ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רוזן עופר נגד בטוח לאומי-סניף ב :


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה

בבאר שבע

בל 002559/07

בפני:

כב' הנשיא מיכאל שפיצר

דן יחיד

21/07/2009

רוזן עופר

בעניין:

התובע

מרום ניצן

ע"י ב"כ עוה"ד

נ ג ד

המוסד לביטוח לאומי

הנתבע

פסה מרקוביץ

ע"י ב"כ עוה"ד

פסק דין

1. בתביעה שבפנינו מבקש התובע להכיר באירוע מיום 20/3/05 כ"פגיעה בעבודה" כמשמעותה בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] תשנ"ה-1995.

2. בדיון שהתקיים בפני ביום 30/6/08 הסכימו הצדדים על יסוד עובדות מוסכמות כי ימונה מומחה רפואי אורטופד לבחינת הקשר הסיבתי בין האירוע מיום 20/3/05 לבין מצבו הרפואי של התובע.

3. בהחלטה מיום 12/10/08 מיניתי את ד"ר הורוביץ סוזנה כמומחית-יועצת רפואית מטעם בית הדין.

4. העובדות המוסכמות כפי שהועברו למומחית:-

א. התובע יליד שנת 1950.

ב. התובע עובד כחקלאי עצמאי ובעל משק משלו ומעסיק בין היתר 4 פועלים המבצעים בדרך כלל את הפעולות הפיזיות הכרוכות בעבודה.

ג. ביום 20/3/05 במהלך עבודת גיזום של עצי גויאבות, השתמש התובע במזמרה – מגזמה, לצורך גיזום ענפי שלד בעצי הגויאבות במטעו.

ד. מדובר בענפים היוצאים משורש העץ, שלצורך גיזומם יש צורך להתכופף ולהפעיל לחץ בשתי הידיים על המזמרה כדי שהענף יחתך. לטענת התובע, לעץ הגויאבות ענפים קשיי גיזום באופן מיוחד המחייבים מאמץ חריג בעת הגיזום.

ה. התובע לטענתו חש כאב בכתף שמאל.

ו. מצבו של התובע כעולה מהחומר הרפואי.

5. השאלות עליהן התבקשה המומחית להשיב הן :-

א. מהי המחלה ממנה סובל התובע כעולה מהתעודות הרפואיות?

ב. הקיים קשר סיבתי בין המחלה ממנה סובל התובע לבין האירוע בעבודה בתאריך 20/3/05, כפי שתואר בעובדות דלעיל.

ג. האם אי הכושר לעבודה על פי התעודה הרפואית לנפגע בעבודה שצורפה להחלטה, כולו או חלקו נגרם עקב האירוע הנ"ל?

באם המומחית תקבע, כי רק חלק מאי הכושר נגרם עקב האירוע וחלק מקורו במצב

רפואי קודם, תשיב המומחית מה משך הזמן שבו נגרם לתובע אי כושר אותו ניתן לייחס

לאירוע מיום 20/3/05.

6. חוות דעתה של המומחית התקבלה ביום 5/11/08 ולפיה:-

"א. התובע סבל מקרע קטן במלא העובי של גיד הסופרה – ספינטוס, המהווה חלק של גיד השרוול המסובב. קרע זה מלווה בהסתיידות קלה. התובע עבר ביום 3/7/06 ניתוח לתיקון הקרע הנ"ל.

ב. בגילו של הנבדק, תנועה מהירה של הכתף כנגד התנגדות כמתואר בהחלטת בית הדין, יכולה לגרום לקרע של גיד הסופרה – ספינטוס.

היות שעלה מהתיעוד הרפואי שעמד בפני, שלא היו לתובע תלונות

דומות הקודמות לתאונה זו, דעתי הינה שיש לייחס את הפגיעה בכתפו

של התובע, לתאונה מיום 20/3/08.

ג. משך סביר של תקופת החלמה לאחר ניתוח תיקון קרע של גיד הסופרה – ספינטוס הוא כחודשיים שלושה.

הרופאים המטפלים המליצו על אי כושר של כחודשיים וחצי לאחר

הניתוח הנ"ל. המלצות אלה סבירות אף בעיני".

7. ביום 3/2/09 הגישה ב"כ הנתבע בקשה להצגת חמש שאלות הבהרה למומחית והן :-

1) האם יתכנו קרעים ספונטניים (עצמוניים) בשרוול המסובב בגילו של התובע עקב שינויים ניווניים?

2) האם הסתיידות אינה מצביעה על פגיעה ישנה בכתף?

3) מהיכן נלקחה העובדה בחוות דעתך שהתובע ביצע 'תנועה מהירה של כתף כנגד התנגדות?'

4) האם אין זה נכון לקבוע שקרע בשרוול המסובב נגרם בתנועת כתף מעל גובה השכמה?

5) האם גזימת ענפים בשורש עץ (בחלקו התחתון) יכול לגרום לקרע בשרוול המסובב? אם כן – נא הסברך.

8. התובע התנגד לבקשה בטענה כי למעט שאלה מס' 3, השאלות אינן רלוונטיות ועשויות להתייחס למצב קודם שלא נלקח בחשבון העובדות שקבע בית הדין .

9. בהחלטה מיום 8/3/09, ולאחר שבחנתי את הבקשה והתגובה, נעתרתי לבקשת הנתבע למשלוח שאלות הבהרה למומחית, שהתבקשה להשיב על השאלות הבאות :-

1) האם יתכנו קרעים ספונטאנים (עצמוניים) בשרוול המסובב בגילו של התובע עקב שינויים ניווניים?

2) האם הסתיידות אינה מצביעה על פגיעה ישנה בכתף?

3) מהיכן נלקחה העובדה בחוות דעתך שהתובע ביצע "תנועה מהירה של כתף כנגד התנגדות"?

4) האם אין זה נכון לקבוע שקרע בשרוול המסובב נגרם בתנועת כתף מעל גובה השכמה?

5) האם גזימת ענפים בשורש עץ (בחלקו התחתון) יכול לגרום לקרע בשרוול המסובב? אם כן – נא הסברך.

10. תשובותיה של המומחית לשאלות ההבהרה התקבלו ביום 16/4/09 ולפיהן סברה היא כי:-

"1. כן.

2. הסתיידות אינה מצביעה על פגיעה ישנה בכתף.

הסתיידות אינה מצביעה על פגיעה ישנה בכתף. הסתיידות הינה הופעת משקעי סידן בבורסה או בגידים של הכתף. היא מופיעה אצל אנשים שאינם עובדים עבודה פיזית, והיא שכיחה בגילאים של אמצע שנות ה- 30 ועד שנות ה- 60, אצל גברים ונשים כאחד. קרי, אין קשר סיבתי בין הופעת הסתיידות לבין הופעת קרע בגיד.

3. הציטוט המובא בחוות דעתי אינו בגדר קביעת עובדה, אלא בגדר מסקנה רפואית שהסקתי מהממצאים הרפואיים ואבאר.

אדם יכול לסבול מקרע שלא במלוא עובי גיד הסופרה – ספינטוס, או מקרע של מלוא עובדי הגיד. בדרך כלל קרע קטן במלוא עובדי גיד הסופרה- ספינטוס אצל אדם שגילו פחות מ- 60, כמו התובע, מלמד על אירוע טראומטי שגרם לקרע. מניסיוני האורטופדי במרבית האירועים הטראומטיים בכתף, היתה מעורבת בשלב כלשהו, גם תנועה מהירה של הכתף, לרבות תנועה מהירה לטווח קצר, כגון לחיצה מהירה בכוח על מזמרה.

4. לא בהכרח. לדוגמא, ידועים מקרים של נפגעי תאונות דרכים שישבו בזמן הפגיעה כששתי ידיהם על ההגה, ועצם התנועה המהירה של הגוף בזמן הפגיעה גרמה לקרע בגיד הסופרה- ספינטוס.

5. כן. ראה תשובה 4-3 לעיל".

11. הצדדים סיכמו טענותיהם בכתב.

12. לטענת התובע יש לאמץ את חוות דעתה של המומחית ד"ר הורביץ אשר הסבירה, הן בחוות הדעת והן בתשובותיה לשאלות ההבהרה מדוע יש להכיר באירוע כפגיעה בעבודה.

13. מנגד, הנתבע סבור כי המומחית חרגה מהעובדות המוסכמות. החריגה מתבטאת שהמומחית קבעה בחוות הדעת ש"בגילו של הנבדק תנועה מהירה של הכתף כנגד התנגדות כמתואר בהחלטת בית הדין, יכולה לגרום לקרע של גיד הסופרה – ספינטוס", וכי התייחסותה לתנועה מהירה של הכתף מהווה חריגה מהעובדות המוסכמות שנקבעו, ועל כן אין לאמץ את חוות הדעת, שכן אין בה "קביעות ומסקנות חד משמעיות..." (סעיף 21 לסיכומים), וכי אין במילה "ייתכן" הכלולה בחוות הדעת כדי להצדיק את קבלת התביעה.

הכרעה

14. הלכה פסוקה היא כי :

"לדידו של בית הדין, המומחה הוא האורים והתומים המאיר את עיניו בשטח הרפואי. ככל שעל פניה אין בחוות דעת המומחה פגמים גלויים לעין, ואין היא בלתי סבירה על פניה, אין בסיס לפסילתה.

מטעמים מובנים, במחלוקת בין מומחה מטעם אחד הצדדים למומחה מטעם בית הדין יעדיף בית הדין את המומחה מטעמו על פני מומחה מטעם הצדדים.

אפשר שבשאלה מסויימת יהיו לרופאים דעות שונות. במחלוקת בין רופאים שכל כולה משדה הרפואה, לא יכניס בית הדין את ראשו, אלא יקבל את חוות דעת המומחה מטעם בית הדין, כאמור, ככל שהיא סבירה על פניה ואין בה פגמים נראים לעין" (עב"ל 1035/04 דינה ביקל נ. המל"ל - מפי כב' הש' רבינוביץ).

15. המומחית ד"ר הורביץ נשאלה כזכור בין יתר שאלות ההבהרה את השאלה :-

"מהיכן נלקחה העובדה בחוות דעתך שהתובע ביצע "תנועה מהירה של כתף כנגד התנגדות?"

תשובתה לשאלה זו היתה כזכור :-

"הציטוט המובא בחוות דעתי אינו בגדר קביעת עובדה, אלא בגדר מסקנה רפואית שהסקתי מהממצאים הרפואיים ואבאר. אדם יכול לסבול מקרע שלא במלוא עובי גיד הסופרה – ספינטוס, או מקרע של מלוא עובדי הגיד. בדרך כלל קרע קטן במלוא עובדי גיד הסופרה- ספינטוס אצל אדם שגילו פחות מ- 60, כמו התובע, מלמד על אירוע טראומטי שגרם לקרע. מניסיוני האורטופדי במרבית האירועים הטראומטיים בכתף, היתה מעורבת בשלב כלשהו, גם תנועה מהירה של הכתף, לרבות תנועה מהירה לטווח קצר, כגון לחיצה מהירה בכוח על מזמרה".

16. לא מצאתי בתשובתה של המומחית, לא בחוות הדעת, ואף לא בשאלות ההבהרה סטיה מהעובדות, שכן לכל אחד ברור כי התנועה של סגירת מזמרה נעשית בתנועה מהירה יחסית על מנת להקנות כח למזמרה ברגע החיתוך, וכן תוך הפעלת לחץ בעת ביצוע פעולה זו.

17. כך גם לא ראיתי "הססנות" או ספק כלשהו בחוות הדעת או בתשובות לשאלות ההבהרה. עמדתה של המומחית בעיני ברורה וחד משמעית והיא בוחנת את הפגיעה משני אספקטים :-

א. הקביעה כי תנועת החיתוך של המזמרה יכולה לגרום לקרע של גיד הסופרה- ספינטוס.

ב. העדר תלונות קודמות של התובע, כמו גם העובדה שהסתיידות אין בה כדי להצביע על פגיעה ישנה בכתף.

18. ד"ר הורביץ מסבירה ומפרטת את מסקנותיה, תוך שהיא קובעת כי תקופת אי הכושר של חודשיים – שלושה היא תקופה סבירה לפגיעה מסוג זה.

19. מכאן, שדין התביעה להתקבל והאירוע מיום 20/3/05 מוכר כ"תאונת עבודה".

20. הנתבע ישא בהוצאות התובע בסכום של -.2,000 ₪ + מע"מ אשר ישולמו תוך 30 יום מהיום, שאם לא כן, ישאו הפרשי הצמדה וריבית חוקית מהיום ועד התשלום בפועל.

ניתן היום כ"ט בתמוז, תשס"ט (21 ביולי 2009) בהעדר הצדדים.

מיכאל שפיצר, שופט

נשיא

002559/07בל 734 שירה אלוןמעורבים
תובע: רוזן עופר
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: פסה מרקוביץ,מרום ניצן