ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הרמולין שפירא נגד בטוח לאומי-סנ :


בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה בירושלים

בל 011206/07

בפני:

דיתה פרוז'ינין - נשיאה

22/07/2009

בעניין:

ליהי הרמולין שפירא

ע"י ב"כ עו"ד

ל. דקל-גרינבלט

התובעת

נ ג ד

המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ עו"ד

ע. סמואל

הנתבע

החלטה

1. התובעת מבקשת להורות על פסילת המומחה, ד"ר פרידלנדר, ולמנות מומחה אחר תחתיו.

2. ד"ר פרידלנדר התמנה כמומחה- יועץ רפואי מטעם בית הדין על מנת שיחווה דעתו בדבר פגיעתה של התובעת. ביום 27.4.09 הוגשה חוות דעתו של ד"ר פרידלנדר, ובה נקבע, בין השאר, כי :

"התשובה לשאלה האם קיים קשר ישיר או סיבתי היא שלילית ולדעתי לא קיים כל קשר שכזה. במקרים רבים של דיונים בבתי הדין עולה השאלה הזאת ולעתים קיימת התלבטות אמיתית אבל זהו אחד המקרים שלדעתי ניתן לענות בוודאות כי לא קיים כל קשר ישיר או עקיף בין האירוע להיפרדות".

4. התובעת מבקשת למנות מומחה אחר, משום שד"ר פרידלנדר שלל קשר סיבתי במקרים אחרים בין חבלה בלתי ישירה בעין להיפרדות הרשתית. התובעת מבקשת עוד להפנות למומחה החדש שימונה את מכתבו של פרופ' מרין אשר צורף לכתב תביעה, ולהפנות אליו את השאלה:

"האם עקב קוצר הראיה הגבוה שממנו סבלה התובעת לפני החבלה יכולה היתה החבלה שתוארה לגרום להיפרדות הרשתית".

5. הנתבע מתנגד לבקשה וטוען כי היעתרות לבקשה משמעה סרבול ההליכים בבתי הדין לעבודה. כמו כן עלול הדבר לגרום לכך שרופאים יימנעו מקבלת מינויים כיועצים מומחים רפואיים. לגופו של עניין טוען הנתבע כי על התובעת להוכיח כי המומחה שבוי באסכולה רפואית המונעת ממנו לבצע את תפקידו, ואשר תגרום לעיוות הדין, שאם לא כן - אין מקום למנות מומחה אחר תחתיו.

הנתבע אינו מתנגד לצירוף מכתבו של פרופ' מרין ולהפניית השאלה כמבוקש.

6. בתי הדין לעבודה מסתייעים במומחים-יועצים רפואים בשאלות שברפואה. מינויו של מומחה רפואי הינה דרך יעילה המעמידה לרשות בית הדין עדות מקצועית ואובייקטיבית המבטיחה שיוויון למתדיינים, תוך מיצוי ההיבטים הרפואיים הרלבנטיים. שיטת מינוי המומחים באה לסייע בידי בית הדין בהכרעתו בסוגיה משפטית, ולהבהיר היבט רפואי של הנושא הנדון בבית הדין. שיטה זו לא נועדה "לתור" אחר חוות דעת רפואית הנוחה לאחד הצדדים (דב"ע נו/0/282 המוסד לביטוח לאומי - דוד לרוס , מיום 20.5.97).

הנחיות נשיא בית הדין הארצי לעבודה בדבר מומחים – יועצים רפואיים (פד"ע כב 199), דנות במינוי מומחה אחר או נוסף. משמתקבלת חוות דעת מומחה, רשאי בית הדין למנות מומחה רפואי אחר כאשר "מצא בית הדין, בין לבקשת צד ובין מיוזמתו, כי המומחה יועץ, חרג בחוות דעתו ממסכת העובדות שקבע בית הדין, או מצא טעם אחר שלא להתחשב בחוות הדעת" (הנחיה 14). בית הדין רשאי למנות מומחה נוסף כאשר "אין בית הדין מוצא בחוות דעתו של המומחה הרפואי תשובות לכל השאלות שהוצגו והן נראות חיוניות למתן פסק הדין, או שהוא מבקש לקבל חוות דעת נוספת". (הנחיה 13).

פסילת מומחה ומינוי מומחה אחר במקומו הינה צעד קיצוני, שאינו נעשה כדבר שבשגרה:

"פסילת מומחה הנה צעד חריג ובנסיבות נדירות, אשר רק בהתקיימן רשאי ביה"ד להיעתר לבקשה כאמור 'ואין הדבר בבחינת מעשה שבכל יום'", "אימתי ימונה מומחה אחר?

...

סיבות אפשריות לפסילת מומחה הן:

(א) התברר בשלב זה שהוא נוהג לתת חוות דעת למוסד לביטוח לאומי.

(ב) חוות דעתו מבוססת על עובדות שלא נקבעו על ידי בית הדין וקיים חשש שלא יהיה פתוח לשינוי במסקנתו הראשונה.

(ג) חוות דעתו מבוססת על הנחה משפטית לא נכונה.

(ד) המומחה אינו מוכן להשיב על שאלות הבהרה, או אינו מסוגל להשיב על שאלות הבהרה, שכן עזב את הארץ לתקופה ארוכה" (ר' ס' אדלר, מומחים יועצים רפואיים בבתי הדין לעבודה, המשפט ב' 199, הנחיה 14 להנחיות בדבר מינוי מומחים יועצים רפואיים, וראו גם דב"ע מא/116-0 המוסד לביטוח לאומי נ' שושנה פוגלמן, פד"ע יב 296).

7. במקרה שלפנינו טוענת התובעת כי יש לפסול את המומחה, ולמנות מומחה אחר משום שהמומחה שלל בעבר קשר סיבתי בין חבלה ישירה בעין להיפרדות הרשתית, וקיים חשש שקביעתו בתיק זה תהיה זהה.

אף אם אקבל את הסברי התובעת לעניין המועד שבו הוגשה הבקשה, טענתה זו לא נתמכה ולו באסמכתא בודדת אחת. אכן, יתכן מינוי מומחה אחר, אם הובהר כי למומחה הרפואי עמדה חד משמעית ובלתי מתפשרת בסוגייה רפואית מסויימת, והדבר מונע ממנו הפעלת שיקול דעת רפואי לגבי כל מקרה ומקרה. ואולם זאת, רק אם מדובר בטענה מבוססת הנתמכת באסמכתאות. אין הצדקה לפסילת המומחה בלא בחינה ובדיקה מתאימה. טענת התובעת בענייננו אינה מבוססת כנדרש.

לפיכך נדחית הבקשה.

מכתבו של פרופ' מרין יועבר למומחה בצירוף שאלת הבהרה כמבוקש.

ניתנה היום כ"ט בתמוז, תשס"ט (21 ביולי 2009) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

דיתה פרוז'ינין, שופטת

011206/07בל 730 אילנית ג'והרימעורבים
תובע: ליהי הרמולין שפירא
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: ע. סמואל,ל. דקל-גרינבלט