ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פרידנזון שירותים לוגיסטיים בע"מ נגד אדיר מסורי :


בתי הדין לעבודה

בית דין א.לעבודה ת"א

בשא005387/09

(עב 1954/09)

בפני:

כב' השופטת טרכטינגוט חנה

26/08/2009

בעניין:

פרידנזון שירותים לוגיסטיים בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

אליעד שחם

המבקשת

נ ג ד

אדיר מסורי

ע"י ב"כ עו"ד

אליעד שביון

המשיב

החלטה

1. לפניי בקשה להורות על סילוקה על הסף מחמת חוסר סמכות מקומית של תביעה שהוגשה כנגד המבקשת על ידי אדיר מסורי [להלן- המשיב].

2. התביעה כוללת בין היתר תביעה לפיצויי פיטורים, וזכויות סוציאליות נוספות.

3. לטענת המבקשת, התביעה הוגשה בתל-אביב מבלי שתהא לה זיקה למקום הגשת התביעה.

משרדי המבקשת ממוקמים בעיר חיפה, והמשיב לא העלה כל נימוק להגשת התביעה בתל-אביב.

לפיכך, בהיעדר סמכות מקומית יש לסלק את התביעה על הסף או לחילופין להעבירה לבית הדין המוסמך הוא בית הדין האזורי לעבודה בחיפה.

4. מנגד טוען המשיב כי שימש כנהג משאית הובלה ברחבי הארץ.

לפיכך, משעבודתו בוצעה באזורים שונים בארץ ובעיקר במרכזה, לבית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב הסמכות לדון בתביעה.

לאחר בחינתם של טיעוני הצדדים, להלן ההכרעה:

5. נזכיר כי סעד הסילוק על הסף יינתן במשורה ובמקרים חריגים, ולעולם נעדיף את בירור התובענה לגופא על פני מחיקתה על הסף [דב"ע (ארצי) מד/ 129-3 פרחיה - מדינת ישראל, פד"ע טז 375 (1985)]:

"זאת, לאור הכלל הנקוט בפסיקתנו לפיו "כאשר מדובר בדחייה או במחיקה של תביעה על הסף, אין בית-המשפט בוחן מה הם סיכויי התובע להצליח בתביעתו, ואפילו סיכויי התובע קלושים, לא יחסום בפניו בית-המשפט את הדרך לבירור תובענתו, אם קיים סיכוי כלשהו על-פי כתבי הטענות, הנמצאים לפני בית-המשפט, שהתובע יצליח בתביעתו". "קרי, גם אם קיימת אפשרות ולוּ קלושה, שהתובע יזכה בסעד שתבע, אין נועלים בפניו את שערי בית הדין". עם זאת, מכיר הדין בקיומם של מקרים יוצאים מן הכלל בהם יורה על מחיקת התביעה או דחייתה כאשר לא עולה בידי בעל הדין לקבל את הסעד המבוקש אף אם היה בידו להוכיח את כל העובדות המפורטות בכתב תביעתו." [ע"ע (ארצי) 734/06 ג'הג'אה – מועצה מקומית ערערה (לא פורסם, 24.6.08)]

6. תקנה 3(א)(1) לתקנות בית הדין לעבודה (סדר דין), התשנ"ב - 1991 [להלן - התקנות] קובעת כי מקום השיפוט בתובענה שבין עובד למעביד שעילתה ביחסי העבודה שביניהם יהא – "בית הדין האזורי אשר באזור שיפוטו נמצא מקום העבודה של העובד שהיא העבודה נושא התובענה, או שבאזור שיפוטו בוצעה העבודה; ..." [ההדגשות לא במקור]

היינו, לעובד יש זכות בחירה האם להגיש את התביעה כנגד מעסיקו במקום העבודה או במקום ביצוע העבודה.

"מקום ביצוע העבודה" הוא המקום שבו בוצעה העבודה בפועל. במקרים שבהם מקום ביצוע העבודה מצוי באזורים שונים נקבע מבחן עיקר ביצוע העבודה [ד"ר יצחק לובוצקי סדר הדין במשפט העבודה, פרק 3 ע' 4-5 (2004)].

פרשנות המונח "מקום העבודה" ייעשה על פי הקשר הדברים והתכלית שאותה הוא בא לשרת, לרבות הכוונה להקל את העובד התובע בבחירת מקום השיפוט הנוח לו [דב"ע (ארצי) לג/ 24-3 וקסלמן ושות'-חברה קבלנית לבניין בע"מ – אטיאס, פד"ע ד 421, 423 (1973); דב"ע (ארצי) נא/ 108-3 פוקס – אלסינט בע"מ, פד"ע כג 300, 302 (1991)].

נקבע כי את המונח "מקום עבודה" ניתן לפרש גם כמרכז מפעלו של המעביד, או כמקום שבו נמצא משרדו הרשום [ע"ע (ארצי) 143/09 נומיקוב – רשת ביטחון (1993) בע"מ, פס' 8 לפסק דינו של השופט רבינוביץ (לא פורסם, 24.3.09)].

7. בבקשה דנן טוענת המבקשת כי מקום העבודה הוא חיפה ששם מצויים משרדיה.

מנגד טוען המשיב כי מקום ביצוע העבודה היה בכל רחבי הארץ, ולפי מבחן עיקר ביצוע העבודה שהיה מרכז הארץ הרי שהתביעה נמצאת בסמכות בית הדין בתל-אביב.

המשיב מפנה לסעיפים 2 ו 7 לכתב התביעה.

אלא שמכתב התביעה לא עולה כי עיקר העבודה בוצעה במרכז הארץ. כל שעולה הוא כי ביום 1.11.08 נסע התובע מביתו למשרדי החברה באשדוד ובהמשך ממישור אדומים לחיפה. עוד עולה כי התובע התבקש להעמיס בחיפה מכולה ולהובילה לפתח תקוה.

לא עולה מכתב התביעה היכן עיקר ביצוע העבודה או אפילו היכן חלק משמעותי ממנה.

משכך, יש להגיש את התביעה לבית הדין בו נמצא מקום העבודה.

משאת המונח "מקום עבודה" ניתן לפרש גם כמקום שבו נמצא משרדו הרשום של המעביד ומשמשרדי המבקשת נמצאים בחיפה, הרי שהתביעה אינה נמצאת בסמכותו המקומית של בית הדין לעבודה בתל-אביב.

8. יחד עם זאת, לאור תקנה 45 (ג) לתקנות אני דוחה את בקשת סילוקה על הסף של התביעה ומורה על העברתה לבית הדין האזורי לעבודה בחיפה.

9. הוצאות הבקשה ילקחו בחשבון בסוף ההליך.

ניתנה היום ו' באלול, תשס"ט (26 באוגוסט 2009) בהיעדר הצדדים.

__________________

חנה טרכטינגוט, שופטת

קלדנית:שנימעורבים
תובע: פרידנזון שירותים לוגיסטיים בע"מ
נתבע: אדיר מסורי
שופט :
עורכי דין: