ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דוד אליעזר נגד ביטוח לאומי :

1

בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת

בל 002323/08

בפני:

כב' השופטת ורד שפר, נשיאה

נציג ציבור (עובדים): מר סאלח בדר

נציג ציבור (מעבידים): מר נחום דוד

תאריך:

03/08/2009

בעניין:

אליעזר דוד

התובע

נ ג ד

המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ עו"ד

מהלשכה המשפטית

הנתבע

ה ח ל ט ה

1. בתיק זה מונה כמומחה רפואי מטעמו של בית הדין דר' יחזקאל טיטיון.

דר' טיטיון המציא את חוות דעתו והשיב לשאלות שהופנו אליו.

מטעם ב"כ הנתבע נתקבלה בקשה למנות מומחה רפואי אחר. הבקשה נומקה בכך שבהחלטה מיום 05.02.09 בדבר מינוי המומחה הרפואי נרשם מתוך טעות, כי התביעה הוכרה ע"י הנתבע, וזאת למרות שהנתבע מכחיש שהאירוע שבהתרחשותו נאות הנתבע להכיר גרם לו לנזק פיסיולוגי. לגישת ב"כ הנתבע, החזר התיק למומחה לאחר תיקון העובדות יקשה עליו לשנות את קביעתו בעניין הקשר הסיבתי בין האירוע הנטען לבין הליקוי ממנו סובל התובע.

התובע, מצידו, הודיע כי הוא מתנגד לבקשה.

2. לאחר שעיינו בנימוקי ב"כ הנתבע בבקשתה ובתשובות התובע בתגובתו, איננו מוצאים שיש מקום לפסול בשלב זה את חוות דעתו של דר' טיטיון, וסבורים אנו שבשלב זה יש מקום לתיקון הטעות ולהפנות שאלות הבהרה אליו.

הלכה פסוקה היא, כי "פסילה" 'לחלוטין' של חוות דעת של מומחה מטעם בית-הדין, ומינוי מומחה אחר במקומו, אינה מעשה שביום-יום, אינה ממין ההחלטות בדבר סדר דין וראיות שבמהלך הדיון מקבל בית-משפט רבות כמותן, מבלי לנמק, ואם בית-דין רואה לעשות - מן הדין שיתן נימוקים לכך (ראה, למשל, דבע מט /166- 0 בן ציון אוסקר נגד המוסד לביטוח לאומי, פדע כא עמ' 234; ראה גם, למשל, דבע נז/151-0 דב יאור נגד המוסד לביטוח לאומי, פדע לד עמ' 68).

אכן בענייננו נפלה טעות, שכן ב"כ הנתבע הודיעה כי הינו מכחיש שהאירוע הנטען גרם נזק פיסיולוגי לתובע, ועל כן, לא היה מקום להניח בפני המומחה תשתית לפיה - "התאונה הוכרה על ידי הנתבע כתאונת עבודה", יחד עם זאת, בהחלטה בה נקבעה המסכת העובדתית נאמר מפורשות כי "הפגיעה הנטענת" לא הוכרה כקשורה בקשר סיבתי עם האירוע אשר הוכר על ידי הנתבע.

בשלב זה איננו מקבלים, אם כן, את גישת הנתבע לפיה החזר התיק למומחה לאחר תיקון העובדות יקשה עליו לשנות את קביעתו בעניין הקשר הסיבתי בין האירוע שהוכר לבין הליקוי ממנו סובל התובע.

עם זאת, נשמרת הזכות לב"כ הנתבע, ככל שתמצא לנכון, לפנות בבקשה נוספת למינוי מומחה אחר, וזאת לאחר קבלת התשובות לשאלות ההבהרה כפי שלהלן יופנו למומחה.

3. לפיכך מתבקש כב' המומחה לענות על שאלות ההבהרה הבאות:

בהחלטת המינוי צויין בטעות כי "התאונה הוכרה ע"י הנתבע כתאונת עבודה", וזאת מאחר שהנתבע נאות רק להכיר בהתרחשות האירוע כהגדרתו באותה החלטה, אך הכחיש שהאירוע הנטען גרם לנזק פיסיולוגי ולאי כושר עבודה אצל התובע.

א. האם יש בתיקון העובדה, לפיה התאונה לא הוכרה ע"י הנתבע כתאונת עבודה משנטען שהאירוע כהגדרתו בהחלטת המינוי לא גרם לתובע נזק פיסיולוגי, כדי לשנות מי מבין קביעותיך שבחוות דעתך ביחס לתובע? אנא נמק.

ב. האם לדעתך, התאונה הנדונה הסבה לתובע נזק פיסיולוגי ו/או חבלה? אנא נמק.

4. כב' המומחה מתבקש להשיב על שאלות ההבהרה מוקדם ככל שניתן, ובמידת האפשר תוך 21 יום מקבלת החלטה זאת.

5. יש להעביר למומחה החלטה זאת, וכן להעביר אליו כל החומר ששימש בסיס לחוות הדעת.

שכרו של המומחה ישולם ע"י ביה"ד כמקובל.

6. להמשך טיפולה של המזכירות.

ניתנה היום י"ג באב, תשס"ט (3 באוגוסט 2009) בהעדר הצדדים.

___________________ ______________ _______________

ורד שפר, שופטת נציג ציבור (עובדים) נציג ציבור (מעבידים)

נשיאה


מעורבים
תובע: אליעזר דוד
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: