ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בטוח לאומי סניף נגד סדיקוב שלום :

1

בית הדין לעבודה

בית הדין האיזורי לעבודה ת"א - יפו

בל 002128/09

בפני:

כב' השופטת ורדה סאמט

תאריך:

02/08/2009

נ ג ד

שלום סדיקוב

המשיב

פסק - דין

1. בפני ערעור המוסד לפי סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה-1995, על החלטת ועדה רפואית לעררים מיום 8.2.09, אשר קבעה למשיב נכות צמיתה בשיעור 14.5% מיום 13.1.05.

2. המשיב, יליד 1965, שעבד בתפקיד אח בביה"ח "רעות" הוכר כנפגע עבודה עקב תאונת דרכים שארעה ביום 7.1.05.

3. ועדה רפואית לעררים מיום 19.12.07 קבעה למשיב נכות צמיתה בשיעור 10% לפי סעיף 42(1)(ד')(1) בגין קרע בכתף ימין ו- 5% לפי סעיף 35(1) א-ב מותאם בגין מגבלת התנועה בכתף שמאל, והחל מיום 13.1.05.

4. המוסד ערער על החלטה זו לבית הדין (בל 1270/08), בטענה כי בתביעתו למוסד נטען לפגיעה בברך ימין ויד שמאל בלבד, פגיעות אלו לא הוכרו ע"י פקיד התביעות ואין קשר סיבתי בינן לבין התאונה שהוכרה.

5. בפסק הדין שניתן ביום 23.10.08 נקבע כי עניינו של המשיב יוחזר לועדה הרפואית לעררים "על מנת שתבהיר החלטה ותנמק קביעתה בעניין הקשר הסיבתי בין התאונה לפגיעה בכתפיים. כמו כן, תבהיר הועדה מה הן הפגיעות בגינן נעשה שימוש בסעיפי הליקוי וכיצד מתאימות הן לממצאי הבדיקה הקלינית". (להלן: "פסק הדין").

6. בעקבות פסק הדין התכנסה הועדה הרפואית ביום 8.2.09 וסיכמה מסקנותיה כדלקמן:

"הועדה עיינה במסמכים הרפואיים אשר בתיק ומסכימה עם המוסד שבין התאונה 7.1.05 ועד 6/05 אין כל אזכור לחבלה בכתף שמאל או לכאבים בכתף שמאל אשר דורשים אבחון וטיפול. מאידך, מאחר והועדה מכירה את הנוהלים בתוך בית החולים... והנ"ל היה אח בביה"ח רעות, הועדה נוטה לקבל את גרסתו שאכן נבדק וטופל ללא רישום רפואי ותיעוד מתאים.

הועדה מתרשמת שבהעדר עבר רפואי בתיקו הרפואי, קרע מלא כפי שאובחן במעטפת כתף שמאל היא תוצאה של חבלה ולפיכך הועדה נותנת לנפגע להנות מהספק שכן בתאור התאונה מסתבר שרכב על אופניים והופל וקיים חשד סביר שתוך נפילה נחבל גם בכתף שמאל וכן כתף ימין".

הועדה אישרה את הנכויות שנקבעו בהחלטתה מיום 19.12.07.

7. טיעוני ב"כ המערער:

א. הועדה חרגה מסמכותה בקביעתה העובדתית לעניין הפגיעה בכתפיים בעוד פקיד התביעות שהסמכות נתונה לו, הכיר כפגיעה בעבודה רק בחבלה בברך ימין.

ב. אין כל אזכור שבארוע מיום 7.1.05 נפגע המשיב בכתפיו ופער הזמנים בין האירוע ותחילת הכאבים בכתפיים, אין בו כדי להסביר הקשר הסיבתי.

ג. יש להחזיר העניין לועדה בהרכב אחר כדי שתמלא אחר פסק הדין.

8. טיעוני ב"כ המשיב:

א. בערעור זה נטענות אותן הטענות שנדונו והוכרעו בפסק הדין שעליו לא הוגש ערעור. כמו גם נטען בצורה כזו או אחרת ע"י המוסד בשלושת הערעורים שקדמו לערעור דנן.

ב. הועדה מלאה אחר פסק הדין ונימקה הן את הקשר הסיבתי והן את הסיבה לשימוש בסעיפי הליקוי.

ג. אין בסיס לטענה בדבר החזרת העניין לועדה בהרכב אחר, טענה שלא נטענה בהליך הקודם ובאין שינוי נסיבות.

דיון והכרעה

9. לועדה הרפואית הסמכות הבלעדית לקבוע אם הנכות שטוען לה הנפגע נובעת מהפגיעה בעבודה ואם קיים קשר סיבתי בין גורם התאונה לבין הנכות.

"הועדה אינה רשאית לדחות על הסף אפשרות של קשר סיבתי בין פגיעה עליה מתלונן הנפגע לבין תאונה, מן הטעם שהפגימה לא נזכרה בטופס התביעה ולא "אושרה" על ידי פקיד התביעות וזאת בין היתר מן הטעם שתוצאות של מכה או חבלה יכולות להתפתח ולהופיע באיחור, ולאו דווקא באותו מקום בו ספג הנפגע את החבלה הראשית" (דב"ע מא/560-01 אדמונד נחמיאס נ' המוסד).

טענות ב"כ המערער לעניין חריגת הועדה הרפואית לעררים מסמכותה בהעניקה נכות בגין פגיעה בכתפיים נדונה והוכרעה בפסק הדין, עליו לא הוגש ערעור, ועל כן אין בית הדין נזקק להכרעה בעניין זה.

כל שעל בית הדין לבחון הוא האם פעלה הועדה עפ"י הנחיות פסק הדין.

10. עפ"י פסק הדין נתבקשה הועדה לנמק קביעתה בעניין הקשר הסיבתי בין התאונה לפגיעה בכתפיים.

הועדה אמנם ציינה בפרוטוקול דבר העדר אזכור לחבלה בכתפים מאז התאונה ועד לחודש 6/05, ואולם בהסתמך על ממצאי ההדמיה (C.T מיום 6.9.07 ו- M.R.I מיום 1.4.07 שהדגימו קרע חלקי בגידים) ועל העדר עבר רפואי בתיקים הרפואיים, קבעה שהליקוי בכתף שמאל היא "תוצאה של חבלה".

הועדה הוסיפה וציינה כי קיים "חשד סביר" שתוך כדי הנפילה כפי שתוארה נחבל המשיב גם בכתפיים.

סבורתני שהועדה עמדה בחובת ההנמקה לעניין הקשר הסיבתי כפי שנדרשה לה בהתאם לפסק הדין.

11. לעניין ההתאמה בין הממצאים הקליניים לבין סעיפי הליקוי – בפרוטוקול הועדה הקודמת מיום 19.12.07 פרטה הועדה את ממצאי בדיקות ההדמיה:

"US 20.9.07: של 2 הכתפיים קרע חלקי בגידי S.S דו צדדי. מימין 12 מ"מ שמאל 5 מ"מ.

ב- M.R.I כתף ימין 1.4.07 קרע חלקי של גיד S.S . פרט לכך ללא ממצא".

עוד ציינה הועדה באותה ישיבה שעיקר הממצאים נמצאו בבדיקת העזר בכתף ימין בעוד שהקרע בכתף שמאל הינו מזערי.

הועדה העניקה 10% נכות לפי סעיף 42(1)(ד')(1) בגין קרע בכתף ימין ו- 5% נכות לפי סעיף 35(1)א-ב מותאם בגין "מגבלה בתנועות כתף שמאל באופן מזערי".

בבדיקתה היא את המשיב ביום 25.7.07 ציינה הועדה כי "קיימת עדות לכווץ שרירים הגנתי שאינו מאפשר הרמת הזרוע מעל °120 דו צדדית".

קביעותיה של הועדה הן קביעות רפואיות שניתנו בהסתמך על ממצאי ההדמיה ועל מידת ההשפעה של הליקוי על כושר הפעולה.

12. בסיכומו של דבר מצאתי לנכון לקבוע כי הועדה פעלה בהתאם להוראות פסק הדין ולא נפל פגם משפטי בהחלטה המצדיק התערבותו של בית הדין פעם נוספת.

13. הערעור נדחה.

14. המערער ישא בהוצאות המשיב ובשכ"ט עו"ד בסך 1,500 ₪ בצרוף מע"מ אשר ישולמו תוך 30 יום, שאם לא כן ישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום בפועל.

ניתן היום י"ב באב, תשס"ט (2 באוגוסט 2009) בהעדר הצדדים.

ורדה סאמט - שופטת


מעורבים
תובע: המוסד לביטוח לאומי
נתבע:
שופט :
עורכי דין: