ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מוקי חן נגד המוסד לביטוח לאומי :

1

בית הדין לעבודה

בית דין איזורי לעבודה תל – אביב – יפו

בש"א 005491/09

בתיק עיקרי: בל 001578/08

בפני:

כב' השופטת צדיק רוית

תאריך:

26/07/2009

בעניין:

מוקי חן

ע"י ב"כ

עו"ד אסף אודיז

המבקש (התובע)

נ ג ד

המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ

עו"ד שור

המשיב (הנתבע)

החלטה

1. בפני בקשת התובע (להלן: "המבקש") לפסילת המומחה הרפואי אשר מונה על ידי בית הדין ולחילופין התרת משלוח שאלות השלמה על ידי בית הדין והארכת המועד להגשת שאלות הבהרה למומחה.

2. לטענת המבקש נבדק על ידי המומחה במסגרת טיפולים להם נזקק עקב התאונה נשוא התביעה. לטענתו לא זכר כי טופל בעבר על ידי המומחה ולא היה מודע לחשיבות הבדיקה. במהלך בדיקת המסמכים הרפואיים נתגלה אישור רפואי מיום 19/10/06 עליו חתום המומחה. אישור זה הינו בטווח הזמן בו נגרמו לתובע האירועים התאונתיים. מהאישור עולה כי המומחה המליץ על אפשרות ניתוחית וזאת בניגוד לחוות דעתו אשר ניתנה ביום 01/05/09.

3. נוכח טעמים אלה, הוגשה הבקשה לפסילת מומחה הרפואי ומינוי מומחה רפואי אחר אשר יחווה דעתו בשאלת הקשר הסיבתי. לחילופין מבוקש להגיש בקשה נפרדת למשלוח שאלות משלימות מטעם בית הדין למומחה ולחילופי חילופין הארכת המועד למשלוח שאלות הבהרה למומחה.

4. הנתבע (להלן: "המשיב") אשר הבקשה הועברה לתגובתו התנגד למינוי מומחה רפואי אחר, בפרט משהתובע היה מיוצג עת מונה המומחה הרפואי ולא התנגד למינוי אלא לאחר שניתנה חוות דעתו.

לטענת המשיב, זהות המייצג בהליך אינה בבחינת סיבה בעטיה יש להעתר לבקשה.

5. עוד טען המשיב כי המסמך אשר הוצג משקף ביקור חד פעמי כ-3 שנים טרם מתן חוות דעת המומחה ולמעלה משנה מיום הפגיעה הנטענת.

6. בנוסף, לטענת התובע סובל הוא מ- C.T.S בעוד שהרישום הרפואי עניינו במחלה אחרת אשר אינה קשורה לטענות התובע בתביעתו.

כמו כן, טענות התובע בענין יעוץ לניתוח אינן עולות מהמסמך אלא ככל הנראה הוסברה אפשרות זו. עובדה זו אינה רלבנטית שעה שחומרת מצבו הרפואי של התובע אינה בגדר מחלוקת משפטית אלא שאלת הקשר הסיבתי בין העבודה למחלה.

דיון והכרעה:

7. אקדים ואציין כי דין בקשת התובע למינוי מומחה רפואי אחר מטעם בית הדין, להידחות.

מקובלים עלי נימוקי ב"כ המשיב כי רק במקרים חריגים ימונה מומחה חדש תחת המומחה אשר מינה בית הדין.

מטרת מינוי המומחה היא לסייע לבית הדין בהכרעה בשאלה משפטית הכרוכה בשאלות רפואיות ואין "לחפש" חוות דעת מסויימת אלא לעמוד על חוסר הבהירות הרפואית הכרוכה בשאלה משפטית.

בעניין זה יפים דברי כבוד נשיא בית הדין הארצי לעבודה השופט ס. אדלר, במאמר פרי עטו (מומחים יועצים רפואיים בבתי הדין לעבודה, המשפט ב' עמ' 199) שם מונה הוא סיבות בעטין יפסול בית הדין מומחה וימנה אחר תחתיו. מומחה הנוהג ליתן חוות דעת למוסד לביטוח לאומי, יתכן ויוחלף, כמו גם מומחה שחוות דעתו מבוססת על עובדות אשר לא נקבעו על ידי בית הדין, או שחוות דעתו מבוססת על הלכה משפטית לא נכונה, או שאינו מוכן לענות על שאלות הבהרה.

8. בענייננו יש לציין כי המומחה אשר מונה אינו בא בגדר אחת הקטגוריות הנזכרות לעיל.

למעשה הנימוק בעטיו מבוקש להחליפו (לאחר שניתנה חוות דעתו) יסודו בביקור חד פעמי, כשנה לאחר פגיעת התובע, במסגרתו לא ניתנה חוות דעת מפורטת אלא הוסברה האפשרות לבצע ניתוח.

9. זאת ועוד, תמוהה בעיני העלאת הטענה על פיה "נזכר" לפתע התובע כי נבדק אצל המומחה וזאת לאחר קבלת חוות הדעת. העלאת הטענה בשלב זה לאחר קבלת חוות הדעת (שעה שהתובע היה מיוצג עת מונה המומחה) היא בלבד מהווה נימוק לדחיית הבקשה.

תוצאה אחרת תוביל לסיטואציה בלתי רצויה המאפשרת למבוטח לבחור המומחה הרפואי לאחר מתן חוות דעתו וזאת על יסוד מסמך רפואי שהיה באמתחתו אולם דבר קיומו לא נודע טרם קבלת חוות הדעת.

10. לאור הטעמים אשר פורטו לעיל, הבקשה נדחית.

11. המבקש רשאי להפנות שאלות הבהרה למומחה באמצעות בית הדין תוך 21 יום מהיום.

12. אין צו להוצאות.

ניתנה ביום ה' באב, תשס"ט (26 ביולי 2009) בהעדר הצדדים.

רוית צדיק, שופטת

יקירה.

מעורבים
תובע: מוקי חן
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: