ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מ"י נגד גהאד :


8

מדינת ישראל

בית משפט השלום

ב א י ל ת

פ 001110/09

בפני:

כב' השופט י. עדן

תאריך:

26/08/2009

בעניין:

מדינת ישראל

ע"י ב"כ עוה"ד:

קעטבי

המאשימה

נ ג ד

גהאד שהוואן - 059972646

ע"י ב"כ עוה"ד:

לביא

מהסניגוריה הציבורית

הנאשם

נוכחים:

ב"כ המאשימה

הנאשם ובא-כוחו

גזר דין

1. הנאשם הורשע על פי הודייתו בכתב אישום מתוקן בעבירה של מעשה מגונה בפומבי בפני קטין – עבירה לפי סעיף 349(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן : "חוק העונשין").

2. הנאשם הורשע כאמור בכך שבגן ציבורי בו ממוקמים אף מתקני משחקים לילדים, בשעה שישבו מולו בין יתר באי הגן שניים עם ילדיהם שהינם קטינים, האחת בגיל שבע והאחר בגיל חמש וחצי, עשה מעשה מגונה בפני המתלוננים ויתר באי הפארק, בכך שהוציא את איבר מינו תוך שהוא מביט במתלוננים והגיע לסיפוקו והכל לשם ביזוי או גירוי או סיפוק מיניים.

3. הנאשם יליד 1967 ולחובתו עבר פלילי בעבירת רכוש משנת 1996.

4. בעניינו של הנאשם הוגש תסקיר שירות מבחן, ממנו עולה כי הנאשם נעדר מקורות תמיכה משפחתיים וחברתיים, ואינו מקיים קשר עם משפחתו. בתסקיר מפורטים מסכת חייו של הנאשם ופרטים לגבי אורח חייו אשר לא יובאו כאן מפאת צינעת הפרט.

על פי התסקיר הנאשם שלל בעייתיות בהתנהגותו המינית או נזקקות להתערבות טיפולית בתחום זה והוא בטוח ביכולתו להציב לעצמו גבולות.

בתסקיר מצויין כי הנאשם מודה בביצוע העבירה ומביע חרטה על מעשיו. שירות המבחן מתרשם כי העבירה בוצעה על רקע קשייו של הנאשם בדחיית סיפוקים. למרות הצהרותיו של הנאשם בדבר הבנתו את חומרת מעשיו ויכולתו להימנע מביצוע עבירות דומות בעתיד, שירות המבחן בספק בדבר יכולתו ליישם את הצהרותיו בפועל.

שירות המבחן מתרשם כי קיים פוטנציאל גבוה לחזרתיות בביצוע עבירות בתחום המיני.

לאור עמדות הנאשם סבור שירות המבחן כי ייתכן והטלת עונש מאסר ממושך לצד מאסר מותנה משמעותי יהיה בהם כדי להבהיר לנאשם את חומרת מעשיו.

5. על פי הערכת המסוכנות אשר הוגשה בהתאם לחוק ההגנה על הציבור מפני עברייני מין, התשס"ו – 2006, הנאשם בעל רמת מסוכנות גבוהה לרצידיביזם מיני.

6. ב"כ המאשימה מדגיש את גילם הצעיר של הקטינים, את הסיכון לחזרתיות העולה מהתסקיר ומהערכת המסוכנות ועותר לעונש מאסר ממושך, מאסר מותנה הרתעתי ופיצוי לקטינים שיועבר לידי הוריהם.

7. ב"כ הנאשם מציין את עובדת היעדר עבר פלילי רלוונטי, את הודאת הנאשם על משמעויותיה ואת נסיבות חייו הקשות של הנאשם. לטענת ב"כ הנאשם הקטינים לא ראו את המעשה ומכאן שלא נפגעו. אין בנוסחו של כתב האישום כדי לתמוך בטענה זו, ומסקנה זו במחלוקת. אין בפני כל ראיה כי הדברים הם כטענת ב"כ הנאשם.

ב"כ הנאשם מציין כי מדובר בעבירה שהיא מסוג עוון וטוען כי הנאשם במעצר רק בשל אי יכולתו להציג חלופה.

הנאשם הביע התנצלות על מה שקרה ואמר כי הדבר לא יקרה לעולם.

8. מדובר בעבירה חמורה אשר בוצעה בנסיבות חמורות.

מדובר במקום ציבורי אשר בו מתקנים לילדים ואשר אמור להיות סביבה מוגנת עבורם.

חומרה יתירה יש לנסיבות ביצוע העבירה לאור גילם הרך של הקטינים.

9. הנאשם, בעמדות אשר הציג בפני שירות המבחן, לא איפשר פתח לטיפול, ולא ניתן לנתבו לאפיק שיקומי.

10. עשיית מעשה מגונה כאמור ובנסיבות החמורות בפני קטינים כאמור, מחייבת ענישה מרתיעה.

העובדה שמדובר בעבירה מסוג עוון אין בה כדי לצמצם מחומרת המעשה.

11. לאור האמור לעיל, שיקולי הענישה המרכזיים בענינו של הנאשם הם ההרתעה, הן הרתעתו שלו והן הרתעת אחרים, והמניעה.

12. עבירה חמורה בנסיבות המתוארות לעיל צריכה למסר ברור בדמות ענישה הכוללת מאסר בפועל לצד מאסר מותנה משמעותי.

13. במסגרת השיקולים לקולא יובאו היעדר עבר רלוונטי לנאשם ונסיבות חייו המפורטות בתסקיר. אינני רואה לנכון להטיל פיצוי בנסיבות הענין לאור התרשמותי את מצבו של הנאשם.

14. אשר על כן אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים :

מאסר - מאסר בפועל לתקופה של 9 חודשים. תקופת מאסרו תחושב מיום תחילת מעצרו ה - 10.3.2009.

מאסר על תנאי - מאסר על תנאי לתקופה של 9 חודשים. הנאשם ישא בעונש זה אם בתקופה של שלוש שנים מיום שחרורו יעבור על עבירה נוספת לפי סימן ה' לפרק י' לחוק העונשין.

העתק גזר הדין יועבר למרכז להערכת מסוכנות.

זכות ערעור בתוך 45 יום מהיום.

ניתן היום ו' באלול, תשס"ט (26 באוגוסט 2009) במעמד הצדדים

י. עדן, שופט

העתק הפרוטוקול נמסר לצדדים הנוכחים.

001110/09פ 136 איטה רוט


מעורבים
תובע:
נתבע: גהאד שהוואן
שופט :
עורכי דין: