ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גרנגיווד וילי נגד בטוח לאומי-סנ :

1

בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה בירושלים

בל 010023/08

בפני:

דיתה פרוז'ינין – נשיאה

נציג עובדים – מר מחלב

נציג מעבידים – מר בירן

02/08/2009

בעניין:

וילי גרנג'ווד

בעצמו

התובע

נ ג ד

המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ עו"ד

ע. סמואל

הנתבע

פסק דין

1. לפנינו תביעה לביטול חוב שנוצר לתובע בגין תשלום תוספת עבור בת זוג בקצבת הזקנה, לטענת הנתבע, שלא כדין.

2. ואלה העובדות הרלבנטיות לענייננו:

א. התובע מקבל קצבת זקנה.

ב. התובע הגיש תביעה לתוספת עבור בת זוג בקצבת הזקנה ביום 28.7.05 (נ/1).

ג. התוספת שולמה לתובע מחודש 11/05 עד ליום 1.4.07.

ד. במועד זה הופסק התשלום בשל הכנסות בת זוגו, העולות על ההכנסה המירבית הקבועה בחוק (מכתב הנתבע מיום 23.10.07 צורף לכתב התביעה).

ה. בת זוגו של התובע מקבלת גמלה מארה"ב בסך של 1,128 $ מחודש 2/07 (נספח ב' לכתב ההגנה).

ו. בשל שינויים בשער הדולר, זכאי התובע לתוספת עבור בת זוג מ-2/08, אולם נשללה זכאותו לתוספת עבור חודשים 1/09 – 12/08, גם זאת בשל שינויים בשער הדולר.

ז. חובו של התובע עומד היום על סך של 3,789 ₪ (הודעת הנתבע מיום 26.4.09). החוב הוקפא על פי החלטה מיום 6.3.08.

ח. התובע פנה לוועדה לביטול חובות בבקשה לבטל את חובו. ביום 18.12.08 דחתה הוועדה את בקשתו (נ/4).

3. התנאים לקבלת תוספת תלויים לקצבת זקנה נקבעו בסעיף 247 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן – החוק). בס"ק (ג) נקבע כי הזכאות לתוספת מותנית בהכנסות בת הזוג. אין מחלוקת בין הצדדים כי בת זוגו של התובע מקבלת גמלה מארה"ב בסך של 1,128$. בתקופות מסויימות שולל סכום זה את זכאות בת הזוג לקבלת תוספת, בכפוף לשער הדולר. משכך, החוב שנוצר לתובע נוצר כדין, שכן מדובר בהכנסה המובאת בחשבון על פי סעיף 2 לפקודת מס הכנסה. כמו כן לא קיימת אמנה לביטחון סוציאלי בין ישראל לארה"ב, ולכן לא יוכל התובע ליהנות מההסדרים הקיימים בעניין זה עם מדינות אחרות.

4. הוועדה לביטול חובות דחתה את בקשת התובע בשל כך שלא מילא את חובתו להודיע על כל שינוי בהכנסותיו. זוהי החלטה סבירה בנסיבות העניין, ולא מצאנו מקום להתערב בה. נבהיר, התובע לא העלים מידע מן הנתבע בעת הגשת הבקשה. מחומר הראיות שהוצג לפנינו עולה כי בת זוגו של התובע החלה לקבל את הגמלה רק בחודש פברואר 2007, היינו למעלה משנה וחצי לאחר שהתובע הגיש את בקשתו לתוספת. משמע, שהתובע לא העלים מידע מן הנתבע, ויתכן שלא היה מודע לחובתו לדווח על הכנסותיה בשל קשיי שפה וכד'. עם זאת, לנוכח הוראות החוק התובע אינו זכאי לתוספת עבור בת זוגו בחודשים שבהם עולה הסכום המשולם לה על הסכום הקבוע בפרט 1 של לוח ט'. על כן לא נותר לנו אלא לדחות את התביעה.

עם זאת, אנו ממליצים כי החוב יקוזז מן הקצבה המשולמת לתובע בשיעור שלא יעלה על 10%. כמו כן על הנתבע לבדוק מידי חודש בחודשו את גובה הגמלה שמקבלת בת הזוג בשקלים, כך שלא תשולם לתובע תוספת בחודשים שהוא אינו זכאי לה, ולא יווצרו חובות נוספים.

סוף דבר – התביעה נדחית.

אין צו להוצאות.

ניתן היום בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

נציג עובדים

מר מחלב

ד. פרוז'ינין - שופטת

אב"ד

נציג מעבידים

מר בירן

010023/08בל 730 אילנית ג'והרי


מעורבים
תובע:
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: