ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין (..תלמוד תורה באר נגד משה כהן )בתיק משה כהן נגד תלמוד תורה :


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בת"א-יפו

בשא006076/08

בתיק עיקרי: עב 008910/08

בפני:

כב' השופטת בן-יוסף חנה

תאריך:

19/08/2009

בעניין:

תלמוד תורה באר יעקב

ע"י ב"כ עו"ד צורף

המבקשת

נ ג ד

משה כהן

ע"י ב"כ עו"ד מיטל קינן ועו"ד ועקנין גולד

המשיב

החלטה

הבקשה בפני היא לעכב ההליכים בתיק זה ולהעביר הדיון להליך בוררות, כפי שנקבע בסעיף הבוררות המופיע בהסכם העבודה, שבין המבקשת למשיב.

לחלופין הבקשה היא להעביר את כל הנושאים שהעילה שלהם אינה מכוח חוקי מגן, לדיון בפני בורר על פי המוסכם בין הצדדים.

לטענת המבקשת, אין חולק כי בעת חתימת הסכם העבודה הסכים המשיב, כי חילוקי הדעות בין הצדדים ידונו בפני בית הדין של הרב קרליץ.

עוד מוסיף ב"כ המבקשת, כי הפסיקה קבעה שכאשר מדובר בתביעות לזכויות שמעבר לזכויות מגן, אין כל מניעה להעביר הסכסוך לבורר.

בנסיבותיה של תביעת המשיב הוא תובע דמי נסיעה, דמי הבראה, משכורת 13 והפרשות לפנסיה מכוח ההסכם הקיבוצי. כן הדבר גם ביחס לתביעה להודעה מוקדמת.

באשר לפיצויי פיטורין, אף שמדובר בזכות מכוח חוקי המגן, בפועל נוהג בית הדין עצמו נוכח התקנות לעניין גישור ופישור, להעביר תביעות לפיצויי פיטורין, לדיון בפני מגשר או מפשר. מכל מקום גם אם נושא פיצויי פיטורין יישאר בפני בית הדין, יש להעביר הסכסוך ביתר עילות התביעה לדיון בפני בית הדין של הרב קרליץ ובכך לכבד את הסכמת הצדדים מראש, לגבי הדרך לפתרון סכסוכים.

המשיב מצידו התנגד לעיכוב ההליכים ו/או הפרדת הדיון וטען, כי הבקשה לא לוותה כנדרש בתצהיר ומשכך, לא נתמכו טענות עובדתיות כמו הטענה כי בבית הדין של הרב קרליץ, מתנהל דיון או טענות כי שולמו למשיב דמי הבראה וחופשה.

ההלכה על פי פסיקת בית הדין הארצי בעניין הסכם בוררות היא, כי אין תוקף להסכם בוררות בעניין שאינו יכול לשמש נושא להסכם בין הצדדים וכי יחסי עובד מעביד, הם מערכת זכויות שאין לוותר עליהם ואין להתנות עליהם.

המשיב טען כי לא קיבל את התשלומים שהוא זכאי להם על פי החוק ואין לקבל טענת המבקשת, בהקשר זה.

המשיב ביקש לדחות את טענות המבקשת לעניין מחיקת סעיפים מכתב התביעה, עוד טען כי המבקשת טוענת מחד, כי ההסכם הקיבוצי אינו חל ומנגד, מסתמכת עליו לצורך הבקשה לעיכוב הליכים.

הפרק בהסכם הקיבוצי שצריך לחול בנסיבות המקרה, הוא פרק כז' שעניינו פיטורין והתפטרות ולא פרק המשא ומתן.

לאחר שעיינתי בנימוקי הבקשה בתשובת המשיב ובטיעונים במעמד הצדדים, להלן הכרעתי:

במקרה הנוכחי מתעוררת שוב השאלה, מהו העיקרון הגובר, כאשר מצד אחד מוגשת לבית הדין לעבודה תביעת עובד לקבלת זכויות על פי חוקי מגן, ו/או הוראות הסכמים שחלים לדעתו על יחסי העבודה בין הצדדים ומנגד בהסכם בין הצדדים, קיים סעיף יישוב חילוקי דעות המפנה את הצדדים לדיון בפני בורר.

בתי הדין פסקו לא אחת, כי זכויות מכוח חוקי מגן, יתבררו בבתי הדין לעבודה ואין הצדדים יכולים להתנות על כך. מנגד, יש מקום לכבד את רצון הצדדים כפי שהתגבש בראשית קיומם של יחסי העבודה.

במקרה שבתיק זה, יש לציין כי הבקשה לעיכוב הליכים עקב קיומו של סעיף בוררות בין הצדדים, הוגשה בלא שהבקשה נתמכת בתצהיר.

לזאת יש להוסיף כי המבקשת בסעיף 21 לבקשה, כופרת בחלותו של ההסכם הקיבוצי על הצדדים וזאת כנימוק לאי זכאותו של המשיב לזכויות הנתבעות. בסעיף 26 לבקשה, עומדת המבקשת על כך, כי המשיב צריך למצות את ההליכים הפנימיים, מכוח הוראות ההסכם הקיבוצי.

נראה כי בנסיבות מקרה זה, הדין עם המשיב ואין מקום להורות על עיכוב ההליכים, לשם העברת המחלוקת לדיון בפני בוררות.

המשיב, התובע הגיש תביעה בגין זכויות סוציאליות שהוא זכאי להם לטענתו, בהתייחס לתקופת עבודתו במבקשת וסיומה.

חלק מהזכויות הנתבעות, הן על פי ההסכם הקיבוצי החל על מוסדות חינוך דתיים.

המבקשת כופרת בחלות ההסכם עליה, בהיותה תלמוד תורה. מנגד, מפנה היא לסעיף ישוב סכסוכים שבהסכם הקיבוצי הזה, כדי להפנות הדיון לבוררות.

העובדה שהמבקשת כופרת בחלותו של ההסכם הקיבוצי, שמכוחו נתבעים חלק מהזכויות, די בה כדי להצדיק דחית הבקשה והשארת הדיון במחלוקת בין הצדדים בבית הדין לעבודה.

בית הדין לעבודה אמון על בחינת הסכמים קיבוציים והקביעה האם יש לו תחולה על מי מהצדדים. לכן יהיה זה נכון להשאיר הדיון בבית הדין לעבודה, מה גם שלפנות הנושא של פיצויי פיטורין והודעה מוקדמת, הינן עילות בסמכות בית הדין ובכל מקרה לא היתה התביעה כולה מועברת לדיון בבוררות.

אשר על כן, הבקשה לעיכוב דיון ו/או סילוק התביעה על הסף נדחית.

המבקשת תגיש כתב הגנה תוך 30 יום והתיק יקבע לדיון מוקדם בפני שופט /רשם .

ניתנה היום כ"ט באב, תשס"ט (19 באוגוסט 2009) בהעדר הצדדים.

בן-יוסף חנה - שופטת

קלדנית: א.כ.מעורבים
תובע: תלמוד תורה באר יעקב
נתבע: משה כהן
שופט :
עורכי דין: