ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יאול תומר נגד בטוח לאומי-סניף :


בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה בירושלים

בל 011235/08

בפני:

דיתה פרוז'ינין – נשיאה

נציג עובדים – מר מחלב

נציג מעבידים – מר קליינר

23/07/2009

בעניין:

תומר יאול תומר

באמצעות אביו

התובע

נ ג ד

המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ עו"ד

ו. קליין-בנימין

הנתבע

פסק דין

1. לפנינו תביעה לתשלום גמלת הבטחת הכנסה עבור החודשים דצמבר 2007 וינואר 2008.

2. לאחר ישיבת הערכה מוקדמת, ודיון מוקדם, שבו פורטו טענות הצדדים, ומשהתברר כי לא שנויה מחלוקת עובדתית ביניהם, הועבר התיק למותב למתן פסק דין.

3. התובע הגיש תביעה לגמלת הבטחת הכנסה בחודש 2/08, אולם לטענתו הוא זכאי לתשלום הגמלה גם עבור החודשים דצמבר 2007 וינואר 2008, משום שבתקופה זו היה קשור לשירות התעסוקה ולמרכז אמין, ולא היתה לו הכנסה כלשהי. לחלופין מבקש התובע כי הגמלה תשולם לו מטעמי צדק.

4. מנגד טוען הנתבע כי התובע הגיש את תביעתו רק בחודש 2/08, וכי אינו עומד בתנאים הנדרשים בחוק ובתקנות לתשלום גמלה לפני חודש זה.

5. סעיף 14(א) לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980 (להלן – חוק הבטחת הכנסה) קובע כי:

"גמלה תשולם רק בעד התקופה שתחילתה ב-1 לחודש שבו הוגשה למוסד לביטוח לאומי התביעה לגמלה, ואולם השר רשאי לקבוע בתקנות נסיבות שבהן תשולם הגמלה ממועד מוקדם יותר ולתקופה שקבע".

תקנה 6(ד) לתקנות הבטחת הכנסה (כללי הזכאות והוראות ביצוע), התשמ"ב-1982 (להלן - התקנות) מאפשרת תשלום גמלה גם בחודש שקדם לחודש שקדם לחודש שבו הוגשה התביעה, אם נתקיימו במבוטח התנאים הקבועים בתקנה, שהינם התייצבות בשירות התעסוקה, או עבודה על פי הפניה של שירות התעסוקה בשכר נמוך. התובע אינו עונה על התנאים הנ"ל, ולפיכך יש לדחות את תביעתו.

6. באשר לטענה כי הוא זכאי לגמלה מטעמי צדק: התובע אינו עונה על התנאים הקבועים בתקנה 3 לתקנות הביטוח הלאומי (הענקות מטעמי צדק), התשל"ה-1975, ולא הובהר שאי הגשת התביעה מקורה בנסיבות שלא היו תלויות בתובע.

לפיכך נדחית התביעה.

אין צו להוצאות.

ערעור על פסק דין זה ניתן להגיש לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 30 יום מיום שיומצא לצדדים.

ניתן היום 23/6/09 בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

נציג עובדים

מר מחלב

ד. פרוז'ינין - שופטת

אב"ד

נציג מעבידים

מר קליינר

011235/08בל 730 אילנית ג'והרימעורבים
תובע: תומר יאול תומר
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: ו. קליין-בנימין,באמצעות אביו