ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יעל באלי נגד אורטל שרותי כח אדם :


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב -יפו

דמ 003224/09

בפני:

כב' הרשמת דגית ויסמן

26/08/2009

בעניין:

יעל באלי

ע"י ב"כ עו"ד

ארז כהן

התובעת

נ ג ד

אורטל שרותי כח אדם בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

פרי-הר ריטה

הנתבעת

פסק דין

1. התובעת עבדה כעוזרת לדוברת המרכז הרפואי רבין, בתקופה שמאוקטובר 2003 ועד נובמבר 2005. לאחר סיום עבודתה, הגישה תביעתה לתשלום תמורת עבודה בשעות נוספות.

המחלוקת העובדתית בין הצדדים הינה האם ניתן לתובעת אישור לביצוע עבודה בשעות נוספות (פרוטוקול מיום 2.7.09, עמוד 1, שורה 3).

2. בתצהיר עדות ראשית של התובעת, טענה התובעת כדלקמן (סעיף 6 לתצהיר) –

"במהלך כל תקופת עבודתי אצל הנתבעת לא קיבלתי תשלום בגין השעות הנוספות בהן עבדתי, חרף דרישותיי החוזרות ונשנות לאחראית משאבי אנוש, לנתבעת ולממונה עליי במקום העבודה, וזאת חרף העובדה שאין חולק כי עבדתי שעות נוספות רבות. כמו כן אין חולק כי במקום העבודה משולמות שעות נוספות לעובדים."

בחקירתה הנגדית התובעת אישרה כי בשנה הראשונה לעבודתה פנתה לקבל אישור לעבודה בשעות נוספות ונענתה בשלילה (עמוד 2 לפרוטוקול, שורות 6-11). כשהופנתה לאמור בסעיף 6 לתצהירה, טענה התובעת כי הפניות החוזרות ונשנות היו לשכר ולא לאישור עבודה בשעות נוספות.

העובדה כי לא ניתן לתובעת אישור לעבודה בשעות נוספות עולה גם מהעדויות שהנתבעת הציגה. מר יעקב רוזנברג, מנהל מחלקת פרט ושכר במרכז הרפואי, העיד -

"הרישום של מספר השעות זה דבר אחד והזכאות לשכר היא דבר אחר. העובדת התקבלה כעובדת במשרה מלאה. כיוון שכך היא אמורה לעבוד משרה מלאה. בשביל לקבל שעות נוספות היא צריכה לקבל אישור לעבודה בשעות נוספות. האישור הזה מתחיל בממונה הישיר אבל הוא ממשיך במשאבי אנוש ואמור להגיע לכה"א. גם לפי ההסכם עם חב' כ"א לא משולמות שעות נוספות אם לא אישרנו את זה מראש ובכתב."

ובהמשך –

"לא אושר לה. שעות נוספות הם על פי צרכי עבודה, לא על פי החלטה של עובד. עובד לא יכול להחליט על דעת עצמו אם הוא עובד שעות נוספות או לא. גם עובדים של שירותי בריאות כללית לא מקבלים תשלום עבור שעות נוספות אם אין להם אישור לזה שנרשם בתיק האישי.

...

צריך סיבה טובה לאשר עבודה בשעות נוספות. בשביל לאשר שעות נוספות צריכה להיות בקשה מנומקת בכתב מהממונה. במקרה זה, הדוברת. אף אחד לא ביקש לאשר לה עבודה בשעות נוספות. לא היא ולא המנהלת שלה."

(עמוד 4 לפרוטוקול מיום 2.7.09, שורות 1-6 ושורות 12-19).

כך גם העיד מר אלי עמר, נציג הנתבעת –

"מי שמופנה לשירותי בריאות כללית, מובהר לו שהוא צריך אישור מראש."

(עמוד 5 לפרוטוקול, שורה 37).

בנסיבות אלה, חל הכלל על פיו לא תשולם תמורת עבודה בשעות נוספות לעובד שלא קיבל את אישור המעביד והסכמתו לכך (תב"ע (חי') לו/ 3-3 אימבר – קופת חולים מכבי, פד"ע ח עח (1976)).

3. התובעת טענה כי הממונה הישירה עליה, דוברת המרכז הרפואי, דרשה ממנה לעבוד בשעות נוספות. מדובר בעובדת בכירה (עדות מר רוזנברג בעמוד 4 לפרוטוקול, שורה 37). סביר להניח כי עובדת בכירה מכירה את נהלי העבודה במרכז הרפואי או לכל הפחות אמורה להכירם. אם אכן היתה הצדקה לעבודה בשעות נוספות, לא ברור מדוע לא הוגשה בקשה מתאימה או לכל הפחות, מדוע לא הגיעה הממונה הישירה להעיד בבית הדין ולתמוך בגרסת התובעת בנושא.

4. זאת ועוד, נציג הנתבעת, מר עמר, העיד כי לנתבעת אינטרס כי עובדיה יועסקו בשעות נוספות, שכן התמורה לנתבעת נגזרת מהשכר המשולם לעובדים. הדבר גם עולה מהסכם ההתקשרות בין הנתבעת ובין שירותי בריאות כללית, המנהלת את המרכז הרפואי רבין (ר' סעיף 46 להסכם שצורף כנספח ג' לתצהירו של מר עמר). לפיכך, לנתבעת לא צמח כל רווח או יתרון מהעובדה שלתובעת לא אושרה עבודה בשעות נוספות. נהפוך הוא – אם היה אישור לעבודה בשעות נוספות, אף הנתבעת היתה נהנית ממנו, מבחינה כלכלית.

5. אשר לטענת התובעת כי יש להחיל עליה את תנאי העבודה במרכז הרפואי רבין (חוקת העבודה לעובדי מוסדות ההסתדרות) – מאחר שלא נסתרה טענת הנתבעת כי חל עליה ההסכם הקיבוצי הענפי לחברות כח האדם, מיום 16.2.04, אשר הורחב בסקטור העסקי בצו הרחבה (י"פ 3872 התשס"ד 5326), הרי שעל פי הסיפא לסעיף 13(ג) לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם, התשנ"ו – 1996, לא חל על הצדדים סעיף "השוואת תנאים".

6. סוף דבר – התביעה נדחית.

התובעת תשא בהוצאות שכ"ט עו"ד הנתבעת בסך 1,200 ₪, וזאת בהתחשב בכך שהתובעת חויבה בעבר בהוצאות בגין מחדל דיוני, ומאידך גיסא – התביעה הוגשה מלכתחילה בסכום העולה על דיון מהיר, התקיימה ישיבת גישור וכן ישיבת קד"מ שבעקבותיה התביעה תוקנה וסכום התביעה הופחת.

7. על פסק דין זה ניתן להגיש בקשת רשות לערער לבית הדין הארצי לעבודה, תוך 15 ימים.

ניתן היום ו' באלול, תשס"ט (26 באוגוסט 2009) בהעדר הצדדים.

דגית ויסמן, רשמתמעורבים
תובע: יעל באלי
נתבע: אורטל שרותי כח אדם בע"מ
שופט :
עורכי דין: