ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כחלון מיכל נגד בטוח לאומי-סניף :

1

בית הדין לעבודה

בית הדין האיזורי לעבודה בתל-אביב - יפו

בל 001851/09

בפני כב' השופטת מיכל לויט

03/08/2009

כחלון מיכל

בעניין:

התובעת

נ ג ד

המוסד לביטוח לאומי

הנתבע

עו"ד ליבוביץ

ע"י ב"כ

פסק דין

1. תביעתה של התובעת מיום 12.11.08 לתשלום דמי אבטלה נדחתה על ידי המוסד לביטוח לאומי [נוסח משולב] התשנ"ה-1995 (להלן:"החוק") מן הטעם כי לא צברה תקופת אכשרה כדין לזכאות לדמי אבטלה.

2. בכתב ההגנה פורט כי התובעת צברה 229 ימים מתוך 300 ימים הנדרשים בחוק לפי סעיף 161 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנ"ה-1995 (להלן:"החוק").

3. במעמד הדיון המקדמי שקויים הוברר כי התובעת אינה חולקת עובדתית על כך שצברה 229 ימים, מבלי לקחת בחשבון את הימים ששולמו לתובעת כדמי פגיעה, (42 ימים) בעקבות פגיעה בעבודה.

התובעת חזרה על האמור בכתב התביעה והוסיפה כי היתה מודעת לכך שתקופת האכשרה לפי סעיף 161 לחוק הינה בתחום של שנה וחצי שקדמה לתקופת האבטלה ואילו היא, כסטודנטית לתואר שני, שהתה בין אוקטובר 06' לאפריל 07' באירופה, לצורך לימודים.

לטענתה, מדובר ב-29 ימים שחסרים לה וזה לא הוגן, במיוחד כשהתייצבה חודשיים בלשכת התעסוקה והמידע בדבר לימודיה בחו"ל ותקופת האכשרה החסרה היה ידוע לטענתה למוסד לביטוח לאומי.

באת כח המוסד הגישה את תחשיב ימי העבודה, על פיו צברה התובעת 229 ימים. בתוספת הימים בהם שולמו לתובעת דמי פגיעה צברה התובעת 271 ימים, שאינם משלימים את תקופת האכשרה הנדרשת.

הכרעה

4. סעיף 160(א) לחוק קובע מי זכאי לדמי אבטלה:

"דמי אבטלה ישולמו למבוטח שהוא מובטל, אשר השלים את תקופת האכשרה כמוגדר בסעיף 161..."

סעיף 161(א)(2) לחוק קובע, לגבי עובד יומי, כי תקופת האכשרה הנדרשת הינה 300 ימי עבודה בתוך 540 הימים שבתכוף ל"תאריך הקובע".

"התאריך הקובע" הוא הראשון לחודש שבו התחילה תקופת האבטלה.

5. על פי סעיף 158 לחוק, "התאריך הקובע" הוא הראשון לחודש שבו התחילה תקופת האבטלה.

החוק אינו מגדיר את המונח "תקופת האבטלה", או את המונח "אבטלה".

עם זאת, סעיף 163 לחוק מגדיר "מובטל" מיהו, כדלקמן:

"רואים אדם כמובטל אם הוא רשום בלשכת שירות התעסוקה כמחוסר עבודה לפני תנאים שקבע השר באישור ועדת העבודה והרווחה, והוא מוכן ומסוגל לעבודה במקצועו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו..."

מכאן, שהתאריך הקובע הוא מועד ההתייצבות לראשונה בלשכת התעסוקה כדורש עבודה.

6. אין חולק במקרה זה כי התובעת לא השלימה את תקופת האכשרה הנדרשת על פי החוק.

המוסד לביטוח לאומי, וכך גם בית הדין, אינו מוסמך להעניק גמלה מקום שלא התקיימו התנאים המזכים בה על פי הוראות החוק, משלא השלימה התובעת את תקופת האכשרה.

7. גם אם, כטענת התובעת, כל המידע הרלבנטי היה בידי המוסד לביטוח לאומי ובכל זאת לא נאמר לה לא להתייצב בלשכת התעסוקה, הרי שמדובר בטענה שעילתה נזיקית ואותה בית דין זה אינו מוסמך לברר.

8. כדין נדחתה איפוא תביעתה של התובעת לתשלום דמי אבטלה ודין התביעה שבפני - להדחות.

סוף דבר

9. התביעה נדחית.

10. כמקובל בהליכים שעניינם ביטחון סוציאלי, אין צו להוצאות, על אף דחיית התביעה.

ניתן היום, 02 באוגוסט, 2009 (י"ב באב תשס"ט), בהעדר הצדדים.

מיכל לויט, שופטת

קלדנית: צביה אברהם


מעורבים
תובע: כחלון מיכל
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: