ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בירגר גניה נגד פוואר קלין :


בתי הדין לעבודה

בבית הדין האזורי לעבודה בבאר-שבע

דמ 002023/09

בפני:

כב' הרשם יוחנן כהן

26/08/2009

בעניין:

בירגר גניה

התובעת

נ ג ד

פוואר קלין אבטחה וניקיון בע"מ

הנתבעת

פסק דין

1. ביום 24/05/2009 הוגשה תביעת התובעת. התביעה הומצאה כדין לידי הנתבעת ביום 14/07/2009 בצירוף דרישה להגשת כתב הגנה.

2. עד היום, לא הגישה הנתבעת כתב הגנה.

3. בנסיבות אלה איעתר לבקשת התובעת ומתוקף הסמכות הנתונה לי לפי תקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991, אתן בידי התובעת פסק-דין על יסוד כתב התביעה שהגישה.

4. הנתבעת תשלם לתובעת כדלקמן:

א. שכר עבודתה בסך של 1,528 ₪.

ב. פיצויי פיטורין בסך של 8,069 ₪.

הסכומים הנ"ל ישולמו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 31/03/09 ועד ליום התשלום המלא בפועל. אם לא ישולמו הסכומים הנ"ל תוך 9 ימים מיום שיומצא פסק דין זה לידי הנתבעת ישולם סכום זה בצירוף פיצויי הלנה בשיעור 3% לחודש החל מיום 31/03/09 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

5. בנוסף תשלם הנתבעת לתובעת כדלקמן:

א. פדיון חופשה בסך של 609 ₪.

ב. דמי הודעה מוקדמת בסך של 3,653 ₪.

ג. דמי הבראה בסך של 265 ₪.

ד. פיצוי בגין אי הפרשה לפנסיה בסך של 545 ₪.

הסכומים הנ"ל ישולמו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 31/03/09 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

6. כמו כן תשלם הנתבעת לתובעת הוצאות משפט בסך 750 ₪ אשר יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

ניתן היום 16 באוגוסט, 2009 (כ"ו באב תשס"ט) בהעדר הצדדים.

יוחנן כהן - רשם

002023/09דמ 734 בתיה כהןמעורבים
תובע: בירגר גניה
נתבע: פוואר קלין אבטחה וניקיון בע"מ
שופט :
עורכי דין: