ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין זועבי נגד המוסד לביטוח לאומי :

1

בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת

בל 002031/08

בפני:

כב' השופטת ורד שפר, נשיאה

נציג ציבור (עובדים): מר רמי זידאן

נציג ציבור (מעבידים): מר יצחק תלם

תאריך:

03/08/2009

בעניין:

אסמעיל זועבי

ע"י ב"כ עו"ד

חוסאם זועבי

התובע

נ ג ד

המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ עו"ד

מהלשכה המשפטית

הנתבע

החלטה

1. התובע פנה לנתבע וטען כי ביום 04.04.07, תוך כדי ועקב ביצוע עבודות בניה, נפגע בכתפו הימנית ובצווארו.

פניית התובע בבקשה להכיר בפגיעה הנטענת כתאונת עבודה ולשלם לו דמי פגיעה נדחתה על בסיס הנימוק לפיו לא הוכח להנחת דעתו כי התרחש האירוע הנטען, וכי התובע נפגע תוך כדי ועקב עבודתו.

מכאן התביעה שבפנינו.

2. לאחר ששמענו את עדותו של התובע, הסכימו ב"כ הצדדים, כי בית הדין ימנה מומחה רפואי לעניין הקשר הסיבתי בין הליקוי בכתף ימין ובצוואר ממנו סובל התובע לבין האירוע הנ"ל.

3. על בסיס עדותו של התובע והראיות שהובאו בפני בית הדין, קובעים אנו את העובדות הבאות -

א. התובע יליד 1973.

ב. התובע קבלן בניין עצמאי במקצועו.

ג. ביום 04.04.07 במסגרת עבודות בנייה בתוך רפת, תוך כדי פירוק עצי בנייה, ובעת שהתובע משך בידו הימנית אחד העצים בנסיון לנתק אותו מעץ אחר שהיה מחובר אליו במסמרים, הרגיש מכה בצווארו מצד ימין.

ד. יוזכר, כי התובע סבל במשך שנים מספר מכאבים בכתף ובצוואר.

4. לפיכך, הננו ממנים את ד"ר יצחקי מנחם כמומחה מטעם בית הדין.

5. כב' המומחה מתבקש להשתדל לתת חוות דעתו מוקדם ככל שניתן, ובמידת האפשר תוך 30 יום מקבלת החלטה זאת.

6. עם קבלת חוות הדעת היא תועבר לצדדים, והם יקבלו ארכה בת 15 יום לבקש להפנות למומחה שאלות הבהרה ביחס אליה, ותינתן ארכה בת 15 יום להגיב לבקשה כזו, ככל שתוגש.

ככל שלא תוגשנה בקשות להפנות למומחה שאלות הבהרה, יקבלו הצדדים ארכה נוספת בת 15 יום להגיש סיכומיהם או להשלים סיכומים שהוגשו, שאם לא כן יחשבו כמסכימים למסקנה העולה מחוות הדעת ולמתן פסק דין בהתאם.

7. המותב מסמיך את אב בית הדין לנסח שאלות למומחה וכן להתייחס לבקשה לשאלות ההבהרה, ככל שידרש.

שכ"ט המומחה ישולם ע"י בית הדין כמקובל.

8. יש לשגר למומחה, יחד עם החלטה זו, את המסמכים הרפואיים שדלקמן -

א. תיק כללי ומקצועי (ידני וממוחשב) משירותי בריאות כללית (נ/1).

ב. תיק מבית חולים העמק (נ/2).

ג. תיעוד רפואי (ת/1).

9. להמשך טיפולה של המזכירות.

ניתנה היום י"ג באב, תשס"ט (3 באוגוסט 2009) בהעדר הצדדים.

___________________ ______________ _______________

ורד שפר, שופטת נציג ציבור (עובדים) נציג ציבור (מעבידים)

נשיאה

שאלון למומחה

1. מהי המחלה או מהו הליקוי אשר ממנו סבל התובע בצווארו ובכתפו הימנית החל מיום האירוע כהגדרתו בהחלטה הרצ"ב?

54678313

2. האם קיימים בתובע נתונים קליניים מוכחים המראים על סיכון מיוחד שהיה בו לחלות במחלה או ללקות בליקוי אילמלא התרחשותו של האירוע?

אם כן, יש לפרט הנתונים הקליניים המוכחים במסמכים הרפואיים עליהם מבסס המומחה תשובתו.

3. האם השפיעה התרחשותו של האירוע השפעה כלשהי על הופעת המחלה או הליקוי, והאם יש קשר סיבתי בינהם ובאיזו מידה?


מעורבים
תובע: אסמעיל זועבי
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: