ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קובל דניס נגד מעגל פתוח בע"מ :

1

בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה - חיפה

דמ 003520/08

בפני:

כב' הרשמת שגית דרוקר

תאריך:

17/07/2008

בעניין:

קובל דניס ת.ז. 316775469

התובע

נ ג ד

מעגל פתוח בע"מ

הנתבעת

נוכחים:

מטעם התובע – התובע בעצמו

מטעם הנתבעת – איגור דמינט, מנכ"ל

פרוטוקול

התובע:

לשאלת בית-הדין ביחס לאמור בכתב ההגנה, לפיה היתה הסכמה לקיזוז הסך הנתבע משכר העבודה וזאת לאור שוויים של כלי העבודה שהיו ברשות התובע ושלא הוחזרו לנתבעת במועד סיום העבודה – אני משיב כי לא היתה הסכמה.

לשאלת בית-הדין באשר לנסיבות סיום העסקתי בנתבעת – אני משיב כי המשכורת שלי איחרה בשבוע. התקשרתי לנציג הנתבעת, אך הוא לא ענה. כאשר הצלחתי לדבר איתו, הוא הביא לי תלוש משכורת וצ'ק משכורת, אך המשכורת היתה בסך של 1,000 ₪ פחות ממה שהיתה אמורה להיות. כששאלתי מדוע, נאמר לי כי הקיזוז נעשה בעקבות כלי עבודה שלא הוחזרו, אולם המדובר בכלי אחד שלא הייתי חתום עליו ושלמעשה נגנב.

לשאלת בית-הדין באשר לטענת הנתבעת לפיה, המדובר במספר כלי עבודה – אני משיב כי לא היה לי ארגז הכלים הנטען בכתב ההגנה. בתחילת עבודתי בחברה נתנו לי ארגז כלים עם שתי כלים בפנים. הארגז עדיין קיים ועומד במחסן כלשהו של הנתבעת. עבדתי עם הארגז הזה יומיים ואחר כך החזרתי אותו לנתבעת וזו הכניסה אותו למחסן שלה. בהמשך עבודתי עבדתי עם ארגז כלים שסיפק לי חבר.

נציג הנתבעת:

מתחילת העבודה – התובע הסכים להיות במעמד של מנהל עבודה. חוץ ממנו ועובד נוסף, לא עבדו עובדים נוספים והכלים המפורטים בכתב ההגנה הופקדו בידיו של התובע. בסיום הפרויקט, כאשר היה על התובע להחזיר את הכלים הפורטים בכתב ההגנה, הוא לא החזירם וטען כי הם נעלמו אצלו בבית והוא לא יכול למצוא אותם.

כאשר חזרתי מחו"ל ידעתי שאני צריך לתת לו משכורת. התקשרתי אליו והוא אמר לי שהוא לא יכול למצוא את הכלים. הצעתי לו שיוותר על 1,000 ₪ ממשכורתו, תמורת הכלים החסרים והוא הסכים.

התובע:

לשאלת בית-הדין באשר לכבל המאריך – היה לנו מחסן בפרויקט בו עבדנו והמפתח של המחסן היה אצל ארבעה קבלנים שונים. המחסן תמיד היה פתוח ואפשר היה לקחת ממנו מה שרוצים. ביקשנו מהמנהל להביא לנו ארגז ברזל גדול. בתחילה הוא הסכים, אך בהמשך אמר שהוא לא רוצה להביא והציע לנו להחביא את הכלים שלנו.

ביום האחרון של עבודתי ביקשתי מנציג הנתבעת לבוא לביתי כדי לאסוף את הכלים אליו. נציג הנתבעת אמר לי שהוא לא יכול וביקש שאשמור עליהם בביתי בינתיים. במשך חודשיים הוא לא בא לקחת את הכלים. בפרק הזמן האמור, אני עברתי דירה ובמסגרת המעבר, נעלם הפטישון.

הצדדים מודיעים לבית הדין כי הם מקבלים את הצעת הפשרה כדלקמן:

1. לסילוק מלא סופי ומוחלט של כל תביעות התובע כנגד הנתבעת ו/או מי מטעמה, ומבלי להודות באמור בתביעה, תשלם הנתבעת לתובע סך של 500 ₪.

2. הסכום הנ"ל ישולם תוך 7 יום מהיום באמצעות המחאה המשוכה לפקודת התובע שתשלח בדואר רשום עם אישור מסירה לכתובתו של התובע – המעפילים 24 א, קרית ים.

3. אם לא ישולם הסכום במועד ישא ריבית והצמדה מיום ה-29/5/08 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

4. עם חתימתם על הסכם זה, מצהירים הצדדים שאין להם ולא תהיינה להם יותר כל טענות ותביעות זה כנגד זה ו/או מי מטעמם בגין כל תקופת העבודה ו/או סיומה.

5. הצדדים מבקשים מבית הדין ליתן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה דלעיל, ללא צו להוצאות.

התובע

נציג הנתבעת

פסק דין

אני מאשרת את הסכמת הצדדים דלעיל, ונותנת לה תוקף של פסק דין.

אין צו להוצאות.

ניתנה היום י"ד בתמוז, תשס"ח (17 ביולי 2008) במעמד הצדדים.

שגית דרוקר, רשמת

003520/08דמ 710 רויטל מזרחי