ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין טובה בושמיץ נגד דיזנהאוס יוניתו :


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה

ב ב א ר - ש בע

עב 3383/08

בפני:

כבוד השופט אילן סופר

26/08/2009

בעניין:

טובה בושמיץ

ע"י ב"כ עו"ד

אברהם מולכו

התובעת

נ ג ד

דיזנהאוס יוניתורס תיירות (1975) בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

רוית ארבל

הנתבעת

פסק דין

1. התובעת הגישה תביעה כנגד הנתבעת לתשלום פיצויי פיטורים ופיצויי הלנת פיצויי- פיטורים.

2. הנתבעת הינה חברה, העוסקת באספקת שרותי תיירות בארץ ובחו"ל. התובעת הינה סוכנת נסיעות, אשר הועסקה אצל הנתבעת כמנהלת סניף באר-שבע מאז 26.1.99.

3. לקראת חודש יולי 2008, הודיעה התובעת לנתבעת על רצונה לעזוב את תפקידה וזאת על רקע הנסיעות הארוכות ממקום מגוריה במושב סגולה לבאר שבע והנכדים שנולדו לה.

בשיחה טלפונית שקיימה התובעת עם מר אייל סלוק ביום 2.7.08, הוסכם כי התובעת תמשיך לעבוד עד ה- 15.8.08 ויוכן לתובעת מסמך לגבי תנאי העזיבה. (תכתובת הדואר האלקטרוני סומנה כנ/2 בתיק המוצגים של הנתבעת).

4. בתאריך 9.7.08, העבירה הגב' רקפת אלוני סייג, מנהלת משאבי אנוש בנתבעת כתב התחייבות וסילוק, אשר בכפוף לחתימה עליו התובעת אמורה היתה לקבל את כספי התגמולים והפיצויים בפוליסות ביטוח המנהלים (כתב ההתחייבות צורף כנ/3).

אחד מהתנאים בכתב ההתחייבות היה כי התובעת תימנע מתחרות עם הנתבעת.

5. התובעת השיבה לגב' אלוני באותו יום וציינה, כי צריך להיות ברור לנתבעת שמקצועה הוא סוכנת נסיעות, והיא מבקשת ששחרור הכספים התגמולים לא יחכה 45 ימים. (התכתובת צורפה כנ/6 לתיק המוצגים של התובעת).

6. בתאריך 31.7.08, הודיעה התובעת לעובדי הנתבעת, כי תסיים לעבוד לאחר שמלאו 10 שנים לעבודתה בניהול סניף באר שבע (העתק המכתב צורף כנ/1).

7. בתאריך 24.10.08, העבירה הגב' אלוני לתובעת הסכם מתוקן ובו צויין, כי כספי התגמולים ישוחררו בתוך 45 ימים וכספי הפיצויים ישוחררו עד 31.1.09 (המסמך סומן כת/2).

8. התובעת השיבה למכתב ביום 26.10.08 וטענה, כי אין כל הבדל בין כתבי ההתחייבות למעט דחיית מועד שחרור הפיצויים ל- 31.1.09. התובעת טענה, כי יש לכבד את ההתחייבות המקורית ולדאוג לשחרור הכספים עד 31.10.08 (ת/3).

9. בתאריך 10.8.09, השיבה הגב' אלוני לתובעת וציינה, כי מאחר ובעת התפטרותה, מסרה התובעת כי אין בכוונתה לעסוק במקצועה, נענתה הנתבעת לבקשה לשחרור כספי הפיצויים, וזאת לפנים משורת הדין. בפועל, התברר כי התובעת עוסקת במקצועה; הנתבעת הסכימה לשחרר לתובעת ב- 1.1.09 את כספי הפיצויים בכפוף לקיום ההתחייבויות הבסיסיות במכתב שתוכנו סוכם עם התובעת (המכתב צורף כנספח ד' לכתב התביעה).

10. ב"כ התובעת השיב לגב' אלוני ביום 29.10.08 וציין, כי התובעת מעולם לא התחייבה להפסיק לעבוד כסוכנת נסיעות אלא התחייבה שלא לעסוק בתחום הנסיעות עם לקוחות הנתבעת. התובעת לא הפרה כל התחייבות ועל כן היא עומדת על שחרור כספי הפיצויים בתוך שבעה ימים שאם לא כן תוגש תביעה.

11. בתאריך 31.10.08, השיבה ב"כ הנתבעת לב"כ התובעת וציינה, כי התובעת יצרה מצג שוא לפיו אין בכוונתה לעבוד או להתחרות בנתבעת. על כן, היא אינה זכאית לפיצויי פיטורים, אך לפנים משורת הדין, תסכים הנתבעת לשחרור הפיצויים בחודש 1/09 בכפוף לעמידת התובעת בהתחייבותה (נספח ב' לכתב ההגנה).

12. התובעת הגישה את התביעה ביום 13.11.08. בדיון שהתקיים ביום 27.5.08, הוסכם כי מאחר ואין מחלוקת עובדתית בין הצדדים, יסכמו בכתב ועל בסיס כך יינתן פסק דין.

13. טענות הצדדים

התובעת טוענת, כי לא הפרה כל התחייבות בהסכם עליו חתמה. בנוסף, התובעת טוענת כי לא הסתירה את עבודתה כסוכנת בית מטעם אופיר טורס בחברת אינטל. התובעת לא התחייבה לא לעבוד כסוכנת נסיעות אלא רק לא לעבוד עם לקוחות הנתבעת.

לטענת התובעת, גם אם מדובר בטעות או בהטעייה שנפלו בחתימה על החוזה, עדיין אין כל קשר סיבתי בין המידע המטעה והנכונות לחתום על החוזה.

התובעת טוענת, כי עקב אי שחרור כספי הפיצויים במועד, איבדו הכספים מערכם סך של כ- 14,000 ₪ והיא עותרת לקבלתם בתוספת פיצויי הלנת פיצויי פיטורים.

הנתבעת טוענת, כי הסכימה לשחרר את כספי הפיצויים לתובעת על בסיס הצהרת התובעת כי אין בכוונתה להתחרות בנתבעת.

הצדדים ניהלו תכתובת בקשר לנוסח כתב ההתחייבות, והתובעת היתה זו שסרבה לחתום על חתימת אי תחרות. התובעת החלה לעבוד באופיר טורס ופנתה ללקוחות הנתבעת וספקיה והציעה להם הצעות מתחרות.

בנסיבות אלו בהן לא עמדה התובעת בהתחייבותה שלא להתחרות בנתבעת, הפרה מצגים, אין היא זכאית לשחרור כספי הפיצויים. לו התובעת היתה מתחייבת להימנע מפניה ללקוחות הנתבעת ולספקיה, ניתן היה לשחרר הכספים בחודש 1/09 אולם התובעת סרבה לכך.

14. הכרעה

במרכז המחלוקת שבפנינו עומדת השאלה, האם התובעת התחייבה שלא להתחרות בנתבעת, במובן זה שהתחייבה שלא לעבוד כסוכנת נסיעות?

התשובה לשאלה זו נמצאת הן במסמכים שבפנינו והן ברמה המשפטית העקרונית. במסמכים מצאנו, כי כבר עם קבלת כתב ההתחייבות שחתימה עליו היוותה תנאי לשחרור כספי הפיצויים, כתבה התובעת במסגרת הסתייגויותיה כהאי לישנא (נ/5):

"ברור לכם שהמקצוע שלי הוא סוכנת נסיעות".

זאת אומרת, התובעת ביקשה להבהיר באופן שלא משתמע לשתי פנים, כי יש בכוונתה להמשיך ולעבוד כסוכנת נסיעות.

האם התחייבות כזו השתמעה באופן מפורש מכתב הויתור? נבחן כעת את תניותיו (ת/1):

"1. אני מתחייבת שלא להיות בקשר עסקי בתחום הנסיעות עם לקוחות אשר בעת בה שימשתי כמנהלת דיזנהויז יוניתורס תיירות (1975) בע"מ סניף ב"ש עבדו ו/או עובדים עימה (להלן יכונו: "לקוחות החברה") וזאת למשך תקופה של שנתיים מיום הפסקת עבודתי אצלכם.

2. אני מתחייבת לא לגרום בכל מעשה או מחדל לכך כי לקוחות החברה יחדלו לעבוד עמכם ו/או יעבדו גם עם גורמים אחרים.

3. אני מתחייבת לא לעשות מעשה או מחדל כלשהו אשר יביא במישרין או בעקיפין לכך כי לקוחות החברה יעבדו עם גורמים אחרים.

4. אני מתחייבת שלא להיות בקשר עסקי בתחום הנסיעות עם עובדים אשר בעת בה שימשתי כמנהלת דיזנהויז יוניתורס תיירות (1975) בע"מ סעיף ב"ש עבדו ו/או עובדים בדיזנהויז יוניתורס (להלן יכונו: "עובדי החברה") וזאת למשך תקופה של שנתיים מיום הפסקת עבודתי אצלכם.

5. אני מתחייבת לא לגרום בכל מעשה או מחדל לכך כי עובדי החברה יחדלו לעבוד עמכם ו/או יעבדו גם עם גורמים אחרים.

6. אני מתחייבת לא לעשות כל מעשה או מחדל המהווה תחרות בעסקי חברתכם או מי מחברת אשכול חברות דיזנהויז. תחרות- שימוש במידע שצברתי אצל חברתכם על מנת לקדם עסקים של גורם אחר בענף התיירות באופן שבהסתמך על הידע שרכשתי הוא יתחרה עם חברתכם בתחום בו לפני כניסתי לתפקיד אצלו הוא לא עסק ולא התחרה בחברתכם.

7. התחייבותי זו הינה לגבי מעשים הנעשים בין במישרין ובין בעקיפין, בין בעצמי ובין באמצעות אחרים, בין כעובדת או יועצת של גורם אחר ובין כשותפה או בכל דרך אחרת.

8. אני מתחייבת לשמור בסודיות מוחלטת את סודותיה העסקיים של חברתכם ובכלל זה רשימת לקוחות, רשימת ספקים, שיטת תמחיר ועלויות רכש, הזדמנויות עסקיות, בין אם מומשו ובין אם טרם מומשו, תנאי עבודה עם לקוחות וספקים (לרבות מדיניות אשראי, הנחות וכיוצא בזה), תוכניות עסקיות של החברה אליהן נחשפתי בהיותי מנהלת של החברה. ידוע לי כי הידע שנגלה לי במהלך עבודתי הוא קניין החברה ומהווה סוד עסקי כמשמעו בחוק עוולות מסחריות."

15. ניתוח התניות מלמד, כי התובעת הסכימה לא לפנות ללקוחות עימם היתה בקשר עסקי במשך תקופה של שנתיים, כך גם לא להיות בקשר עסקי עם עובדי הנתבעת;

תניית אי התחרות המפורשת המופיעה בסעיף 6 – מגדירה במדוייק מהי תחרות – והוא שימוש במידע שנצבר במסגרת העבודה אצל הנתבעת לצורך קידום עסקים של גורם מתחרה, בתחום בו לא עסק או התחרה בנתבעת לפני שהתובעת החלה לעבוד אצלו.

התובעת כזכור עברה לעבוד כסוכנת בית של אופיר טורס במפעל אינטל.

אופיר טורס התחרתה בנתבעת גם לפני שהתובעת החלה לעבוד אצלה. לא הוכח בפנינו, כי אינטל או מי מעובדיה היו לקוחות של הנתבעת ועל כן לא מדובר בתחרות כהגדרתה בסעיף 6.

16. עיינו גם ב-נ/6 ממנו עולה, לטענת הנתבעת, כי התובעת הציעה ללקוח הנתבעת הצעת מחיר ולא מצאנו בו כל אסמכתא כי מדובר במסמך שהגיע מהתובעת.

17. אין חולק, כי הנוסח של כתב ההתחייבות ובו התניות שפורטו לעיל נשאר בעינו גם לאחר התיקונים שנעשו בקשר למועד התשלום (נספח ב' לכתב התביעה).

אין גם חולק שבסמוך לקבלת כתב ההתחייבות המתוקן ציין בא כוח התובעת ב- 29.10.08, כי התובעת עובדת כסוכנת נסיעות פנימית בחברת אינטל ומשרתת את עובדי החברה בלבד (ת/4, סעיף 8).

מכאן יוצא, כי לא היה כאן מצג שוא, או הסתרת עובדות; אף ההתחייבות שהכתיבה הנתבעת לא דיברה על איסור תחרות גורף בכל צורה שהיא. ודאי שלא דובר על כך שהתובעת מנועה לעסוק במקצועה כסוכנת נסיעות.

18. ברור לנו, שהנתבעת לא רצתה ולא התכוונה , לאיסור תחרות גורף, שכן לו היתה מעלה זאת על הכתב, לא היה לכך כל תוקף חוקי, בשים לב לפגיעה החמורה והבלתי מידתית בחופש העיסוק של התובעת. (ע"ע (ארצי) דן פרומר – רדגארד בע"מ, פד"ע ל"ז (1999) 294).

לא מצאנו במכתבה של הגב' אלוני לתובעת מיום 24.10.08, אליו צורף נוסח ההתחייבות המתוקן, כל התייחסות לעניין הפרת ההתחייבות הנטענת שלא לעבוד בסוכנות נסיעות. יצויין, כי הדברים עולים בקנה אחד עם האמור במכתב התשובה של ב"כ הנתבעת לב"כ התובעת מיום 31.10.08, בו צויין מפורשות בסעיף 5 – לפיו "בשלב זה, לפנים משורת הדין ולאור תקופת העסקתה של שולחתך אצל שולחתי, שולחתי אינה חוזרת בה מהסכמתה לשחרר את רכיב הפיצויים בחודש 1/09 בכפוף לעמידת שולחתך באמור במכתב שנמסר לה." (נספח ב' לכתב ההגנה).

התובעת כאמור הסכימה וחתמה על כתב ההתחייבות, אבל לא הסכימה לשחרור מאוחר של הכספים.

בנקודה זו, גם אנו מתקשים להבין מדוע היה צריך לדחות כל פעם מחדש את שחרור הכספים כאשר לא מדובר בכספים שהנתבעת אמורה היתה לשחרר מכיסה, אלא בכספים שהופרשו זה מכבר ונמצאים בחברת הביטוח.

19. מכל המקובץ עולה, כי משהתובעת לא הפרה כל התחייבות כלפי הנתבעת, היא היתה זכאית לשחרור הכספים במועד שהופיע בהתחייבות הראשונה. דהיינו, תוך 45 ימים ממועד סיום עבודתה 15.8.08 – לא יאוחר מ- 31.9.08.

התובעת טענה, כי סכום הפיצויים נכון לחודש יולי 2008 עמד על כ- 114,054(ת/7). אין לנו נתונים על שווי סכום זה בחודש ספטמבר 2008, אך ב- 2/09 הוא עמד על 100,693 ₪ (ת/8).

ככל שהסכום נכון להיום נמוך מ- 114,054 ₪, תשלים הנתבעת את ההפרש בצרוף ריבית והצמדה כחוק מיום 1.10.08 ועד התשלום בפועל.

20. אשר לפיצויי ההלנה: כאשר פיצויי פיטורים משולמים לעובד לפנים משורת הדין, בהסכמת המעביד, אופיים דומה לפיצויי פיטורים שמקורם בחוק פיצויי פיטורים אף לענין פיצויי הלנה (דב"ע (ארצי) נ"ז 179-3, רוזנברג – חברת גסטטנר (ישראל) בע"מ, פד"ע לג (1999) 211. ברוח זו קובע סעיף 20(א)(3) לחוק הגנת שכר תשי"ח – 1958:

20 (א) בסעיף זה "המועד לתשלום פיצויי פיטורים" לגבי עובד או מי

שזכאי לפיצויי פיטורים מכוחו – המאוחר שבין המועדים האלה: ....

(3) אם נקבעה, על פי חוזה עבודה או הסכם אחר, זכות לפיצויי פיטורים העודפת על זו הקבועה בחיקוק, בהסכם קיבוצי, בהסדר קיבוצי אחר או בצו הרחבה – היום שנקבע לתשלום פיצויי הפיטורים על פי אותו חוזה עבודה או הסכם, ואם לא נקבע יום כאמור והזכות כאמור נקבעה לאחר יום הפסקת יחסי עובד ומעביד – היום שבו נקבעה הזכות." ....

(ג) מי שזכאי לפיצויי פיטורים שלא מכוח סעיפים 1(א) או 5 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג 1963, לא יחול לגביו המועד לתשלום פיצויי פיטורים כאמור בסעיף קטן (א) אלא לאחר שנמסרה למעביד קודם לכן דרישה בכתב לתשלום הפיצויים תוך ציון העילה לדרישה; נמסרה הדרישה למעביד לאחר המועד האמור – יחול לגביו המועד לתשלום הפיצויים ביום מסירת הדרישה."

21. כאמור, בהתאם לכתב ההתחייבות המקורי, היתה הנתבעת אמורה לשחרר את כספי הפיצויים ב- 30.9.08. ב"כ התובעת העביר לנתבעת מכתב דרישה ביום 29.10.08 ובו דרש, כי מכתב שחרור הכספים ינתן בתוך 7 ימים ממועד המכתב. דהיינו, עד 5.11.08. זהו המועד לתשלום פיצויי פיטורים.

22. יכולים אנו להבין כי לנתבעת היתה טעות משפטית בהבנת ההתחייבות שהתובעת לקחה על עצמה וכביכול פטרה את הנתבעת משחרור הכספים. אולם טענה זו לא עמדה עוד לנתבעת מרגע שהגישה את כתב ההגנה ב- 7.12.08. במועד זה, כאשר הנתבעת היתה מיוצגת ע"י עו"ד, כבר יכולה היתה להבין, כי לא מדובר בהפרת ההתחייבות.

אשר על כן, בהתחשב בנסיבות שפורטו, מצאנו להעמיד את פיצויי ההלנה על סכום גלובלי בשיעור 15,000 ₪.

23. סוף דבר

הנתבעת תוציא לחברת הביטוח מכתב עם העתק לב"כ התובעת בתוך 7 ימים ממועד קבלת פסק הדין, ובו תורה על הסכמתה לשחרור מיידי של כספי הפיצויים.

עם קבלת כספי הפיצויים, תודיע ב"כ התובעת בכתב לב"כ הנתבעת האם קיים הפרש בין הסכום שהתקבל לבין 114,054 ₪. ככל שקיים הפרש ישולם ע"י הנתבעת בתוך 14 ימים ממועד קבלת הדרישה ובצרוף ריבית והפרשי הצמדה מיום 31.9.08 ועד התשלום בפועל.

24. עוד תשלם הנתבעת לתובעת פיצויי הלנה בסך 15,000 ₪, אשר ישאו ריבית והצמדה כחוק מהיום עד התשלום בפועל.

25. הנתבעת תשלם לתובעת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 15,000 ₪, אשר ישאו ריבית והצמדה כחוק מהיום עד התשלום בפועל.

ניתן היום ה' באלול, תשס"ט (25 באוגוסט 2009) בהעדר הצדדים.

_____________

אילן סופר - שופט

003383/08עב 734 ויקי גוטפליישמעורבים
תובע: טובה בושמיץ
נתבע: דיזנהאוס יוניתורס תיירות (1975) בע"מ
שופט :
עורכי דין: