמצעות ראיות מהימנות לכאורה כי הפגיעה שתיגרם לרכוש הנתבע כתוצאה מהעיקול אומנם נדרשת לשם מניעת הכבדה על ביצוע פסק הדין וכן שאותה פגיעה הינה מידתית. בנסיבות שבפני המדובר בעיקול נכסים אשר עליהם רובצת משכנתא. אין המדובר בכספים שעיקול מונע את השימוש בהם.

המבקשת הצהירה כי אין לה כל ידע על היקף עסקיה וכי בעלה הוא היחידי היכול להעיד על כך. מהודעת ב"כ המשיב עולה כי המחזיק, בנק הפועלים, לא רשם את העיקול שכן מספר תעודת הזהות בהודעת העיקול הייתה שגורה ולא תוקנה. ככל שהמבקשת תרצה לעשות דיזפוזיציה בנכסים הרשומים על שמה, לא ימנע ממנה לפעול להמרת העיקול בערובה אחרת.

לאור חקירת המצהירים הגעתי לכלל מסקנה כי בנסיבות המקרה יש הצדקה לחששו של המשיב כי ביטול צו העיקול יכביד על ביצוע פסק הדין ככל שיינתן נגדו. עמימות עסקיה של המבקשת והיקף פעולתה הבלתי ידוע מחזקות את העובדה כי יש להותיר את צו העיקול על כנו וכי המבקשת תהא רשאית להמיר את העיקול על הנכסים נשוא צו העיקול בערובה אחרת להנחת דעתו של בית המשפט.

7. לאור האמור לעיל, אני דוחה את הבקשה.

המבקשת תישא בהוצאות ההליך ובשכ"ט עו"ד בסך של 2,000 ₪ בצירוף מע"מ.

ניתנה היום ו' באלול, תשס"ט (26 באוגוסט 2009) בהעדר הצדדים

המזכירות תעביר העתק מההחלטה לצדדים.

אורי פוני, רשםמעורבים
תובע: סנא קומע
נתבע: שוורץ אדריאן
שופט :
עורכי דין: