ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ח`רבנה ג`מאל נגד בטוח לאומי :

1

בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת

בל 002728/08

בפני:

כב' השופטת ורד שפר, נשיאה

נציג ציבור (עובדים): מר סאלחה סאלח

נציג ציבור (מעבידים): מר מוחמד גנאיים

תאריך:

03/08/2009

בעניין:

ג'מאל ח'רבנה

התובע

נ ג ד

המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ עו"ד

מהלשכה המשפטית

הנתבע

החלטה

1. מושא התביעה שבפנינו הנה החלטת הנתבע לפיה המנעותו של התובע ובת זוגו (להלן: "בני הזוג") מלהתייצב בשירות התעסוקה ולדרוש עבודה בחודשים 7/2008-6 לא הייתה מוצדקת.

בני הזוג, מצידם, טוענים כי בחודשים האמורים סבלו מבעיות רפואיות שמנעו מהם להתייצב בשירות התעסוקה ו/או לעבוד.

הצדדים הסכימו כי בית הדין ימנה מומחה רפואי שיובא לידיעתו כל החומר הרפואי הנוגע לבני הזוג ואשר ישיב על השאלות המצ"ב להחלטה זאת.

2. להלן העובדות הדרושות לקבלת חוות הדעת:

א. לבני הזוג, התובע מר חראנבה ג'מאל ואשתו גב' חראנבה עואטף, שולמה גמלת הבטחת הכנסה החל מחודש 03/05 בעילת דורשי עבודה, בכפוף לכל תנאי הזכאות.

ב. הנתבע שלל את זכאות התובע ובת-זוגו, גב' עואטף חראנבה, לגמלה לחודשים 7/08-6 וזאת בהתאם להוראת סעיף 2(א)(2) לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980, מאחר ובימים 1.6.08, 22.6.08, 6.7.08 לא התייצב התובע בלשכת שירות התעסוקה, וכן בת-זוגו גב' עואטף חראנבה לא התייצבה ביום 27.7.08 כנדרש בחוק.

3. על מצבם הרפואי של בני הזוג ניתן ללמוד מהמוצגים הבאים:

נ/1 - תיק כללי ומקצועי (ידני וממוחשב) משירותי בריאות כללית.

נ/2 - תיק מבית חולים פוריה.

ת/1 - תיעוד רפואי.

4. הננו ממנים את דר' פייגל דן כמומחה מטעם בית הדין.

5. כב' המומחה מתבקש להשתדל לתת חוות דעתו מוקדם ככל שניתן, ובמידת האפשר תוך 30 יום מקבלת החלטה זאת.

6. עם קבלת חוות הדעת היא תועבר לצדדים, והם יקבלו ארכה בת 15 יום לבקש להפנות למומחית שאלות הבהרה ביחס אליה, ותינתן ארכה בת 15 יום להגיב לבקשה כזו, ככל שתוגש.

ככל שלא תוגשנה בקשות להפנות למומחה שאלות הבהרה, יקבלו הצדדים ארכה נוספת בת 15 יום להגיש סיכומיהם או להשלים סיכומים שהוגשו, שאם לא כן יחשבו כמסכימים למסקנה העולה מחוות הדעת ולמתן פסק דין בהתאם.

7. המותב מסמיך את אב בית הדין לנסח שאלות למומחה וכן להתייחס לבקשה לשאלות ההבהרה, ככל שידרש.

שכ"ט המומחה ישולם ע"י בית הדין כמקובל.

8. מוצגים שפורטו בסעיף 3 לעיל הוצגו ע"י ב"כ הנתבע על פי בקשתו להזמנת מוצגים, היה ולתובע תהיינה הערות למוצגים, או אם הנו סבור שלא כל המסמכים הוצגו ומעוניין בארכה להצגת מוצגים, עליו להודיע לבית הדין תוך 15 יום מהיום, לאחר מועד זה תשלח החלטה למומחה.

9. להמשך טיפולה של המזכירות.

ניתנה היום י"ג באב, תשס"ט (3 באוגוסט 2009) בהעדר הצדדים.

___________________ ______________ _______________

ורד שפר, שופטת נציג ציבור (עובדים) נציג ציבור (מעבידים)

נשיאה

שאלון למומחה

1. מה היו הליקויים ו/או המחלות מהם סבלו בני הזוג בתאריכים 1.6.08, 22.6.08, 6.7.08 ו - 27.7.08?

2. האם היה בליקויים ו/או המחלות האמורים כדי להצדיק ראיית בני הזוג כמי שאינם מסוגלים להתייצב בשירות התעסוקה ולדרוש עבודה בימים הנ"ל?

3. האם היה בליקויים ו/או המחלות האמורים כדי להצדיק ראיית בני הזוג כמי ששרויים באי כושר עבודה באותם הימים?


מעורבים
תובע:
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: