ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מוחמד טואפרה נגד המוסד לביטוח לאומי :

1

בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת

בל 001842/08

בפני:

כב' השופטת ורד שפר, נשיאה

נציג ציבור (עובדים): מר סאלח סאלחה

נציג ציבור (מעבידים): מר מוחמד גנאיים

תאריך:

03/08/2009

בעניין:

מוחמד טואפרה

ע"י ב"כ עו"ד

אורן סודאי ואח'

התובע

נ ג ד

המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ עו"ד

מהלשכה המשפטית

הנתבע

החלטה

1. התובע פנה לנתבע וביקש להכיר בליקוי שמיעה וטינטון מהם הוא סובל, לטענתו, כנובעים מתנאי עבודתו בחשיפה לרעש מזיק.

2. תביעת התובע נדחתה לאור הוראות סעיף 84א' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה – 1995 (להלן: "החוק"), הקובע כדלקמן -

"(א) אין רואים בליקוי שמיעה שעקב חשיפה לרעש, תוצאה של פגיעה בעבודה אלא אם כן התקיימו כל אלה:

(1) המבוטח נחשף בעבודתו לרעש התקפי ומתמשך, העולה על המותר לפי סעיף 173 בפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל-1970 (להלן – רעש מזיק);

(2) כושר השמיעה פחת, בשיעור של 20 דציבל לפחות בכל אחת מהאוזניים;

(3) הוגשה למוסד תביעה להכרה בליקוי השמיעה כפגיעה בעבודה, בתוך 12 חודשים מהיום המוקדם מבין אלה:

(א) היום שבו תועד הליקוי לראשונה ברשומה רפואית כמשמעה בסעיף 17 בחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996 (בסעיף זה – רשומה רפואית);

(ב) היום שבו, לדעת הוועדה הרפואית או הוועדה הרפואית לעררים כמשמעותן בפרק זה, לפי הענין, החלה הירידה בשמיעה.

(ב) רעש תמידי באוזניים (להלן – טינטון) עקב חשיפה לרעש, לא יוכר כפגיעה בעבודה אלא אם כן התקיים האמור בסעיף קטן (א), וכן כל אלה:

(1) כושר השמיעה בתדירויות הגבוהות פחת בשיעור של 25 דציבל לפחות בכל אחת מהאוזניים; לענין זה, "תדירויות גבוהות" – תדירויות של 3000 ו-4000 מחזורים בשניה;

(2) הטינטון תועד לראשונה ברשומה רפואית, לפני שהמבוטח חדל לעבוד בחשיפה לרעש מזיק;

(3) הפגיעה בתפקוד עקב הטינטון חייבה פניות חוזרות ונשנות לטיפול רפואי, שתועדו ברשומה רפואית".

3. על פי מכתב הדחייה, עיקר המחלוקת בתיק הינה קיומם של התנאים שבסעיפים 84א(א)(2) ו84א(ב)(1) לחוק.

4. ב"כ הצדדים הגיעו לידי הסכמה דיונית, לפיה ימונה מומחה רפואי לעניין המחלוקת הנ"ל.

5. אשר על כן, ההנו ממנים את דר' דן ניר כמומחה מטעם בית הדין, והוא מתבקש להשיב על השאלות הבאות -

א. האם כושר שמיעתו של התובע פחת בשיעור של 20 דציבל בתדירויות הדיבור לפחות בכל אחת מהאוזניים?

ב. האם כושר שמיעתו של התובע, בתדירויות הגבוהות, פחת בשיעור של 25 דציבל לפחות בכל אחת מהאוזניים?

6. על מצבו הרפואי של התובע ניתן ללמוד מהמוצגים הבאים:

נ/1 - תיק כללי וקצועי (ידני וממוחשב) משירותי בריאות כללית.

ת/1 - חוות דעת רפואית מאת דר' חדד שרל.

ת/2 - תיעוד רפואי.

ת/3 - בדיקות שמיעה.

7. כב' המומחה מתבקש להשתדל לתת חוות דעתו מוקדם ככל שניתן, ובמידת האפשר תוך 30 יום מקבלת החלטה זאת. ת/1 הינה חוות דעת רפואית. כבוד המומחה אינו מחוייב למסקנות שבחוות הדעת, ובאשר לעובדות, יש ללמוד מההחלטה.

8. עם קבלת חוות הדעת היא תועבר לצדדים, והם יקבלו ארכה בת 15 יום לבקש להפנות למומחה שאלות הבהרה ביחס אליה, ותינתן ארכה בת 15 יום להגיב לבקשה כזו, ככל שתוגש.

ככל שלא תוגשנה בקשות להפנות למומחה שאלות הבהרה, יקבלו הצדדים ארכה נוספת בת 15 יום להגיש סיכומיהם או להשלים סיכומים שהוגשו, שאם לא כן יחשבו כמסכימים למסקנה העולה מחוות הדעת ולמתן פסק דין בהתאם.

9. המותב מסמיך את אב בית הדין לנסח שאלות למומחה וכן להתייחס לבקשה לשאלות ההבהרה, ככל שידרש.

שכ"ט המומחה ישולם ע"י בית הדין כמקובל.

10. להמשך טיפולה של המזכירות.

ניתנה היום י"ג באב, תשס"ט (3 באוגוסט 2009) בהעדר הצדדים.

___________________ ______________ ________________

ורד שפר, שופטת נציג ציבור (עובדים) נציגת ציבור (מעבידים)

נשיאה


מעורבים
תובע: מוחמד טואפרה
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: