ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כהן יוחנן נגד ביטוח לאומי :


בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה
בבאר שבע

בשא 1925/09

בל 2915/04

בל 1315/08

בפני:

כב' הנשיא מיכאל שפיצר

26/08/2009

בעניין:

כהן יוחנן

מבקש

נ ג ד

המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ עו"ד:

סימונה מימון

משיב

החלטה

1. בפני בקשת התובע מר יוחנן כהן לביטול פסק דין שניתן בתיק בל 2915/04 ולהורות על קיום משפט חוזר.

2. לטענת המבקש, ב"כ הנתבע "הגישה מסמך מוזמן ומזוייף בתיק זה אשר הביאה להחלטה הפוכה בעניינו של המבקש".

3. עוד מונה הוא שורה של הטעיות שונות והגשת תגובות שקריות.

4. בסיום בקשתו מציין המבקש כי "כאן שקריה של ב"כ הנתבע הגב' סימונה, שכב' בית המשפט מגונן עליה בשיטתיות".

5. הנתבע הגיש תגובתו לבקשה ולפיה התובע לא המציא חלק מהמסמכים שהיה עליו להגיש. זאת ועוד, מוסיף הנתבע כי על פסק דינה של כב' הש' הופמן הוגש ערעור, ולא ניתן ללכת במסלול כפול, היינו ערעור ביד אחת ובקשה לביטול פסק דין ביד האחרת.

6. התובע גם הגיב לכך, אלא שאין בתגובתו משום חידוש כלשהו.

7. לאחר שבחנתי את הבקשה ואת התגובה, סבור אני שיש לדחות את הבקשה.

8. כל המסמכים שצורפו על ידי התובע אין בהם חידוש כלשהו ופסק הדין שניתן בתיק ניתן עוד ביום 20/6/05, ולא מצאתי חידוש כלשהו שיש בו כדי להצדיק את ביטול פסק הדין בהליך הקודם.

9. באשר לסוגיית קיומו של משפט חוזר, הרי שבית הדין הארצי נדרש לסוגיה זו בעניין אהרון ברק נ. המוסד לביטוח לאומי (עב"ל 1352/01), לא מצאתי שהתובע עומד באיזה מהתנאים הקבועים באותו פסק דין ואשר מצדיקים את ביטולו של פסק הדין וקיומו של משפט חוזר.

10. לא די בטענות של זיוף ורמייה בעלמא כדי להצדיק קיומו של משפט חוזר, אלא שיש להניח תשתית ראייתית מוצקה לטענות שכאלה, שאם לא כן, נמצאנו מותירים את ההליך המשפטי ללא סיום, דבר המנוגד לפסיקה בנושא זה.

11. גם חלוף הזמן מרים את הרף הדרוש לצורך ביטולו של פסק דין, במיוחד שאין בידינו הסבר כלשהו לשיהוי הרב בהגשת הבקשה.

12. גם העובדה שפסק הדין תלוי ועומד בפני ערכאת הערעור שוללת לטעמי את האפשרות להענות לבקשה.

13. יצויין כי התובע גם מנהל תביעה להבטחת הכנסה בתיק בל 1315/08, וזאת בעקבות חוב שנוצר לתובע בביטוח הלאומי וזאת בעקבות פסק דינו של חברי כב' הש' טוינה בתיק בל 1712/02, שבו נקבע כי הגב' סלומון אלה היא בת זוגו של התובע, תביעה שהתובעת חוייבה בה בסכום של 5,000 ש"ח ואשר נוהלה על ידי התובע דנן, שגם העיד בפני השופט טוינה במסגרת ההליך.

14. עתה מבקש התובע כי המוסד לביטוח לאומי יערוך לו חישוב כמשק בית משותף לו ולגב' אלה סלומון, וצודקת ב"כ הנתבע בתמיהתה "האם היום התובע מצהיר כי מנהל משק בית משותף עם אישתו הגב' אלה סלומון?" ושאלה זו מתחזקת על רקע הערעור התלוי ועומד בבית הדין הארצי בנושא זה.

15. תגובת הנתבע היא כי מכאן עולה שהתובע מסר פרטים שאינם נכונים ולכן נשללה זכאותו לגמלה מיום נישואיו.

16. בנסיבות אלו, ולאחר שבחנתי גם בקשה זו לעריכת בדיקת זכאות לפי משק בית משותף, סבור אני שיש לדחותה.

17. עניין זה כלל לא עמד בהליך משפטי כלשהו ועל התובע עם בת זוגו להגיש תביעה לגמלת הבטחת הכנסה וזו תבחן במסלול המקובל, ואין צריך לומר כי שעה שהתובע ובת זוגו ניסו תחילה לקבל בנפרד גמלת הבטחת הכנסה, ואשר כב' הש' טוינה אשר כאמור חייב את בת זוגו של התובע בתיק בל 1712/02 בהוצאות משפט , קבע כי אין מקום להלכה ולפיה לא יושתו הוצאות בתיקי ביטוח לאומי, הרי ש"להלכה זו אין מקום שעה שהמבוטח ביודיעין מציג מצב שווא בפני הנתבע ובדרך זו זוכה לזכויות אשר אינן מוקנות לו בדין. קל וחומר שעה שמבוטח כאמור מבקש ומנהל הליך משפטי במהלכו הוא יוצא בהצהרות שאינן אמת".

18. הדעת אינה סובלת מצב שבו הגישו התובע ורעייתו תביעה לגמלת הבטחת הכנסה כיחידים, ומשהופרכה תביעתם - לבקש במהלך הליך משפטי אחר הכרה וחישוב כבני זוג כאילו לא היו דברים מעולם .

אלא שעניין זה נותיר לפקיד התביעות אשר יבחן את התביעה, אם תוגש לגופה, ומאליו מובן שדלתו של בית דין זה פתוחה גם בעתיד.

19. סוף דבר - בקשותיו של התובע נדחות.

20. משעושה התובע בהליך המשפטי ככל העולה על רוחו, ובשעה שמדובר בבקשה לא ראויה לא במהותה ועוד פחות מכך בסגנונה, נושא שבית הדין כבר התייחס אליו בהחלטות קודמות ללא הועיל, אני מחייב אותו בהוצאותיה בסכום של -.2,000 ש"ח בצירוף מע"מ, אשר ישולמו תוך 30 יום מהיום, שאם לא כן, ישאו הפרשי הצמדה וריבית חוקית מהיום ועד התשלום בפועל.

21. יוזכר כי התיק קבוע לדיון ביום 23/11/09.

ניתנה היום ו' באלול, תשס"ט (26 באוגוסט 2009) בהעדר הצדדים.

מיכאל שפיצר, שופט

נשיא

001925/09בשא734 אלון שירהמעורבים
תובע: כהן יוחנן
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: