ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אפלבוים דליה נגד בטוח לאומי-סני :

1

בית הדין לעבודה

בית הדין האיזורי לעבודה בתל-אביב - יפו

בל 001383/09

בפני כב' השופטת מיכל לויט

02/08/2009

אפלבוים דליה

בעניין:

התובעת

נ ג ד

המוסד לביטוח לאומי

הנתבע

עו"ד ליבוביץ

ע"י ב"כ

פסק דין

1. התובעת הגישה תביעה לתשלום קצבת זקנה למוסד לביטוח לאומי ביום 5.10.08.

תביעתה אושרה החל מ- 10/2007 בלבד ולא למועד מוקדם יותר, מחמת שיהוי בהגשתה, על פי הוראות סעיף 296 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנ"ה-1995 (להלן:"החוק").

על כך הוגשה התביעה לבית הדין.

2. במעמד הדיון המקדמי הוברר כי התובעת אינה חולקת על כך שהתביעה הוגשה על ידה ב-5.10.08.

בעלה של התובעת טען כי יש בידם הוכחה שהיו אצל פקידה ולטענתו הפקידה הטעתה אותם. כמו כן טען כי נאמר להם במכתב הדחייה שעליהם לפנות לבית הדין לעבודה.

3. באת כח המוסד השיבה כי התובעת טוענת להטעייה על ידי מתנדבת. מדובר בתביעה נזיקית, מאחר ועל פי החוק אין אפשרות לשלם מעבר לשנה ממועד הגשת התביעה וזה אכן שולם לתובעת. עוד הוסיפה כי אם נגרם לתובעת לטענתה, נזק כתוצאה מהטעייה, יכולה התובעת לפנות בתביעה לפיצוי נזיקי בבית המשפט המוסמך ויהיה עליה להוכיח תביעתה.

הכרעה

4. סעיף 296 לחוק קובע:

"(א) כל תביעה לגמלת כסף תוגש למוסד תוך שנים עשר חודשים מהיום שבו נוצרה עילת התביעה.

(ב) הוגשה התביעה אחרי המועד האמור בסעיף קטן (א), וקבע המוסד כי התובע זכאי לגמלה בעד תקופה שקדמה להגשת התביעה, תשולם לו הגמלה שהוא זכאי לה, ובלבד שלא תשולם גמלה בעד תקופה העולה על 12 חודשים שקדמו בתכוף לפני החודש שבו הוגשה התביעה כאמור;"

5. בנוסחו הקודם של הסעיף הוקנה למוסד לביטוח לאומי שיקול דעת ליתן גמלה בדיעבד, אלא שב-15.1.98 שונה סעיף 296 לחוק ובוטל שיקול הדעת של המוסד לתשלום גמלה רטרואקטיבית.

במקום זאת נקבע הכלל לפיו לא תשולם גמלה בעד תקופה העולה על 48 חודשים (החל מ-1.7.03 צומצמה התקופה ל-12 חודשים), שקדמו לחודש שבו הוגשה התביעה.

6. בתיקון האמור אמר המחוקק את דברו באופן ברור, בהגבלה מוחלטת של המועד שבו תשתלם הגמלה בדיעבד.

המועד הקובע הוא מועד הגשת התביעה למוסד לביטוח לאומי.

7. המוסד לביטוח לאומי, וכך גם בית הדין, אינו מוסמך לאשר מתן גמלה, מקום שהזכאות לה נשללה בהוראות החוק הברורות.

לפיכך, אף אם טעתה התובעת (או הוטעתה, כטענתה), לגבי מועד הגשת התביעה לקצבת זקנה, הרי שאין בכך, לצערי, כדי להקנות לה זכאות לגמלה מעבר ל-12 החודשים שקדמו להגשת התביעה לקצבת זקנה למוסד לביטוח לאומי (דהיינו, קודם ל-10/07), שכן הזכאות לכך נשללה על פי החוק.

9. ככל שהתובעת מבקשת לברר את טענתה בדבר הטעייה, עליה לעשות כן במסגרת תביעה שעילתה נזיקית (ולא מכח החוק), בבית המשפט האזרחי המוסמך לדון בתביעה, על פי סכומה.

סוף דבר

10. א. התביעה - נדחית.

ב. כמקובל בהליכים שעניינם ביטחון סוציאלי, אין צו להוצאות, על אף דחיית התביעה.

ניתן היום, 02 באוגוסט, 2009 (י"ב באב תשס"ט), בהעדר הצדדים.

מיכל לויט, שופטת

קלדנית: צביה אברהם


מעורבים
תובע: אפלבוים דליה
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: