ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חנה בן אסולי נגד ג'י גז :

1

בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה - חיפה

דמ 005575/07

בשא 2152/08

בפני:

כב' הרשם יגאל גלם

17/07/2008

בעניין:

חנה בן אסולין

התובעת

נ ג ד

ג'י גז בע"מ

הנתבעת

נוכחים:

התובעת בעצמה

מטעם הנתבעת – אין הופעה

פרוטוקול

התובעת:

כרגע, הובהר לי על ידי בית הדין, שהנתבעת שלחה הודעה ממנה עולה, שהיא בדקה במרכז המידע של בתי המשפט ונמסר לה, שאני לא הוזמנתי לדיון שנקבע להיום.

הערת בית הדין:

השעה כעת 12:10 וגב' עינת בזק, נכנסה לדיון.

עינת בזק:

אינני יכולה כרגע לקבל החלטה ולהשיב להצעת בית הדין, מכיוון שאני צריכה להתייעץ עם גורמים נוספים.

הצדדים:

מוסכם, כי פסק הדין מיום 20.2.08, יבוטל.

הצדדים מודיעים לבית הדין כי הם מקבלים את הצעת הפשרה כדלקמן:

1. לסילוק מלא סופי ומוחלט של כל תביעות התובעת כנגד הנתבעת ו/או מי מטעמה, ומבלי להודות באמור בתביעה, תשלם הנתבעת לתובעת סך 5,400 ₪, נטו כפיצויי פיטורים.

2. הסכום הנ"ל ישולם ב- 3 תשלומים חודשיים, שווים ורצופים החל מהיום באמצעות המחאות משוכות, לפקודת התובעת שימסרו עם החתימה על הסכם זה וחתימת התובעת על הסכם זה, מהווה אישור בדבר קבלתן.

3. עם חתימתם על הסכם זה, מצהירים הצדדים שאין להם ולא תהיינה להם יותר כל טענות ותביעות זה כנגד זה ו/או מי מטעמו בגין כל תקופת העבודה ו/או סיומה.

4. הצדדים מבקשים מבית הדין ליתן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה דלעיל, ללא צו להוצאות.

התובעת

גב' עינת בזק – נציגת הנתבעת

פסק דין

לאור הסמכת הצדדים, מבוטל פסק הדין מיום 20.2.08 וניתן תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים

דלעיל.

אין צו להוצאות.

ניתן היום י"ד בתמוז, תשס"ח (17 ביולי 2008) במעמד הצדדים.

יגאל גלם, רשם

005575/07דמ 710 נעמי כהן