ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שפודהיים אניטה נגד חברת החשמל :

3

בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה - חיפה

עב 000608/08

בפני:

כב' השופט ר. כהן - נשיא

בעניין:

שפודהיים אניטה

ע"י ב"כ עוה"ד

וולר פנחס

התובעת

- נ ג ד -

חברת החשמל לישראל בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד

מיכל בן דוב-מילול

הנתבעת

פסק דין

1. בפנינו בקשה למתן פסק דין הצהרתי, לפיו התובעת, הגברת אניטה שפודהיים הייתה "ידועה בציבור" של מר אליהו סטרימלינג ז"ל ("המנוח") שנשא בחייו תעודת זהות 002075406, ונפטר ביום 16.01.08, וזאת לצורך הכרה בזכויותיה לקבלת פנסיית שאירים לפי תקנות הפנסיה לעובדי חברת החשמל ובהתאם לנהלים הפנימיים בחברת החשמל לישראל בע"מ ("הנתבעת").

2. בכתב התביעה נאמר שהתובעת והמנוח חיו כבני זוג נשואים וניהלו משק בית משותף משנת 1990, עד לפטירתו. עוד נאמר כי התובעת הייתה מורשית חתימה בחשבון הבנק של המנוח, וכי ביום 01.01.92 חתמו התובעת והמנוח על הסכם לחיים משותפים.

3. התביעה נתמכת בתצהיר אשר הוגש על-ידי התובעת, בו נאמר:

"הנני מצהירה כי החל מתחילת שנת 1990 ועד ליום פטירת המנוח, חיינו יחד כבעל ואישה לכל דבר ועניין בדירת המנוח...".

בנוסף, הומצא הסכם לחיים משותפים שחתמו התובעת והמנוח ביום 01.01.1992 (נספח ב' לכתב התביעה); תצהיר המנוח מיום 05.05.99 לפיו ניתן לתובעת ייפוי כוח מלא לפעול בשם המנוח וברשותו בחשבון הבנק שלו בבנק המזרחי (נספח ג'); מסמכים של מחלקת כוח אדם ומשאבי אנוש בנתבעת בהם ציין המנוח במקום המיועד ל"מצב משפחתי" שהוא ידוע בציבור, ובת זוגו היא התובעת (נספחים ד'- ו'); צוואת המנוח (נספח ז'), וכן הומצאה לבית-הדין תעודת פטירה של המנוח, לפיה המנוח היה גרוש (נספח א').

4. זכאות אלמנה לקצבת שאירים מעוגנת בסעיף 5 לתקנות הפנסיה לעובדי חברת החשמל (נספח א' לכתב ההגנה), כדלקמן:

"5. פנסיה לתלויים בפנסיונר שנפטר

(א) אלמנתו, יתומיו, וכן הוריו של פנסיונר שנפטר שהיו תלויים בו בחייו, זכאים לקבל פנסיה כמפורט בסעיפי משנה (ה) ו0(ו) דלהלן.

(ב) האלמנה זכאית לקבל פנסיה כל עוד היא באלמנותה".

הוראות תקנות הפנסיה בנתבעת אינן חלות על ידועה בציבור, וזכאותה של ידועה בציבור לפנסיית שאירים נקבעה בנוהל אגף משאבי אנוש 11-12-04, שעניינו "פנסיה לשאירים" (נספח ב' לכתב ההגנה) ("הנוהל"). סעיף 4.9 לנוהל קובע את זכאותה של ידועה בציבור לפנסיית שאירים, כדלקמן:

"4.9 ידועה בציבור

4.9.1 באין אלמנה יחולו סעיפים 5 (א) (ב) (ה) ו- 6 (א) (ב) (ה) של תקנות הפנסיה על הידועה בציבור אם יתקיימו שני התנאים הבאים:

א. האישה הוכרזה על ידי בית המשפט כידועה בציבור.

ב. האישה הייתה ידועה בציבור כאשתו וגרה עמו לפחות 3 שנים לפני פטירתו או שנולד להם ילד".

5. בכתב ההגנה נאמר שהנתבעת מותירה לשיקול דעת בית הדין את ההכרעה בשאלת היות התובעת "ידועה בציבור" של המנוח, לצורך זכאותה לגמלת שאירים מאת הנתבעת.

6. הלכה פסוקה היא שטענה בדבר היותם של שניים ידועים בציבור דורשת הוכחה (ע"ע 1016/00 טלינסקי ליובוב - קרן הגמלאות המרכזית, ניתן ביום 21.06.01). שני יסודות מקיימים את מוסד הידועים בציבור:

(א) חיי אישות כבעל ואישה;

(ב) ניהול משק בית משותף.

7. בנוסף לאמור לעיל נוסיף שהתובעת צירפה לתביעתה תצהיר של מר אברהם סטרימלינג, בנו של המנוח, התומך בגרסתה.

בתצהירו של מר סטרימלינג, נאמר:

"הנני מצהיר כי החל מתחילת שנת 1990 ועד ליום פטירתו חי אבי המנוח עם הגב' שפודהיים אניטה ... אשר הייתה אלמנה, כבעל ואשה לכל דבר ועניין בדירתו של אבי המנוח ...".

עיון בהסכם חיים משותפים שחתמו התובעת והמנוח ביום 01.01.92 מעלה שהתובעת והמנוח התגוררו תחת קורת גג משותפת בדירה השייכת למנוח.

מתצהיר המנוח מיום 05.05.99, שצירפה התובעת לתביעתה, עולה שהמנוח נתן לתובעת הרשאה מלאה לפעול בשמו וברשותו בחשבון הבנק שלו בבנק המזרחי.

מעיון בטופסי מחלקת כוח אדם בנתבעת בהם מילא המנוח את פרטיו האישיים, ביום 05.06.01, 12.02.06 ו-10.09.07, נמצאנו למדים שהמנוח ראה עצמו כידוע בציבור של התובעת.

8. לאור האמור ועל-פי התשתית העובדתית שהונחה בפנינו, אנו קובעים כי לעניין זכויותיה לפנסיית שאירים לפי תקנות הפנסיה לעובדי חברת החשמל והנוהל בנתבעת, התובעת היא בגדר "ידועה בציבור" של המנוח.

9. בשולי פסק הדין נוסיף באשר לתביעתה של התובעת כנגד מדינת ישראל-משרד האוצר-אגף התגמולים, כי בדיון שהתקיים ביום 13.07.08 הסכימו ב"כ התובעת ונציגת המדינה כי עניין זכאותה של התובעת לתגמולים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957 יועבר להכרעת בית משפט השלום בתל אביב אשר לו הסמכות העניינית לדון בעניין.

עותק פסק הדין ישלח בדואר לצדדים.

ניתן היום י"ד בתמוז, תשס"ח (17 ביולי 2008) בהעדר הצדדים.

ר. כהן, שופט - נשיא

טלי גולדשטיין