ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יעקב חי ואח' - חברת החשמל :


נ

בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה בירושלים

עב 001514/07

בפני:

כב' השופטת יפה שטיין
נציגת ציבור (ע) ירדנה רוביו
נציג ציבור (מ) יעקב לוזון

26/08/2009

בעניין:

1. יעקב חי

2. ועד המהנדסים בחברת החשמל מרחב צפון

3. מהנדס אלי יעקובי

4.ועד המהנדסים בחברת חשמל מרחב דרום

הסתדרות המהנדסים האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל

ע"י ב"כ עו"ד

מנצ'ל ואח'

תובעים (מבקשים)

נ ג ד

1. חברת החשמל לישראל בע"מ

2. משה כהן

ע"י ב"כ עו"ד

שושנה גביש ואח'

נתבעים (משיבים)

פסק דין

1. לפנינו תביעה למתן צו המכריז על בטלות מינויו של הנתבע 2 (להלן: גם מר כהן), לתפקיד סגן מנהל מחוז ירושלים לעניינים טכניים בחברת החשמל, מיום 18.3.07, ביטול המכרז שפרסמה הנתבעת 1 (להלן גם: חברת החשמל או החברה) למשרה זו ביום 15.10.06, ביטול הוראת השעה שפרסם מנכ"ל חברת החשמל, ופרסום צו המורה לחברת החשמל לפרסם מכרז חדש למשרת סגן מנהל מחוז ירושלים לעניינים טכניים ולפיו ימונה למשרה רק מי שהוא מהנדס בעל רישיון מסוג "חשמלאי מהנדס" ו/או מי שהוא מהנדס חשמל.

2. התיק נפתח במקור כבקשה לסעד זמני, אולם בהסכמת הצדדים אוחד הדיון הזמני והעיקרי, ועל כן פס"ד זה מתייחס לסעדים כולם. עוד יצויין כי בדיון הראשון (ובטרם אוחד הדיון עם התיק העיקרי), ישב בדיון נציג ציבור יהושע ענר. בהסכמת הצדדים, ומשמר ענר לא יכול היה להופיע בתיק העיקרי – הוסכם על דעת הצדדים, כי מר יעקב לוזון ישמש כנציג ציבור מעבידים, במקום מר ענר.

3. רקע עובדתי :

א. חברת החשמל, הינה חברה ממשלתית ציבורית העוסקת בייצור חשמל, הולכתו, וחלוקתו לכ- 2.3 מיליון לקוחותיה. שירותים אלה הינם בגדר "שירות לציבור" כמוגדר בסעיף 37א (11) לחוק יישוב סכסוכי עבודה תשי"ז-1957. חברת החשמל היא גם "בעלת רישיון ספק שירות חיוני" כמשמעותו בחוק משק החשמל התשנ"ו-1996.

ב. כחברה ממשלתית ציבורית, מחזיקה הממשלה ב- 99% ממניותיה ו- 1% מוחזקות בידי הציבור, באמצעות הבורסה. הדירקטוריון, הגוף המייצג את בעלי המניות, מופקד על התווית המדיניות הכללית של החברה, הפיקוח והבקרה וכן על ביצוע מדיניותה. יו"ר הדירקטוריון נבחר בידי חברי הדירקטוריון, באישור השרים הממונים : השר לתשתיות לאומיות ושר האוצר.

ג. ניהול החברה מופקד בידי המנהל הכללי, המתמנה לתפקידו בידי הדירקטוריון באישור השרים הממונים.

ד. המבנה הארגוני של החברה מושתת על שש חטיבות: ייצור והולכה, לקוחות, פרויקטים הנדסיים, משאבים אסטרטגיים, כספים וכלכלה, ארגון לוגיסטיקה ביטחון ומל"ח. מנהלי החטיבות כפופים ישירות למנכ"ל ואחראים על הניהול, ההכוונה והבקרה של מנהלי המחוזות, מנהלי האגפים, ומנהליהן של יחידות מרכזיות.

ה. מבחינה ארגונית, מחולקת חברת החשמל לחמישה מחוזות גיאוגרפיים: מחוז צפון, מחוז חיפה, מחוז דרום, מחוז דן ומחוז ירושלים. מחוזות הצפון, הדרום וירושלים מחולקים בחלוקת משנה לאזורים, עקב פריסתם הגיאוגרפית.

ו. המחוז אחראי לאספקת החשמל ללקוחות החברה, בתחום הגיאוגרפי שלו. הוא מופקד על תכנון רשת האספקה והקמתה, תפעולה ואחזקתה, על חיבור מתקני הלקוחות אל רשת האספקה, על מתן שירותים ללקוח מבחינה טכנית ומסחרית, וכן על קריאת מונים וגביית תשלומים.

ז. המחוז פועל כמרכז עסקים הרוכש חשמל מאגף ההולכה וההשנאה ואחראי לשיווק שירותים ומוצרים ללקוחות החברה. המחוז פועל בהתאם למדיניות החברה ולהנחיות סגן המנהל הכללי לשיווק וקשרי לקוחות ואגפי המטה הרלוונטיים, ובכפוף להנחיות ולכללים לאספקת החשמל.

ח. בכל חמשת המחוזות של חברת חשמל מכהנים סגנים לעניינים טכניים הכפופים למנהלי המחוזות. עובדים המכהנים בתפקיד סגן מנהל מחוז מדורגים בדירוג מיוחד "דירוג בכירים" ומכאן שסגן מנהל מחוז לעניינים טכניים הוא תפקיד בכיר שנושאו מדורג ב"דירוג בכירים" .

ט. יחסי העבודה בין חברת החשמל לבין עובדיה מוסדרים ב "חוקת עבודה לעובדי חברת חשמל". חוקת העבודה הינה הסדר קיבוצי.

י. ביום 23.11.06 התפנתה משרת סגן מנהל מחוז לעניינים טכניים במחוז ירושלים. לקראת התפנותה של המשרה ובהתאם לנוהלי החברה, פרסמה חברת החשמל ביום 15.10.06, באמצעות מנהל משאבי אנוש בחברת החשמל , מר אבי ענתבי, "הודעה", שעניינה הצעת עבודה למשרת סגן מנהל מחוז ירושלים לעניינים טכניים. למען הסדר תיקרא "הודעה" זו בפסה"ד "מכרז", אם כי בהמשך נתייחס גם לעובדה שהצעת העבודה נקראה משום מה בשם "הודעה", ולא בשמה הנכון והמלמד על תוכנה : "מכרז".

יא. בפועל, וכפי שניתן לראות מהמסמכים שהוגשו, המכרז נושא תאריך מיום ה-15.10.06, אולם הופץ בשתי גרסאות שונות (להלן גרסה ראשונה וגרסה שנייה), כשהגרסה הראשונה והגרסה השנייה מתייחסות, לכאורה, לשתי קבוצות עובדים שונות ולדרישות וכישורים שונים. עניין זה יובא בהרחבה, בהמשך.

4. דרישות המכרז-

בגרסה הראשונה בסעיף 3 למכרז, המתייחס לדרישות המשרה, נקבעו הדרישות למילוי תפקיד סגן מנהל מחוז לעניינים טכניים כדלקמן :

א. תואר ראשון בהנדסת חשמל (עדיפות לבעלי תואר שני) (ההדגשה לא במקור
י.ש).

ב. הכרה טובה של מערכת וציוד רשת החלוקה בחברה, כולל התהליכים הקשורים בהקמה רשתות החלוקה על מרכיביהן.

ג. הכשרת מקצועית מתאימה

ד. כושר וניסיון בארגון ובניהול מערכות

ה. כושר וניסיון בארגון ובניהול מערכות

ו. כושר וניסיון בניהול משא ומתן בזיקה לתחום המקצועי

ז. תקשורת בין אישית ויחסי אנוש טובים

ח. מגורים באזור ירושלים והסביבה.

בגרסה השנייה, בסעיף 3 נוספה דרישת האלקטרוניקה לתואר הראשון בחשמל, ובלשון המכרז "תואר ראשון בהנדסת חשמל /אלקטרוניקה" עם עדיפות לבעל תואר שני. שאר הדרישות נותרו ללא שינוי.

5. אוכלוסיות העובדים אליהן הופנה המכרז :

אף שבשתי הגרסאות יועד המכרז ל"עובדים הבכירים ומנהלי המחלקות" בחברת החשמל, בסעיף 5 שבגרסה הראשונה נקבע כי המכרז יועד ל- "מנהלים בכירים ומנהלי מחלקות שהם מהנדסי חשמל המעוניינים והרואים עצמם מתאימים למשרה זו..." ואילו בסעיף 5 בגרסה השנייה נקבע כי המכרז יועד ל-"מנהלים בכירים ומנהלי מחלקות שהם מהנדסי חשמל/אלקטרוניקה המעוניינים והרואים עצמם מתאימים למשרה..." (ההדגשות לא במקור – י.ש.)

6. תפקידי סגן מנהל המחוז לעניינים טכניים:

בסעיף 2 למכרז, בשתי הגרסאות פורטו תפקידי סגן מנהל המחוז לעניינים טכניים ולפיהם נקבע כי :

"סגן מנהל מחוז לעניינים טכניים כפוף למנהל מחוז ירושלים, ממונה על משרד מהנדס המחוז וממונה על המחלקות הבאות: תכנון רשת וחל"ב, ביצוע חל"ב תפעול רשת ביצוע רשת ואחזקת רשת.

במסגרת תפקידו אחראי סגן מנהל המחוז לעניינים טכניים על פעילות השוטפת של המחלקות הנ"ל וכן לפעילותן כמטות מקצועיים לאזורים וליחידות השונות כולל גיבוש וביצוע תוכניות עבודה, הכוונה תאום ופיקוח על פעילויות המחוז בתחום הטכני.

סגן מנהל המחוז לעניינים טכניים משמש כנציג מחוז בוועדות טכניות בין אגפיות /מחוזיות".
(למען ההבהרה יצויין כי המונח "חל"ב" הינו חיבור חשמל לבתים)

7. המועד האחרון להגשת המועמדות למכרז נקבע (בשתי הגרסאות) ליום ה-29.10.06

8. ביום 22.10.06, שבוע לפני המועד האחרון להגשת מועדות, פנו התובעים 1 ו-3 למנכ"ל הנתבעת, והתריעו בפניו על "אי חוקיות" המכרז, בטענה שלא ניתן למנות לתפקיד המוצע מי שאינו מהנדס ובעל רישיון מסוג "חשמלאי מהנדס". התובע 1 (שיקרא גם מר חי) אף נפגש בעניין זה עם יו"ר הדירקטוריון של חברת החשמל, מר משה גביש. יצויין כי במועד זה לא הייתה התייחסות לשוני בגרסאות, אלא לעניין כישורי המועמד.

9. ביום 1.1.07 שלח מר חי מכתב נוסף למנהל משאבי אנוש של החברה, מר אבי ענתבי בו התריע על "אי כשירותו" של מר כהו לתפקיד, מאחר ואינו בעל רישיון מסוג "חשמלאי מהנדס". במקביל העביר מר חי את מכתביו למבקר הפנימי של חברת החשמל.

10. מר חי קיבל מכתב תשובה ממבקר הפנימי של חברת החשמל, נושא תאריך 26.2.07 ולפיו נמסר לו כי טיוטת דו"ח ביקורת בעניין המכרז הועברה למנכ"ל החברה ולנוגעים בדבר ביום 15.2.07 ומסמך סופי בנושא יוגש במועד סמוך.

11. למכרז הציגו את מועמדותם שני מועמדים: מר כהן, שהינו בעל תואר שני במינהל עסקים ותואר בהנדסת אלקטרוניקה, ועובד נוסף מר אלישע אלי, שהוא בעל רישיון מסוג "חשמלאי מהנדס" וכן מסוג "חשמלאי בודק סוג 3" (ושאיננו צד בתיק זה).

12. מר כהן החל עבודתו בחברת החשמל ביום 3.9.89 והחל מיום 1.8.99 שימש כמנהל מחלקת תכנון במחוז ירושלים וכממלא מקומו של מר בן ציון שלתיאל סגן מנהל המחוז לעניינים טכניים, בעת היעדרו (להלן: מר שלתיאל).

13. ביום 23.11.06 סיים מר שלתיאל את תפקידו כסגן מנהל מחוז לעניינים טכניים במחוז ירושלים ועבר לתפקיד בכיר אחר – סגן מנהל מחוז ירושלים לענייני שיווק. בפועל ממועד זה ועד ליום ה-15.2.07, מועד מינויו של מר כהן לתפקיד סגן מנהל מחוז לעניינים טכניים, אייש מר כהן את משרת סגן מנהל מחוז ירושלים לעניינים טכניים מבלי שמשרה זו אוישה במינוי פורמאלי.

14. מר כהן נבחר על ידי ועדת האיתור ומונה ביום 15.2.07 לתפקיד סגן מנהל מחוז ירושלים לעניינים טכניים.

15. הפלוגתאות בתיק:
אחת השאלות העיקריות העומדת להכרעה בפני בית הדין היא האם לצורך איוש משרת סגן מנהל מחוז לעניינים טכניים נדרש כישור סף הכרחי חד משמעי שהינו בגדר נורמה מחייבת, ולפיה לא ניתן למנות אדם למשרת סגן מנהל מחוז לעניינים טכניים מבלי שיהיה מהנדס חשמל בעל רישיון מסוג "חשמלאי מהנדס". כפועל יוצא מכך, האם נכונה טענת התובעים כי הליכי המכרז עוותו, באופן שאפשרו את בחירת מר כהן, אף שאינו מהנדס חשמל ואינו בעל רישיון מסוג "חשמלאי מהנדס", או שמא הליכי המכרז ומינויו של מר משה כהן, לרבות בדיקת כישוריו וזכאותו להגשת מועמדותו למשרה המוכרזת, נעשו כדין על פי דרישות המכרז והנורמות המקובלות בחברת חשמל, כטענת הנתבעים.
במסגרת המחלוקות בתיק התברר כי הצדדים חלוקים גם בשאלות בעניין מעמדו של ועד העובדים בכל הקשור למינויים בכירים בחברת החשמל, וכן לשאלת עמדת הייעוץ המשפטי והביקורת הפנימית עליהם מסתמכים התובעים. כמו כן נשאלות שאלות נוספות לעניין חוקיות המכרז.

16. עיקר טענות התובעים:

א. לעניין מעמדם של התובעים, טוענים התובעים, כי התביעה מוגשת באישור ובסמכות הסתדרות המהנדסים, היא התובעת 5; התובעים 2 ו-4 יחד עם התובעת 5, מייצגים את המהנדסים ומהווים נציגות מוסמכת כלפי הנתבעת1. בכלל זה מוסמכים, ע"פ הטענה, התובעים 2 ו-4 יחד עם הסתדרות המהנדסים, לעסוק, על פי הסדרי האוטונומיה של הסתדרות המהנדסים, המהווים חלק מחוקת ההסתדרות, בנושאים הקשורים במהנדסים לרבות תקני משרות ושיבוץ משרות של מהנדסים. לפיכך נטען כי הצדדים לתיק הם הצדדים הנכונים.

ב. לגופם של דברים, טוענים התובעים, כי מינויו של מר כהן לתפקיד סגן מנהל מחוז ירושלים לעניינים טכניים, נעשה בהליך לא תקין, ובניגוד לנהלים, וכי חברת החשמל ביקשה "למנות בכל מחיר בניגוד לתנאי המכרז, בניגוד לנהלים החלים, בניגוד לדינים החלים בעניין, בניגוד לעמדת יועציה המשפטיים ולעמדת הביקורת הפנימית בחברת החשמל ותוך ניסיון לשנות הוראות בדיעבד אדם שאינו מהנדס ואינו בעל רישיונות מתאימים לתפקיד של סגן מנהל מחוז לעניינים טכניים, דהיינו תפקיד של בעל מקצוע הבכיר במחוז ממונה על מהנדס המחוז וממונה על מחלקות מקצועיות במחוז)והמוגדר כמהנדס מחוז."

ג. טענה נוספת מתייחסת לשתי הגרסאות בהן פורסם המכרז. בעוד שבגרסה הראשונה המכרז יועד ל- "מנהלים בכירים ומנהלי מחלקות שהם מהנדסי חשמל " בגרסה השנייה הוא יועד ל- "מנהלים בכירים ומנהלי מחלקות שהם מהנדסי חשמל/אלקטרוניקה" במטרה ל"הכשיר" את המכרז למר כהן, שהוא בעל תואר אקדמאי באלקטרוניקה ולא בחשמל.

ד. אף שבפרסום שתי הגרסאות המכרז יועד ל- "מנהלים בכירים ומנהלי מחלקות שהם מהנדסי חשמל" לפחות, לא נכללו בדרישות המכרז דרישות סף הכרחיות, כנדרש מהוראות החוק ונהלי החברה, של חובת המועמדים הפוטנציאלים לתפקיד להיות מהנדסי חשמל ובעלי רישיון מסוג "חשמלאי- מהנדס" לתפקיד סגן מנהל מחוז לעניינים טכניים.

ה. לטענת התובעים, סגן מנהל מחוז לעניינים טכניים ממלא תפקיד של מהנדס המחוז. למעשה מדובר באותו תפקיד, ומילוי תפקיד של מהנדס מחוז מחייב רישיון מהנדס חשמל מסוג "חשמלאי מהנדס". מכאן, שמר כהן לא עמד בדרישות הסף הנדרשות ממשרת סגן מנהל מחוז לעניינים טכניים, הקובעות חד משמעית כי הכישור העיקרי למשרת סגן מנהל מחוז לעניינים טכניים הוא מהנדס חשמל ובעל רישיון מסוג "חשמלאי מהנדס".

ו. ביום 22.10.06, שבוע לפני המועד האחרון להגשת המועמדות, פנו התובעים 1 ו-3 למנכ"ל החברה והתריעו בפניו "כי נוסח המכרז אינו מקצועי ואינו חוקי והתריעו כי דרישות מקצועיות ובטיחותיות להיותו של בעל התפקיד בעל רישיון חשמלאי- מהנדס נדחות בשל סיבות לא ענייניות והכל כדי למנות ככול הנראה "מקורב" ללא רישיון מסוג "חשמלאי מהנדס", כמתחייב מהחוק ומנהלי החברה"(נספח ג' לכתב התביעה), ואעפ"כ המכרז לא בוטל.

ז. ביום 1.1.07 העביר מר חי, מכתב למנהל משאבי אנוש בחברת החשמל, מר אבי ענתבי, בו התריע על אי כשירותו של מר כהן שאינו מהנדס, ואינו בעל רישיון מסוג "חשמלאי מהנדס", למשרה המוכרזת (נספח ד' לכתב התביעה), ואעפ"כ, החברה המשיכה בהליך בחירתו.

ח. מר כהן אף אינו רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים, כנדרש על פי חוק המהנדסים והאדריכלים תשי"ח-1958 ואינו זכאי להיות רשום בפנקס זה, משום כך לא היה רשאי להגיש מועמדותו למשרה של סגן מנהל מחוז לעניינים טכניים.

ט. בנוסף, מר כהן אינו בעל רישיון מסוג "חשמלאי מהנדס" כנדרש בנוהל החברה 08-05-01 "רישיונות חשמלאי לעובדי החברה", לפיו סגנים למנהלי מחוזות טכניים מחויבים להיות בעלי רישיון מסוג "חשמלאי מהנדס". סגן מנהל מחוז לעניינים טכניים הוא למעשה מהנדס מחוז ולא ניתן למנות לתפקיד זה מי שאינו מהנדס חשמל ובעל רישיון מסוג "חשמלאי מהנדס". למהנדס מחוז שורה של תפקידים טכניים מקצועיים בעיקרם שעניינם אחריות לביצוע עבודות חשמל במתקנים חיים. אין מדובר על תפקיד ניהולי כטענת הנתבעים אלא תפקיד מקצועי שהוא בו נותן הוראות ומכשיר בחתימתו עובדים לביצוע עבודות במתח חי (עמ"ח) . מהנדס המחוז עצמו או באמצעות חברות בועדות עליונות בחברת החשמל אחראי להחלטות מקצועיות בדבר "הארקות יסוד" במחוז, המבוצעות לפי תקנות החשמל הארקות יסוד תשמ"א-1981 .

י. התובעים טוענים שרצונה של חברת החשמל במינויו של מר כהן עומד בניגוד גמור לעמדת היועץ המשפטי של חברת חשמל לפיה:" דרך המלך הינה לבטל המכרז לשנות את הנוהל(ניתן בשלב זה להוציא הוראת שעה בנוסח המוצע בזה) ולצאת למכרז חדש" וכן לעמדת הביקורת הפנימית לפיה "הדרך הנכונה הייתה פרסום מכרז חדש לאחר עדכון הנוהל".

יא. בנוסף מוסיפים התובעים כי עמדתם כנציגי העובדים חברת חשמל הינה להבטיח כי ימונה מהנדס לתפקידים המיועדים למהנדסים. לדידם האינטרס של עובדי חברת חשמל כמו גם האינטרס הציבורי הוא להבטיח כי בתפקיד כה מרכזי וקריטי, שיש בו אחריות על חיי אדם ורכוש, יהיה אדם הכשיר לפי חוק והנהלים לכהן בו ולא יעשה מינוי לא מקצועי ולא חוקי שעלול לסכן את בטיחותם של מאות מעובדי החברה העובדים ברשתות החברה בכלל לרבות מתקנים תחת מתח "חי" כמו גם הציבור בכללו.

יב. עוד טוענים התובעים כי חברת החשמל לא טרחה כלל ליידע התובעים על ההחלטה למנות את מר כהן, לתפקיד של סגן מנהל מחוז לעניינים טכניים, אף שהייתה מחויבת לכך, וכי "האינטרס של עובדי החברה והציבור שאינו פחות חשוב, להבטיח כי הליכי המכרז אצל הנתבעת ינוהלו כדין ולא בדרך של מכרז "תפור" ומינוי מועמד מקורב "על אף שאינו כשיר לתפקיד."

יג. התובעים טוענים כי המכרז למעשה "נתפר" במיוחד עבור משה כהן, ולראיה - תיקון המכרז נעשה בהסתר, באופן שנוספה לו דרישת "האלקטרוניקה" כדי שמשה כהן יוכל להגיש את מועמדותו.

יד. מנכ"ל חברת החשמל הוציא הוראת שעה לא סבירה לחלוטין, ולפיה כל עוד לא עודכן הנוהל בדבר הדרישות לתפקיד שיוחס עד לאותה עת למהנדס חשמל בעל רישיון מסוג "חשמלאי מהנדס", ניתן למנות לתפקיד מסוג זה גם עובד שאינו מהנדס, ושאינו בעל רישיון מסוג "חשמלאי מהנדס". לפי הוראת שעה זו, טוענים התובעים, ניתן היה למנות לכאורה, כל אדם, לתפקיד סגן מנהל מחוז לעניינים טכניים. ולא רק זאת גם לפי הוראת שעה זו מינוי מר כהן אינו סביר, שכן אפשר היה להקפיא את המכרז וניתן היה להמתין עד להמלצות הוועדה שאמורה לדון בנוהל ולפרסם מכרז חדש לאור המלצות הוועדה.

טו. הרכב ועדת הבוחנים במכרז היה פסול. בועדת המכרז לא השתתף נציג וועד העובדים, ובנוסף, חברי הוועדה: אבי ענתבי, יגאל בן אריה,יצחק יכין, אינם בעלי השכלה בתחום הנדסת החשמל ו/או האלקטרוניקה ומשום כך לא היו כשירים להשתתף בועדת הבוחנים במכרז.

טז. הנימוקים הנ"ל, כל אחד בנפרד, וכולם המצטבר מצביעים על פגמים בהליך בחירתו של מר כהן לתפקיד סגן מנהל מחוז לעניינים טכניים, פגמים היורדים לשורשו של המכרז, ועל כן יש בהם כדי לפסול את מינויו של המר כהן, ולפתוח בהליכי מכרז חדש למשרה.

17. עיקר טענות הנתבעים:

לטענת הנתבעים יש לדחות את התביעה על הסף ואף לגופה, מהנימוקים הבאים:

א. אין לתובעים כל מעמד בכל הקשור לבחירתו של סגן מנהל מחוז לעניינים טכניים מאחר ומדובר בהליך בחירה ומינוי לתפקיד בכיר ולפי נוהל של "בחירה אישור ומינוי עובדים בכירים" (נוהל מספר 08-04-04) אין לוועד העובדים בחברת החשמל כל מעמד בהליך בחירת עובד לתפקיד בכיר.

ב. לחלופין, טוענים הנתבעים, כי הצד ליחסי העבודה הקיבוציים מול חברת החשמל והכתובת של חברת החשמל לכל בעיה הקשורה לענייני עובדים - הינה ההסתדרות הכללית והמזכירות הארצית, וזו האחרונה הודיעה על הסכמתה למינוי.

ג. התובעים "אף שאין להם כל מעמד בכל הקשור לבחירת סגן טכני שהינו בעל תפקיד בכיר, הסכימו למינוי ו/או מנועים מלהעלות טענות נגד המינוי בשל מצגים שהציגו ובשל שיהוי שהשתהו ומכל מקום אינם זכאים לסעדים המבוקשים על ידם בשל הסתרת עובדות רלבנטיות", כמפורט בסעיפים הבאים:

1) ביום 22.10.07 או במועד סמוך לכך, לאחר פרסום המכרז לתפקיד סגן מנהל מחוז לעניינים טכניים, סוכם בין יו"ר וועד העובדים במרחב ירושלים לבין חברת החשמל, כי אם ייבחר למשרה המוצעת הנ"ל מועמד שאינו בעל רישיון "חשמלאי מהנדס", המועמד ישלים בפרק זמן סביר רישיון מסוג "חשמלאי מהנדס" .

2) התובעים מטעים את בית הדין בהציגם מצג שווא לגבי תפקיד של "מהנדס מחוז" אותו צריך למלא סגן מנהל מחוז לעניינים טכניים. על פי הטענה, בחברת חשמל לא קיים תפקיד של מהנדס מחוז . המונח "מהנדס מחוז" הינו מטבע לשון השאול ממקומות אחרים, כמו עיריות והוא משמש לשם תיאור תחום אחריות ולא בעל תפקיד מסוים.בכל מקרה, כל אימת שנדרש רישיון לביצוע פעולה מסוימת בתחום שהוא באחריותו של הסגן הטכני לרבות פעולות המיוחסות בנהלים "למהנדס המחוז" הרי שהסגן הטכני אחראי לכך שהפעולה תבוצע ותבוצע על ידי בעל הרישיון הנדרש כאשר אחריותו של הסגן הטכני היא אחריות ניהולית.

3) מר כהן שימש במשך חמש וחצי שנים, החל מ-1.8.99 כמנהל מחלקת תכנון וכן כממלא מקום של קודמו בתפקיד - סגן מנהל מחוז לעניינים טכניים, מר בן ציון גמליאלי - בעת היעדרו, ומעולם התובעים לא השיגו על כך. יתרה מכך מר בן ציון גמליאלי כיהן במשך כחמש שנים בתפקיד מבלי שהיה בעל רישיון מסוג "חשמלאי מהנדס" וגם כאן ובמשך כל התקופה לא נשמע קולם של התובעים כנגד אי עמידה בדרישות המשרה כביכול.

ד. הבקשה לסעד זמני הוגשה על ידי התובעים, כפי שיפורט להלן, בשיהוי ניכר ביותר:

1. הבקשה הוגשה לאחר שבמשך חמש וחצי שנים שימש מר כהן, כממלא מקומו של מר בן ציון שלתיאל , סגן מנהל מחוז לעניינים טכניים בעת היעדרו והתובעים מילאו פיהם מים בכל אותה תקופה.

2. הבקשה הוגשה בחלוף למעלה מחמישה חודשים לאחר פרסום המכרז, שכאמור פורסם ביום 15.10.06 ובו לא נכללו הדרישות להחזקת רישיון מסוג "חשמלאי מהנדס" ורישום בפנקס המהנדסים.

3. הבקשה הגשה בחלוף שלושה חודשים , לאחר יום ה-23.11.06 , מועד בו פינה מר בן ציון גמליאלי את תפקידו כסגן מנהל מחוז לעניינים טכניים לטובת תפקיד מנהל מחוז שיווק והנתבע2 החל למלא תפקיד זה בפועל מבלי שתפקיד זה אוייש במינוי פורמלי.

4. הבקשה הוגשה בחלוף למעלה מחודש, מיום 15.2.07, מועד בו מונה משה כהן לתפקיד, לאחר בחירתו פורמאלית ע"י ועדת האיתור.

5. השיהוי בולט לעין, במיוחד בשים לב לטענת התובעים בדבר ה"סכנה" כביכול "לחיי אדם הן של העובדים והן של הציבור וסכנה לרכוש" וכן לאור העובדה שמר בן ציון שלתיאל , במשך חמש וחצי שנים שימש כסגן מנהל מחוז לעניינים טכניים ללא שהיה בעל רישיון מסוג "חשמלאי מהנדס". כך גם לגבי סגן מנהל מחוז דרום לעניינים טכניים מר דב הירש המשמש בתפקיד כשלוש וחצי שנים וגם לו אין רישיון מסוג "חשמלאי מהנדס".

6. לאור שיהוי ארוך השנים, כמפורט לעיל, על שני היבטיו הסובייקטיבי והאובייקטיבי, ידיעתם והכרתם של התובעים מצד אחד את היסטוריית איוש משרת סגן מנהל המחוז לעניינים טכניים, הן במחוז ירושלים והן במחוז דרום, והתוצאות הנובעות ממציאות ארוכת שנים זו מצד שני , אין לקבל את טענת התובעים כי השיהוי נבע מהרצון למצות הליכים בתוך חברת החשמל לפני הגעה לבית הדין.

7. הליך מינויו של מר כהן לתפקיד סגן טכני תם ונשלם, והוא בבחינת "מעשה עשוי", עובדה שאף כשלעצמה מחייבת את דחיית התביעה.ביטול מינויו של מר משה כהן יגרום פגיעה קשה במר כהן שכן תפקידו הקודם מנהל מחלקת תכנון אויש.

8. הסתרת העובדות, כפי שפורטו לעיל והשיהוי הניכר בהגשת הבקשה לסעדים זמניים מלמדים כי התובעים באו לבית הדין שלא בניקיון כפיים ובהיעדר תום לב ומשום כך יש לדחות על הסף את בקשתם .

ה. מר כהן מונה לתפקיד סגן מנהל מחוז לעניינים טכניים מתוך שיקולים ענייניים בהליך תקין מתחילתו ועד סופו. לא נפל במינויו כל פגם, לא כל שכן פגם מהותי שיש בו כדי להביא לביטול המינוי. טענותיהם של התובעים נגד מינויו של הנתבע 2 משוללות יסוד ואין בטענות אלה כל אחת בנפרד וכולן במצטבר כדי להביא לביטול המינוי. מינויו של מר כהן אושר על ידי כל הגורמים המוסמכים בחברת החשמל והוא, זכה וזוכה לאמון ולתמיכה של הנהלת חברת החשמל הסומכת על כישוריו והתאמתו לביצוע התפקיד של סגן מנהל מחוז לעניינים טכניים.

ו. חברת החשמל מוסמכת לקבוע, בתוקף סמכותה, אחריותה, והפררוגטיבה הניהולית שלה, את תוכנו של תפקיד סגן מנהל מחוז לעניינים טכניים ואת תנאי הכשירות לתפקיד וחברת החשמל מתוקף סמכותה כאמור, קבעה כי לתפקיד זה אין צורך ברישיון מסוג "חשמלאי מהנדס" ואין צורך שמאייש התפקיד יהיה רשום בפנקס המהנדסים(על פי חוק המהנדסים).

ז. תפקידו של סגן מנהל מחוז לעניינים טכניים, כפי שפורסם במכרז ולפי המקובל בחברת חשמל, הוא תפקיד ניהולי בעיקרו ולפיו סגן מנהל מחוז לעניינים טכניים:

1. כפוף למנהל המחוז.

2. ממונה על משרד מהנדס המחוז ועל המחלקות הבאות: תכנון רשת
וחל"ב, ביצוע חל"ב תפעול רשת ביצוע רשת ואחזקת רשת.

3. אחראי על פעילות השוטפת של המחלקות הנ"ל וכן לפעילותן
כמטות מקצועיים לאזורים וליחידות השונות כולל גיבוש וביצוע
תוכניות עבודה, הכוונה תאום ופיקוח על פעילויות המחוז בתחום
הטכני.

4. משמש נציג מחוז בוועדות טכניות בין אגפיות /מחוזיות.

תיאור התפקיד כפי שפורט לעיל אינו מחייב רישיון מסוג "חשמלאי
מהנדס" או רישום בפנקס המהנדסים .

ח. אין כל חובה על פי חוק החשמל, ובתקנות שהוסדרו על פיו, או בחוק המהנדסים או בנהלי חברת החשמל, כי סגן מנהל מחוז לעניינים טכניים יהיה בעל רישיון מסוג "חשמלאי מהנדס" או שיהיה מהנדס רשום בפנקס המהנדסים.

ט. הפרשנות הנטענת על ידי התובעים בעניין זה יש בה משום פגיעה בחופש העיסוק הן של מר כהן והן של עובדים רבים אחרים, וזאת בניגוד לחוק יסוד חופש העיסוק ובניגוד לכללי הפרשנות המחייבים בהליך בחירה של מועמד לאיוש המשרה.

י. אין להיעתר לסעדים המבוקשים על ידי התובעים אף אם נפל פגם בהליך הבחירה, דבר המוכחש כשלעצמו, מאחר ואיזון האינטרסים מחייב דחיית התביעה בשל הפגיעה החמורה במר משה כהן ובחברת חשמל מול היעדרה של כל פגיעה בתובעים.

יא. התובעים מסתמכים, שלא כדין, על חוות דעת של הביקורת הפנימית ו/או של הייעוץ המשפטי, בניגוד להחלטות שיפוטיות ותוך רמיזה לגבי תוכן חוות הדעת, תוכן שכלל וכלל לא הוכח ושאין להידרש אליו בשום צורה.

יב. הוראת השעה של מנכ"ל חברת החשמל שהתפרסמה ביום 1.2.07 בדבר מינוי ועדה מקצועית לעדכון נוהל החברה העוסק בדרישות לתפקידים השונים, ובכלל זה לתפקיד שבנדון, הינה כי עד להגשת המלצות הועדה יוכל להתמנות לתפקידים הנקובים בנוהל ובכלל זה התפקיד שבנדון גם מי שאין ברשותו רישיון "חשמלאי מהנדס" ובלבד שכל עבודת חשמל תבוצע רק בידי מי שיש ברשותו רישיון חשמלאי מהנדס בר תוקף, וזאת בשונה מן הנוהל הקיים המחייב קיומו של רישיון כאמור לתפקיד. הוצאה כדין בסמכות ואין כל בסיס לניסיונם של התובעים להתערב בהוצאתה או בתוכנה.

18. דיון והכרעה:

א. שאלת מעמד התובעים, עמדת הייעוץ המשפטית והביקורת הפנימית בסוגיה:
סוגיית מעמדם של התובעים כנציגות עובדים, נדונה כבר בבית דין קמא, שאמץ את פסיקת בית הדין הארצי ובית המשפט העליון, אשר הכירו, זה מכבר, במעמדה של נציגות העובדים להגיש תביעה במישור האינדיווידואלי כנגד המעביד בעניין קבלתו לעבודה של עובד אחר מבין עובדי המעביד.

בעניין זה נבקש להוסיף את דבריה של השופטת אלישבע ברק (כתוארה אז), לפיהם "לארגון עובדים ולחברי ועד העובדים יש אינטרס, כי מקום העבודה יתנהל בהגינות וכי יבחרו עובדים המתאימים על פי שיקולים ענייניים ולא על פי שיקולים זרים" (ראה מאמרה של השופטת אלישבע ברק "משא ומתן לקראת חוזה עבודה - עיונים בעקבות הרחבת סמכות בית הדין לעבודה", שנתון משפט העבודה ג').

אשר להסתמכות התובעים על דו"ח הביקורת הפנימית של חברת חשמל, נקדים ונאמר כי בית הדין אינו בא לשמש "ערכאת ערעור" לממצאיו ומסקנותיו של המבקר הפנימי של חברת חשמל. עוד נבהיר, כי ביקורת פנימית בהגדרתה, היא פעולת הערכה סובייקטיבית בלתי תלויה של המבקר הפנימי כלפי הרשות המבצעת (במקרה שלנו חברת החשמל שהיא המושא לביקורת), וככזו ממצאיה אינם יכולים לשמש ראיה בהליך משפטי, כפי שקבע המחוקק בסעיף 10 (א) לחוק הביקורת הפנימית התשי"ב-1992, בו נאמר:

"דו"ח, חוות דעת או כל מסמך אחר שהוציא או הכין המבקר הפנימי במילוי תפקידו לא ישמשו ראיה בכל הליך משפטי, אך לא יהיו פסולים בשל כך לשמש ראיה בהליך משמעתי."

ומכאן שיש לדחות השימוש שעשתה התביעה בדו"ח המבקר הפנימי כראיה להליך לא תקין. נכונים הדברים ברמה העקרונית גם לגבי חוות הדעת המשפטית ונפקותה המשפטית. ומכל מקום חוות הדעת המשפטית של היועץ המשפטי לחברת חשמל ככול שתהיה מקצועית, איננה יכולה להחליף החלטה של בית הדין וההתייחסות אליה תינתן ככול שיידרש במסגרת פסק הדין .

ב. האם למילוי משרת סגן מנהל מחוז לעניינים טכניים נדרש כישור סף הכרחי – רישיון מסוג חשמלאי מהנדס?
נקדים ונאמר כי הדרישות במכרז כפי שפורסמו בשתי הגרסאות, לא כללו את החובה ברישיון מהנדס בכלל, ולא רישיון מסוג "חשמלאי מהנדס" בפרט, וכן לא את החובה להיות רשום בפנקס המהנדסים. לעומת זאת קבעו הדרישות בפרסום הגרסה הראשונה את החובה בתואר אקדמי בחשמל, ובגרסה השנייה את הדרישה לתואר בחשמל או אלקטרוניקה.

לטענת התובעים הרי שלצורך איוש משרת סגן מנהל מחוז לעניינים טכניים נדרש כישור סף עיקרי, חד משמעי שהינו בגדר נורמה מחייבת ולפיה לא ניתן למנות אדם למשרת סגן מנהל מחוז לעניינים טכניים הממלא תפקיד של מהנדס מחוז, מבלי שיהיה מהנדס חשמל בעל רישיון מסוג "חשמלאי מהנדס". בחינת טענה זו מחייבת בדיקה מדוקדקת של תפקיד סגן לעניינים טכניים כפי שפורסם במכרז. עיון בתפקידי סגן מנהל המחוז לעניינים טכניים כפי שתוארו במכרז (סעיף 2 למכרז בשתי הגרסאות) מלמד כי :

א. סגן מנהל מחוז לעניינים טכניים ממונה על משרד מהנדס המחוז וממונה על המחלקות הבאות: תכנון רשת וחל"ב, ביצוע חל"ב תפעול רשת ביצוע רשת ואחזקת רשת.

ב. במסגרת תפקידו אחראי סגן מנהל המחוז לעניינים טכניים על פעילות השוטפת של המחלקות הנ"ל וכן לפעילותן כמטות מקצועיים לאזורים וליחידות השונות כולל גיבוש וביצוע תוכניות עבודה, הכוונה תאום ופיקוח על פעילויות המחוז בתחום הטכני.

ג. סגן מנהל המחוז לעניינים טכניים משמש כנציג מחוז בוועדות טכניות בין אגפיות /מחוזיות.

השאלה העומדת לבחינה בפנינו, היא, אפוא, האם מר כהן, שנבחר במכרז לתפקיד סגן לעניינים טכניים במחוז ירושלים, יכול כממונה על משרד מהנדס המחוז בירושלים לנהל ולהיות אחראי לתכנון רשת וחל"ב, אחראי לביצוע חל"ב ותפעול רשת חל"ב וכן להיות אחראי על פעילות שוטפת של המחלקות הנ"ל ולשמש כנציג מחוז בוועדות טכניות בין אגפיות/מחוזיות, מבלי להיות בעל רישיון מהנדס חשמל מסוג חשמלאי מהנדס.

יודגש, כי אם ייקבע על ידי בית הדין כי פרשנות התובעים היא תנאי בל יעבור, אזי כל חמשת סגני מנהלי המחוזות בחברת חשמל צריכים שיהיו מהנדסי חשמל ובעלי רישיון חשמל מסוג "חשמלאי מהנדס", שאם לא כן, פעילותם, כטענת התובעים, עשויה "...לסכן את בטיחותם של מאות מעובדי החברה העובדים ברשתות החברה בכלל לרבות מתקנים תחת מתח "חי" כמו גם הציבור בכללו" (ראה לעיל סעיף יא' לטענות התובעים).

אם אלה היו פני הדברים, אזי היינו מצפים כי כבר בדרישות המכרז יקבע באופן ברור וחד משמעי כי למשרה המוצעת נדרש רישיון מהנדס מסוג "חשמלאי מהנדס".

כפי שעלה מהדיונים בבית הדין ומכתבי הטענות, קודמו של מר כהן בתפקיד, מר שלתיאל שימש במשך חמש וחצי שנים כסגן מנהל מחוז לעניינים טכניים ללא שהיה בעל רישיון מסוג "חשמלאי מהנדס" כך גם מר כהן עצמו, בעת ששימש כממלא מקום למר שלתיאל בעת היעדרו. נכונים הדברים גם לגבי סגן מנהל מחוז דרום לעניינים טכניים, מר דב הירש המשמש בתפקיד כארבע שנים על אף שאף הוא אינו בעל רישיון מסוג "חשמלאי מהנדס".

עיון בחוק החשמל ובתקנות שהוסדרו על פיו, וכן עיון בחוק המהנדסים, מלמד, כי אין כל חובה כי סגן מנהל מחוז לעניינים טכניים יהיה בעל רישיון מסוג "חשמלאי מהנדס" או שיהיה מהנדס רשום בפנקס המהנדסים. מקובלת עלינו עמדת הנתבעים, לפיה הנוהל המרכזי עליו מסתמכים התובעים, נוהל "רישיונות חשמלאי לעובדי החברה" 08-05-01, (להלן נוהל רישיונות), לא נועד לקבוע כי בעלי התפקידים המפורטים בו חייבים להיות בעלי רישיון מסוג "חשמלאי מהנדס" כי אם לקבוע מי מבין בעלי התפקידים בו זכאים לכך שחברת החשמל תשתתף במימון הוצאת רישיונות מסוג "חשמלאי מהנדס".

יתרה מכך אף שחברת החשמל מוסמכת לקבוע בתוקף סמכותה, אחריותה והפררוגטיבה הניהולית שלה, את תוכנו של תפקיד סגן מנהל מחוז לעניינים טכניים ואת תנאי הכשירות לתפקיד, והיא מצאה לנכון לקבוע כי לתפקיד זה אין צורך ברישיון מסוג "חשמלאי מהנדס". מתוך זהירות ולמען הסר ספק, היא אף החליטה לבדוק את השגותיהם של התובעים על בסיס נוהל הרישיונות עליו התובעים הסתמכו ופנתה בעניין זה לקבלת הבהרות ממנסח נוהל הרישיונות, מר זאב בן ישראל מנהל אגף הולכה והשנאה. בתשובה שלח מר זאב בן ישראל את חוות דעתו מיום 13.12.06, שעיקריה הרלבנטיים מובאים בזאת:

"אל: מר גביש משה-מ"מ יו"ר חברת חשמל

הנדון: נוהל חח"י "רישיונות חשמלאי לעובדי החברה" 560-008-005-001 "

בהמשך לבקשתך,להלן התייחסותי לדרישה לרישיון חשמלאי מהנדס לצורך ביצוע תפקיד בחברת חשמל.הנני מכין התייחסותי כאחד מיוזמי השינוי לנוהל וככזה שהוביל את השינוי לאור הכוונה.

רקע

1. הרקע לצורך בשינוי הנוהל נבע מהחשש של העוסקים בתחום החשמל בחח"י,שאין עובדי החברה עונים בעבודתם להוראות החוק.

2. כשלב ראשון נבחן את מטרת הנוהל:

מטרת הנוהל

נוהל זה נועד לקבוע:
1.1 את סוגי הרשיונות שיונפקו לעובדי החברה בהתאם
להוראות חוק החשמל התשי"ד 1954 ותקנות החשמל (רשיונות)
התשמ"ה- 1985.
1.2 את התנאים לקבלת רישיון חשמלאי בודק סוג 3 חשמלאי מהנדס וחשמלאי
מסויג ואת ההכשרה המקצועית הנדרשת.
1.3 את סיווג המורשאויות (
צ"ל הרשאות ) לבעלי רישיון חשמלאי מסויג.
1.4 את תהליך קבלת רשיון חשמלאי בודק סוג 3 חשמלאי מהנדס וחשמלאי
מסויג וחידושו.

1.5 את האחראים בחברה להימצאות רישיונות חשמלאי בודק סוג 3 חשמלאי
מהנדס וחשמלאי מסויג בידי עובדים העוסקים בביצוע עבודות חשמל.

ממטרת הנוהל נוכל לראות כי הנוהל בא לטפל בנושאים הבאים:

א. סוגי הרישיונות שיונפקו על פי חוק

ב. את התנאים לקבלת רישיון

ג. את סיווג המורשאויות (צ"ל הרשאות)

ד. את התהליך בחברה

ה. את האחראים להמצאת הרישיונות.

ואין מטרתו לקבוע מי חייב ברישיון חשמלאי מהנדס .

ולסכום:

רובו הגדול של העוסקים בחשמל בחברת חשמל אינו נושא רישיון חשמלאי

מהנדס או חשמלאי מסוג אחר אך מצויד ברישיון חשמלאי מסויג כלשהו,

המתאים לסוג עבודת החשמל אותו הוא מבצע.

מקווה כי מכתבי זה מבהיר את כוונתם המקצועית של כותבי הנוהל.

בברכה,

זאב בן ישראל

מנהל אגף הולכה וההשנאה"

לטענת התובעים, עצם ההסכמה של מר כהן להשלים לימודים לקראת קבלת רישיון מהנדס מסוג "חשמלאי מהנדס" מלמדת כי גם הנתבעים הסכימו עם הקביעה כי לא ניתן למלא תפקיד של סגן מנהל מחוז לעניינים טכניים ללא רישיון מהנדס מסוג חשמלאי מהנדס. איננו מקבלים טענה זו. מהעדויות בבית הדין הן של מר יצחק יכין, מנהל מחוז ירושלים, והן של מר יגאל בן אריה, ששימש בעת שכיהן כיו"ר ועדת האיתור, כסמנכ"ל שיווק וקשרי לקוחות וגם כממונה על מחוזות בחברת החשמל, ובהם מחוז ירושלים, עולה, שההסכמה להשלמת לימודיו של מר כהן נועדה יותר על מנת להשיג "שקט תעשייתי" עם וועד העובדים, ולא בהכרח כצורך אמיתי למילוי התפקיד. להלן עדויותיהם של מר יכין ומר יגאל בן אריה:

וכך אמר מר יכין בעדותו (חקירה נגדית) מיום 10.10.07 :

" .. אין קשר לחשמלאי מהנדס לתפקיד לעניינים טכניים

ש: אם אין קשר למה אתה כותב בסעיף 3 למכתב זה שהמועמד יצטרך להשלים
לימודי חשמלאי מהנדס תוך שנה וחצי?

ת: מפני שאם בחברת החשמל יש לנו נורמות התנהגות ותיאום עם ועד העובדים
ואם אפשר להגיע לסיכום שיהיה מקובל גם על הועד העובדים למה
לא? בהחלט כן!

ש: זאת אומרת הסיבה היחידה שכתבת לפי שיטתך שצריך להשלים תוך שנה
וחצי זה לא בגלל שיש דרישה אמיתית לזה אלא בגלל שזה מה שהוועד דרש?

ת: אין דרישה אמיתית לזה..שסגן טכני יהיה בעל תעודת חשמלאי מהנדס אין
דרישה כזו.

... הסיבה היחידה שהיינו מוכנים ללכת ללימודים של שנה וחצי אני מדבר על
משה כהן. ובתנאי שאנחנו פותרים את הסוגיה, את הבעיה הזאת על דעת
הצדדים. זה מקובל בחברת חשמל....

ש: אני רוצה להבין משהו אתה מצד אחד אומר לי שהסיבה שהכנסת אותו לשנה
וחצי זה בגלל הוועד. מצד שני אתה כותב בתצהיר פה שלוועד אין מעמד בהליך
מסוג זה אז מה נכון?

ת: לוועד אין מעמד בהליך מסוג זה לחלוטין.זו הלטה ניהולית של הנהלת חברת
חשמל....

אני אומר זה לא הדבר הראשון בחברת חשמל שההלת חברת החשמל מסכמת
על בקשות או על דרישות של ועד עובדים גם כאשר הוועד זה לא מעניינו

ש: הבנתי,אתה אומר אני שואל אותך אם זה תקין או לא שאתם הוספתם דרישות
שאין לה מקום מבחינה עניינית רק בגלל דרישת הוועד .זה תקין או לא.

ת: לא הוספנו דרישה..נתנו הסכמה שבן אדם אם זה כל כך מפריע לוועד
העובדים כדי ללכת בהבנה נתנו הסכמה שהוא ילך ללימודים של שנה וחצי".

בהמשך חקירתו העיד מר יכין :

"...אני רוצה להבהיר התנאי הזה של עמידה בחשמלאי מהנדס לימודי זרם חזק וכל שכרוך בזה היה מתוך כוונה כנה שלנו להגיע לתיאום עם טועד העובדים להגיע להסכמה ולא להגיע לבית משפט מהרגע שאנחנו נדרשנו הנה אין שום צורך שמשה כהן יסיים ,הוא ימשיך ללמוד אנחנו לא נפסיק לו את הלימודים,אבל אין שום צורך שהוא ילמד חשמלאי מהנדס ויקבל רישיון של חשמלאי מהנדס מפני שבתפקידו כבעל תואר ראשון בהנדסת אלקטרוניקה הוא מספיק טוב לנהל את המגזר הטכני. אני אומר את זה באחריות של מנהל"(פרוטוקול מיום 10.10.07 עמ' 82 שורות 19-25 )

דברים דומים מסר בעדותו בפני בית הדין מר יגאל בן אריה.וכך העיד:

"ש: בוא תסביר לנו את הרקע למה החלטתם מה הצורך לשיטתך ,במילים
שלך, שמשה כהן ישלים תוך שנתיים או תוך שנה וחצי ..

ת: הסיבה היא מאוד פשוטה.תראה משיקולים מקצועיים לצורך העניין עצמו,
חברי ועדת האיתור, ואני בתפקידי לא ראינו שום צורך שמשה כהן ישלים את
לימודיו. זאת אומרת לתפקיד של סגן טכני למנהל מחוז ירושלים כסגן מנהל
מחוז ירושלים לעניינים טכניים, הדבר אינו נדרש. הוא לא ממל א את התפקיד
הספציפי אותו תפקיד שנדרש עבורו רישיון זה או אחר, הוא מנהל. הוא מנהל
מערכת והוא מנהל אנשים שיש להם רישיונות הוא מנהל אנשים שיכולים
להאציל מסמכותם לבעלי רישיונות.

ש: ולמה בכל זאת החלטתם?

ת: למה עשינו את זה? מסיבה מאוד פשוטה,משום שבמערכת יחסי עבודה ולאור
העובדה שזה צבר , הטמפרטורה עלתה ונכתבו מכתבים על ידי וועד המהנדסים
אמרנו לעצמנו שכל סיכום שניתן להגיע אליו ,שמאפשר מצד אחד מינוי אדם
המתאים ביותר,יחד עם זה לא להגיע לקונפליקט כפי שבסופו של דבר פרץ
בעצם הגשת העתירה, הוא טוב. עכשיו אני לא יכול להתנגד לכל דבר שיש בו כדי
להוסיף ,אם כי זה לא מחויב המציאות , זה לא חיוני, זה לא נדרש לצורך
התפקיד אבל אין לי שום התנגדות עקרונית שבן אדם יצבור רישיונות,יצבור
הרשאות, יצבור השכלה וכדומה ובשום פנים ואופן זה לא היה נדרש לצורך
התפקיד
" (פרוטוקול מיום 10.10.07 ע' 130 ש' 17-27 ,ע' 131 ש '1-6).

לדברים אלה יש להוסיף כי התובעים התעלמו מהדרישה - לה הם טוענים - לכך שיש תנאי הכרחי ברישיון מהנדס, לצורך מילוי תפקיד סגן מנהל מחוז לעניינים טכניים במשך תקופה ארוכה, של כחמש וחצי שנים, (במקרה של מחוז ירושלים ) וכשלוש וחצי שנים (במקרה של סגן מנהל מחוז לעניינים טכניים במחוז דרום). העובדה שזמן כה רב לא פעלו בנושא, על אף שטוענים כי יש לכך היבט בטיחותי חשוב ביותר – אומרת דרשני.

מהמקובץ עולה מסקנה ברורה, לפיה לצורך איוש משרת סגן מנהל מחוז לעניינים טכניים לא נדרש כישור סף עיקרי, חד משמעי המהווה נורמה מחייבת, ולפיה לא ניתן למנות אדם למשרת סגן מנהל מחוז לעניינים טכניים הממלא תפקיד של מהנדס מחוז, מבלי שיהיה מהנדס חשמל בעל רישיון מסוג "חשמלאי מהנדס". מכל מקום, ככל שיש צורך מקצועי לקבוע כי מבחינה מקצועית ובטיחותית יש צורך דווקא במי שהוא מהנדס חשמל – הרי שעניין זה צריך להידון בפני הגורמים המוסמכים והמקצועיים שבחברת החשמל, ולא בהחלטה שיפוטית.
לאור האמור – אין מקום לפסול את המכרז רק מן הטעם שמר כהן איננו מהנדס.

עתה, משאלה פני הדברים, נבחן אם נפלו פגמים בהליכי המכרז גופו.

ג. הליכי מינוי של עובד באמצעות ועדת איתור לתפקיד סגן מנהל מחוז לעניינים
טכניים :

בטרם נדון בסוגיית הליכי מינוי של מר כהן לתפקיד סגן מנהל מחוז לעניינים טכניים, ומאחר ולא הוברר כראוי השימוש שהצדדים עשו הן בכתבי הטענות והן בדיונים בבית הדין במונחים "מכרז" ו"ועדת איתור" (ומאחר ולא מצאנו במסמכי חברת החשמל, כפי שהוצגו לבית הדין, הסברים המתייחסים למכרז הפנימי ולוועדת איתור), נבהיר את ההבדל בין הליכי איוש משרה באמצעות מכרז פנימי להליכי מינוי באמצעות ועדת איתור, לפי הוראות התקשי"ר ונוהל העבודה לאיוש משרות באמצעות מכרזים בשירות המדינה.

המכרז (הפנימי והפומבי) הוא הכרזה על משרה פנויה בתקן המשרד בה מפורטים תיאור המשרה דרישות המשרה, מועדי הגשת המועמדות ופרטי המבחנים בע"פ ובכתב הנדרשים לפי הצורך לבחירת המועמד הכשיר ביותר למילוי המשרה המוצעת.הזכאים להגיש מועמדות למכרז הם אלה העונים על דרישות המשרה כפי שפורסמו. משמעותו העיקרית של המכרז הוא מתן הזדמנות שווה והוגנת לכל מועמד העונה על דרישות המשרה להתמודד על המשרה המוצעת.לצורך שמירה על עקרונות ההוגנות והשוויון יש להקפיד על רמת מבחנים ושאלות דומות ככול שניתן לנבחנים כמו גם על הרכבי ועדות בוחנים הצריכות להיבחר לפי רמת המשרה ומאפייני המשרה.כללי שירות המדינה מחייבים כי בכל ועדת בוחנים תשתתף אישה .

ועדת איתור היא דרך אלטרנטיבית לבחירה מועמד למשרה מסוימת לאחר שנקבע כי משרה מסוימת פטורה ממכרז. הליך מינוי עובד למשרה מסוימת באמצעות ועדת איתור הוא כלי חדש יחסית דמוי מכרז, המעוגן בהחלטת ממשלה (ראה החלטות ממשלה מס'.2541 מיום 29.9.2002, 1503 מיום 24.4.2002 ו-2946 מיום 16.2.2003). על פי החלטות הממשלה ההליך דמוי מכרז כולל את הפרמטרים הבאים:

א. מיועד למשרות המאופיינות בהיבט מקצועי ומדעי מובהק, או בעלות אופי רגולטורי ושמירה על האינטרס הציבורי.

ב. הרכב ועדה מקצועי - מנכ"ל+נציג נש"מ + 3 נציגי ציבור מקצועיים שאינם עובדי מדינה.

ג. פרסום פומבי של המשרה, פתוח לכל מועמד העונה על הדרישות.

ד. הוועדה תפרסם את מאפייני המשרה ותנאי הסף הנדרשים מן המועמדים;

ה. פנייה יזומה של הוועדה למועמדים פוטנציאלים.

ו. הוועדה תבחן את כישוריהם וסגולותיהם של המועמדים למשרה, בכל דרך שתיראה לה, ולשם כך היא רשאית לדרוש חוות דעת ביחס לכשירותו של המועמד מכל מי שתמצא לנכון, בכפוף לכל דין;

ז. עם סיום דיוניה תגיש הועדה המלצותיה לשר הממונה.

ח. הוועדה תנמק המלצותיה.

ט. בין חברי הוועדה תהיה לפחות אישה אחת.

מכתבי הטענות של הצדדים, כמו גם מהדיונים שהתקיימו, והמסמכים שהוצגו בפנינו, עולה כי נוהלי מינוי עובדים בכירים בחברת החשמל אינם עונים במדויק על כללי המכרזים כנהוג בשירות המדינה (כך למשל אין חובה להשתתפות אישה בהרכבי הוועדות וכן לא ברור מה הם הקריטריונים לפיהם ממנים את חברי ועדת הבוחרים) ומאידך הם אינם תואמים את כללי ועדת האיתור לפי החלטות הממשלה. למעשה, מעמדות הצדדים והמסמכים שהוצגו בפני בית הדין לא קיימת כל הבחנה בין "מכרז" לבין "ועדת איתור". כך גם באופן מתמיהה כונה המכרז בשם "הודעה", ולא ברור מכותרת זו כי חלה על "הודעה" זו כללי ודיני מכרזים.
מכל מקום, מאחר שאין מחלוקת שדרך מינויו של עובד בחברת החשמל באמצעות מכרז או ועדת איתור, בדומה לשירות המדינה, היא דרך שעקרונות השוויון וההוגנות הם ציר מרכזי בה. לפיכך ננתח את המקרה שלפנינו לאור עקרונות השוויון וההוגנות כמקובל במכרזים בשירות המדינה.

ד. בחינת הליכי המכרז למשרת סגן מנהל מחוז לעניינים טכניים:

המסגרת הנורמטיבית למינוי עובדים בכירים בחברת חשמל, מעוגנת בנוהל פנימי של חברת החשמל: "בחירה אישור ומינוי עובדים בכירים "(נוהל מספר 08-04-04). על פי הנוהל הפנימי, כפי שהוצג לבית הדין (ראה נספח ה' לתגובת המשיבים לסעד הזמני), האחריות למינוי עובדים בכירים בחברת החשמל נתונה למנהל הכללי . וכך נקבע בסעיף 5.3 בנוהל:

"המנהל הכללי מאשר את מינויים של הסגנים בהתאם להחלטת הוועדה שבראשות סגן המנהל הכללי, הממונה "

סעיף 7 לנוהל מפרט את תהליך הבחירה של סגנים, ולפיו הליך איוש משרת סגן מתנהל בדרך הבאה: מספר חודשים לפני התפנות המשרה מפרסם מנהל משאבי אנוש הודעה על התפקיד המתפנה לכל העובדים הבכירים ומנהלי המחלקות בחברה. לגבי תפקידים כגון מהנדס חשמל קובע סעיף 7.1 לנוהל:

"בתפקידים בהם נדרשת השכלה ייחודית (מהנדס חשמל, מהנדס אזרחי וכדומה) תופץ ההודעה רק לבעלי השכלה כנ"ל"

על פי הנוהל, הליכי איוש משרת סגן מנהל מחוז לעניינים טכניים בנויים ממודל בן ארבעה שלבים: בשלב הראשון, מספר חודשים לפני התפנות המשרה מפרסם מנהל משאבי אנוש הודעה מתאימה הכוללת את תיאור התפקיד המוצע למשרה המתפנה לרבות השכלה וניסיון נדרשים לבעלי ההשכלה המתאימה, בשלב השני מוזמנים המועמדים הפוטנציאלים שהציעו את מועמדותם למשרה לוועדת הבחירה. הרכב הוועדה ותפקידיה מפורטים בסעיף 7.2 לנוהל הקובע כי:

"תהליך בחירה וגיבוש המלצה נעשה בוועדה בראשותו של סגן המנהל בכללי, הממונה בה משתתפים מנהל אגף משאבי אנוש מנהל אגף/מחוז ומנהל כ"א שבתחום אחריותם מתפנה התפקיד והסגן למינהל באגף משאבי אנוש."

בשלב השלישי, במידת הצורך ולפי שיקול ועדת הבחירה נשלחים המתאימים ביותר למרכז הערכה(בחינות התאמה). בשלב הרביעי על בסיס הראיונות והמבחנים מקבלת וועדת האיתור החלטה. במידה ונמצא מועמד מתאים הוועדה מעבירה המלצתה בליווי נימוקים מפורטים לסגן מנהל הכללי לעניינים אסטרטגיים ולאישור המנהל הכללי.

ה. הליכי המכרז הפנימי

פרסום ומבחני התאמה (מרכז הערכה)

א. בהתאם לנוהל בחירה אישור ומינוי עובדים בכירים, בשלב הראשון להליכי המכרז, כמפורט לעיל, פרסמה חברת החשמל, ביום 15.6.07, באמצעות מנהל משאבי אנוש, מר אבי ענתבי מכרז למשרת סגן מנהל מחוז לעניינים טכניים. אולם, כפי שתואר לעיל, המכרז פורסם בשתי גרסאות שונות כשכל גרסה מתייחסת לכאורה, לשתי קבוצות עובדים שונות ולדרישות כישורים שונות. הגרסה השנייה אף שנשאה את תאריך ה-15.10.06, פורסמה במועד מאוחר יותר. השינויים בגרסה השנייה, כפי שפורסמו ויפורטו להלן , לא לוו בהסבר או הבהרות לצורך תיקון המכרז.

להלן השינויים בפרסום בשתי הגרסאות:

דרישות המשרה- בגרסה הראשונה, בסעיף 3 א' למכרז, המתייחס לדרישות המשרה נקבע כי למילוי התפקיד של סגן מנהל מחוז לעניינים טכניים נדרשת השכלה אקדמית,תואר ראשון בהנדסת חשמל. בגרסה השנייה, בסעיף 3 א' נוספה דרישת האלקטרוניקה לתואר הראשון בחשמל, ובלשון המכרז "תואר ראשון בהנדסת חשמל /אלקטרוניקה" עם עדיפות לבעל תואר שני;שאר הדרישות (המתייחסות לניסיון,הכשרה מקצועית,תקשורת בין אישית,כושר לנהל משא ומתן-נוסח מלא ראה בסעיפים 10-12 לרקע העובדתי), נותרו ללא שינוי.

אוכלוסיית היעד- אף שבשתי הגרסאות יועד המכרז ל"עובדים הבכירים ומנהלי המחלקות" בחברת החשמל, בסעיף 5 בפרסום הגרסה הראשונה נקבע כי המכרז יועד ל- "מנהלים בכירים ומנהלי מחלקות שהם מהנדסי חשמל המעוניינים והרואים עצמם מתאימים למשרה זו..." ואילו בסעיף 5 בגרסה השנייה נקבע כי המכרז יועד ל-"מנהלים בכירים ומנהלי מחלקות שהם מהנדסי חשמל/אלקטרוניקה המעוניינים והרואים עצמם מתאימים למשרה..."

ב. בדיעבד, וכפי שהוצג על ידי הנתבעים בבית הדין ובכתבי הטענות, טענה חברת החשמל כי הפרסום הכפול נבע מטעות אנוש, שבעקבותיה, לאחר שהתברר כי בהודעה על המשרה המוכרזת "... נרשם בטעות כי ההשכלה הנדרשת היא תואר ראשון בהנדסת חשמל בלבד", הוציאה חברת החשמל באמצעות יחידת משאבי האנוש הודעה מתקנת בה צוין בסעיף 3 א' לדרישות המשרה כי למשרה נדרש תואר ראשון בהנדסת חשמל/אלקטרוניקה. לעניין התאריך הזהה בשני גרסאות הפרסום, אף שגם חברת החשמל הודתה כי ההודעה המתקנת יצאה במועד מאוחר יותר מיום ה-15.10.06, חברת החשמל לא נתנה לכך הסבר.

איננו מקבלים את עמדת הנתבעים לפיה אי מתן הבהרות לשינוי דרישות התואר במשרה המוכרזת היה בגדר תיקון טעות אנוש גרידא, שכן השינוי איפשר הגשת מועמדות לקבוצת עובדים חדשה. ומכל מקום, על חברת החשמל אשר אמונה על שמירה על עקרונות ההוגנות, היה לפרסם הודעת תיקון מסודרת, עם ציון תאריך התיקון, ולא לפרסם שוב את הגרסה השנייה כאילו מעולם לא היו שתי גרסאות. לפנינו אם כן פגם במכרז והשאלה נשאלת היא האם פגם זה היה בגדר פגם מהותי היורד לשורשו של מכרז. נשוב ונדון בפגם זה בהמשך.

ג. פגם נוסף בפרסום המכרז בא לידי ביטוי בסתירה בין קהל היעד לדרישות המשרה. בעוד שבתיאור הדרישות נקבע בגרסה הראשונה, כי הדרישה היא לתואר אקדמי בהנדסה חשמל ובגרסה השנייה - והנדסת/חשמל אלקטרוניקה, המכרז הופנה בשתי הגרסאות למנהלים בכירים ומנהלי מחלקות שהם מהנדסי חשמל - בגרסה הראשונה, ולמהנדסי חשמל חשמל/אלקטרוניקה - בגרסה השנייה. בשתי גרסאות הפרסום, לא הייתה ברורה כוונת חברת החשמל, שכן לולא נדרשו כישורי מהנדסים בחשמל /אלקטרוניקה, כטענת הנתבעים, כיצד זה יועד המכרז בשתי הגרסאות, למהנדסי חשמל/אלקטרוניקה? מאידך אם מלכתחילה נקבע בפרסום בשתי הגרסאות כי למילוי התפקיד המוצע נדרשת השכלה אקדמית בלבד (תואר ראשון עם עדיפות לתואר שני) מדוע יועד המכרז אך ורק למהנדסי חשמל בגרסה ראשונה ומהנדסי חשמל/אלקטרוניקה בגרסה השנייה?

ד. ליקוי נוסף בפרטי המכרז כפי שפורסמו, מייחס לסגן מנהל המחוז לעניינים טכניים אחריות על משרד "מהנדס המחוז" לטענת הנתבעים אין למעשה בחברת חשמל בעל תפקיד של מנהל מחוז, וכפי שציינו בעצמם: "המונח "מהנדס מחוז" הינו מטבע לשון השאול ממקומות אחרים כמו עיריות והוא משמש לשם תיאור תחום אחריות ולא בעל תפקיד מסוים ..יודגש ויטעם כי כל אימת שנדרש רישיון לביצוע פעולה מסוימת בתחום שהוא באחריותו של הסגן הטכני לרבות פעולות המיוחסות בנהלים "למהנדס המחוז" הרי שהסגן הטכני אחראי לכך שהפעולה תבוצע ותבוצע על ידי בעל הרישיון הנדרש כאשר אחריותו של הסגן הטכני היא אחריות ניהולית...."(סעיף 52(ב) לתגובת המשיבים מיום 8.4.07. ).

ה. עיון במבנה מחוז ירושלים מלמד, שאין גוף שנקרא "מהנדס מחוז" (ראה נספח טז לתגובת המשיבים הנ"ל). מאידך לפי טענת התובעים, הסגן לעניינים טכניים הוא הוא מהנדס המחוז, ומכאן טענתם בדבר ההכרח ברישיון מהנדס חשמל מסוג "חשמלאי מהנדס". נשאלת, אפוא, השאלה מדוע בתיאור תפקיד סגן מנהל המחוז לעניינים טכניים נכתב כי הוא "ממונה על משרד מהנדס המחוז?! ואם כוונת כותבי המכרז הייתה שהסגן לעניינים טכניים אחראי לתכנון אחזקה ותפעול רשת חל"ב וביצוע רשת וביצוע חל"ב, מדוע הוכנס לתיאור התפקיד התואם את מבנה מחוז ירושלים, מונח בשם "משרד מהנדס המחוז"? שכן בפרסום המכרז יחשוב הקורא שמדובר על משרד מהנדס מחוז בנפרד מהמחלקות האחרות: אחזקת רשת,תפעול רשת,תכנון,ביצוע רשת וביצוע חל"ב.

ו. המסקנה העולה מפגמי פרסום המכרז היא, כי לא הייתה הלימה בין דרישות המשרה לבין תיאור התפקיד של סגן מנהל המחוז לעניינים טכניים.

ז. המועד האחרון להגשת המועמדות למכרז נקבע ליום ה-29.10.06. למכרז הציגו את מועמדותם שני מועמדים" מר משה כהן ששימש באותה עת, כמנהל מחלקת תכנון רשת חל"ב במחוז ירושלים והינו בעל תואר שני במינהל עסקים ותואר ראשון בהנדסת אלקטרוניקה, ועובד נוסף מר אלישע אלי, ששימש כמנהל מחלקת תכנון רשת חל"ב במחוז דרום והוא בעל רישיון מסוג "חשמלאי מהנדס" וכן מסוג "חשמלאי בודק סוג 3".

ח. בשלב השני להליכי המכרז בהתאם לנוהל מינוי בכירים, התכנסה ועדת האיתור בימים 8.11.06 ו-14.11.06 ובחנה את מועמדותם של מר משה כהן ומר אלישע אלי. בחינה זו העלתה כי שני המועמדים עומדים בתנאי הקדם למכרז (השכלה וניסיון). בעקבות כך הועברו המועמדים לשלב השלישי בהליכי המכרז ונשלחו ביום ה-9.11.06 למבחני התאמה בחברת "פילת" (חברה העוסקת במתן שירות בתחומי ניהול משאבי אנוש, כולל בדיקות התאמה של מועמדים לתפקידי יעד בארגון, ע"פ דרישת הארגון). בחינות ההתאמה, לפי הנטען ע"י הנתבעים, טענה עליה לא השיגו התובעים, הצביעו על כך שמר כהן "מתאים יותר לתפקיד והוא בעל סיכוי גבוה יותר להצליח בתפקיד"(ראה סעיף 5.1 לסיכום ועדת האיתור מיום 15.11.06, נספח ח' לתגובת המשיבים מיום 8.4.07).

ט. בשלב הרביעי והאחרון להליכי המכרז,קיימה ועדת האיתור ראיונות אישיים עם המועמדים ובחרה במשה כהן לתפקיד. הבחירה התבססה על נתוני ההשכלה והניסיון של המועמדים, בחינות ההתאמה,המלצות ממונים והראיונות האישיים.

י. כעולה מהתיאור הנ"ל, ועדת האיתור פעלה כנדרש לכאורה על פי נוהל מינוי בכירים. אולם בחינה מדוקדקת מגלה חשש כבד לכישורי חברי ועדת האיתור עצמם. כלל ידוע הוא כי בשירות הציבורי בועדות בוחנים לרבות ועדות איתור, צריך שיהיו חלק מהנציגים בוועדה בעלי השכלה מקצועית רלבנטית לתפקיד המוצע (ראה למשל הרכב ועדות איתור לפי החלטות ממשלה סעיף 24 לעיל, ראה גם הרכב ועדות בוחנים בתקשי"ר).

במקרה שלפנינו נמצא, כי אף לא לאחד מחברי ועדת האיתור הייתה השכלה מקצועית בתחום החשמל או האלקטרוניקה. היות והתעורר ספק לעניין זה, ובטרם מתן פסה"ד, פנה בית הדין שוב לצדדים במטרה לבדוק את כישורי ועדת הבוחנים. ביום ה 16.7.09 נתקבלו מהצדדים התשובות והתברר למעלה מכל ספק כי לאף אחד מחברי ועדת האיתור לא הייתה השכלה בחשמל או אלקטרוניקה.

טענת התובעים לעניין אי כשירותם של חברי ועדת האיתור נמצאה, אפוא, נכונה. איננו יכולים לקבל את עמדת הנתבעים לפיה מדובר על תפקיד ניהולי בלבד, ושמשום כך אין רלבנטיות למקצועיותם של חברי ועדת האיתור, שהרי מלכתחילה חברת החשמל היא זו שפרסמה שלמילוי התפקיד נדרשת השכלה בחשמל או אלקטרוניקה, ולא יעלה על הדעת שהשכלת הבוחנים תהיה כזו ש לא יוכלו לשאול את הנבחנים שאלות בתחום החשמל או האלקטרוניקה.

יא. פגם מהותי נוסף בא לידי ביטוי בפגישה שנערכה בין מר כהן לבין מר משה לוי , יו"ר
ועד העובדים במרחב ירושלים, עת ששוחח עם מר יעקב חי , בנוכחות
מר יגאל בן אריה ומר איכה יכין. לימים, אנשים אלו היו אלה שנבחרו כחברי ועדת
האיתור
. השיחה התקיימה "יום או יומיים לאחר מכתבו של מר יעקב חי מיום
22.10.06 "
כדברי הנתבעים (ראה תגובת המשיבים מיום 8.4.2007 ,סעיף 48 ).
היינו, הפגישה נערכה כ- 10 ימים לאחר פרסום המכרז מיום ה- 15.10.06 ולאחר
שהיה ידוע כי המועמדים שהגישו מועמדותם למשרה המוצעת הם משה כהן ומר
אלישע אלי.

יב. כלל ידוע הוא בשירות הציבורי, שאין להעביר לידי מועמדים במכרז את שמות ועדת הבוחנים לא כל שכן להיפגש עימם. פגישות מוקדמות מסוג זה בין חברי ועדת בוחנים לרבות ועדות איתור, עומד בניגוד גמור לכללי הצדק הטבעי, לעקרונות השוויון וההוגנות ומעלה חשש כבד למכרז שנועד מראש לסמן מועמד מסוים, חשש המקבל משנה תוקף מהסיכומים אליהם הגיעו הצדדים.

משום כך, אף שהפגישה נועדה במקורה, כפי שתואר לעיל, להשיג "שקט תעשייתי", בין הנהלת חברת חשמל לבין הוועד, סיכומה מלמד על ליקוי מהותי בהתנהלות המכרז. לפי המוסכם בפגישה, מועמד שייבחר למשרה ולא יהיה בעל רישיון מהנדס חשמל מסוג "חשמלאי מהנדס" התחייב להשלים לימודים מתאימים עד להשגת הרישיון מסוג "חשמלאי מהנדס".

מאחר ולמכרז הגישו את מועמדותם כאמור, מר משה כהן, הנתבע2, ומר אלי אלישע
שהוא בעל רישיון מסוג "חשמלאי מהנדס", הרי ברור שכוונת הפגישה הייתה סיכום
מוקדם בין מר כהן לבין הנהלת חברת החשמל באמצעות הוועד. כאמור הנתבעים
הצליחו להוכיח כי מדובר היה בפגישה שנועדה לקבל "שקט תעשייתי"
ולא הסכם שבא להצביע על צורך אמיתי למילוי תפקיד סגן מנהל מחוז לעניינים
טכניים. עם זאת עצם הפגישה עם שניים מחברי ועדת האיתור מעלה סימני שאלה
קשים לגבי כשרות המכרז גופו!

ביטול המכרז ו/או ביטול המכרז מעיקרו(Void)

א. ככלל, ביטול החלטתה של ועדת בחינה, אמור להיות רק במקרים קיצוניים, עת נפל פגם מהותי בהחלטה או בהליכי המכרז. בע"ע 1070/01 שנער - נציב שירות המדינה ואח' קבע בית הדין הארצי לעבודה, כך:

"ביטולו של מכרז לא ייעשה אלא בהתקיים שיקולים כבדי משקל, מקום בו נמצא כי נפל פגם מהותי בהליכי המכרז או בהמלצת הוועדה, ממין אותם פגמים היורדים לשורשו של עניין והפוסלים מיניה וביה החלטתה של רשות ציבורית; כגון שיקולים זרים שאינם ממין העניין, כאלה הנגועים בהפליה, או בנגיעה אישית, או בהפרת זכות יסודית, כזכות לשוויון להגינות, או זכות הטיעון, או שנהגו כלפי משתתפים במכרז בניגוד לכללי הצדק הטבעי ושלא בתום לב ובמיוחד כמתחייב מיחסי עבודה."

ב. במקרה שלפנינו , כמתואר לעיל, הליכי המכרז היו נגועים בפגיעה בכללי הצדק הטבעי ונפלו בהם פגמים של ממש. לאור זאת אין לבית הדין אלא לקבוע כי התרופה המתאימה למצב שנוצר הוא ביטול המכרז למשרת סגן מנהל מחוז לעניינים טכניים ועריכת מכרז חדש תחתיו. אשר לסוגיית ביטול המכרז, קיימות שתי אופציות: האחת ביטול המכרז, והשנייה ביטול המכרז מעיקרו(Void). המבחן אותו יש לאמץ במקרה כזה הוא מבחן הפגם המהותי דהיינו האם הפגם או הפגמים היו ברמה כזו שאינם מותירים מקום לספק באשר לאי תקינות הליכי המכרז עד שניתן לומר כי למעשה ההליכים בהתקיימו לא היו בגדר מכרז כלל. במקרה שלפנינו, כאמור, מדובר על שרשרת ליקויים, אשר בהצטברותם ניתן לקבוע כי אכן נפלו פגמים היורדים לשורשו של עניין (גם אם העניין שבגינו פנו התובעים מלכתחילה – דהיינו דרישת סף מן המועמד שיהיה מהנדס – לא התקבלה).

ג. סיכומם של דברים, לאור השתלשלות העניינים כמתואר, כי הליכי המכרז שהביאו לבחירתו של מר כהן למשרה המוצעת היו לקויים ומצביעים על שרשרת פגמים היורדים לשורשו של המכרז כמוצג להלן:

1) פרסום מכרז בשתי גרסאות שונות הנושאות אותו תאריך 15.10.06
ללא מכתב הסבר.

2) אי הלימה בין הדרישות תואר בהנדסת חשמל/אלקטרוניקה לבין קהל
היעד מנהלים בכירים ומנהלי מחלקות שהם מהנדסי
חשמל/אלקטרוניקה.

3) קיום פגישה בין חבר ועדת האיתור לבין המועמד משה כהן, קודם
למכרז (אף שבמועד בפגישה טרם ידעו חברי וועדת האיתור כי ישמשו
ככאלה).

4) אי כשירותם של חברי ועדת האיתור, כשלאף אחד מהם לא הייתה
השכלה מקצועית בתחום חשמל/אלקטרוניקה.

סוף דבר

לאור הפגמים שהתגלו, הרינו קובעים כי המכרז בטל מעיקרו. חברת החשמל תפרסם בהקדם מכרז חדש לתפקיד סגן מנהל מחוז ירושלים לעניינים טכניים בחברת החשמל. לאור זאת יש להתייחס למצב שנוצר כאל מצב שהיה ערב פרסום ההודעה על התפנותה של משרת סגן לעניינים טכניים באוקטובר 2006. המכרז החדש צריך לעשות הבחנה ברורה בין דרישות הסף ובין דרישות נוספות, מבלי לשנות את תיאור משרתם. לאור זאת (וככל שלא תהיה רביזיה בחברת החשמל לגבי כישורי מנהלי המחוז וסגניהם, מתוך צורך מקצועי- ענייני בכישורים אלו), אין למנוע ממר כהן לשוב ולהגיש את מועמדותו. כמו כן, ועד לקיומו של המכרז הנוסף, ומאחר שמר כהן שימש בתפקיד גם בטרם המכרז, הרי שמינויו יהיה כמינוי בפועל עד לקיום המכרז החדש.

ועניין נוסף: איננו יכולים שלא להעיר כי תיק זה היה מתייתר, לו לחברת החשמל היו כללי איוש משרות וכללי ועדת איתור, באופן מסודר וברור.
לפיכך, טוב תעשה חברת החשמל אם תשקול לאמץ את כללי איוש משרות באמצעות מכרזים של שירות המדינה, לרבות כללי ועדות איתור על בסיס החלטות הממשלה כפי שפרטנו לעיל. כמו כן ראוי שחברת החשמל תחבר ספר תקנים ומשרות, בו יפורטו תיאורי התפקידים והדרישות באופן שתתקיים הלימה מלאה בין תיאורי התפקידים לדרישות, תוך שניתן יהיה לעדכנו מעת לעת על בסיס החלטות הנהלת חברת חשמל.


בנסיבות אלו, תשלם חברת החשמל לתובעים סך של 10,000 ₪ + מע"מ כשכ"ט עו"ד.

ערעור על פסק דין זה ניתן להגיש לבית הדין הארצי תוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין ליד הצד המבקש לערער.

ניתן היום 26 באוגוסט 2009, ו' באלול תשס"ט, בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לצדדים.

--------------------- -------------------------- -------------------

נציגת עובדים יפה שטיין, שופטת נציג מעבידים

ירדנה רוביו אב"ד יעקב לוזוןמעורבים
תובע:
נתבע: חברת החשמל לישראל בע"מ
שופט :
עורכי דין: